Tag: Andrzej Sagalara

Suplementacja węglowodanami
Przyjmowanie węglowodanów w trakcie długotrwałych wysiłków fizycznych (trwających powyżej 1 godziny) zwiększa możliwości wysiłkowe i spowalnia wyczerpanie zapasów glikogenu mięśniowego oraz pozwala utrzymać stężenie glukozy we krwi na odpowiednim poziomie. W efekcie, spowolnieniu ulega narastające uczucie zmęczenia, a...
20/08/2013 - 09:07
Trening wysokogórski
Trening wysokogórski i zmiany adaptacyjne organizmu w warunkach obniżonego ciśnienia atmosferycznego mogą korzystnie wpływać na możliwości wysiłkowe zawodników i poprawiać transport tlenu we krwi - przekonują naukowcy.
30/07/2013 - 09:00
Co warunkuje sukcesy kobiet w bieganiu na 10 km
Prowadzi się niewiele badań naukowych wśród kobiet w wieku powyżej 20. roku życia dotyczących poszukiwania zależności pomiędzy wielkościami wskaźników wydolności aerobowej a czasem osiąganym w biegach długodystansowych (np. na dystansie 10 kilometrów).
05/07/2013 - 15:27
Obok podstawowych wskaźników wydolności tlenowej zawodnika (VO2max, próg LT) równie istotnym wskaźnikiem służącym ocenie wydolności fizycznej biegacza jest ocena ekonomii biegu.
25/06/2013 - 08:58
Trening ?progowy? prowadzony jest zwykle z intensywnością (określoną jako prędkość biegu lub częstość skurczów serca) zbliżoną do poziomu progu mleczanowego LT.
31/05/2013 - 15:40
Próg mleczanowy LT (lactate threshold) definiowany jest jako intensywność wysiłku (np. prędkość biegu) po przekroczeniu której stężenie mleczanu we krwi wzrasta ponad poziom spoczynkowy.
16/05/2013 - 14:54
Trening wytrzymałościowy dla początkujących
Trening wytrzymałościowy wykonywany jeden raz w tygodniu zwiększa wydolność fizyczną osób prowadzących siedzący tryb życia.
25/04/2013 - 08:42
Aktywny odpoczynek
W trakcie i po zakończeniu intensywnego wysiłku fizycznego (np. szybkiego biegu) stężenie mleczanu we krwi utrzymuje się na podniesionym poziomie. Spowodowane jest to udziałem beztlenowych procesów metabolicznych (glikolizy beztlenowej). Intensywnemu wysiłkowi towarzyszy wzrost stężenia jonów wodorowych (H+) i...
17/04/2013 - 13:20
Wydolność aerobowa i wskaźnik VO2max
Aktualny poziom wydolności fizycznej biegacza można ocenić na podstawie bieżących wyników sportowych. Ponadto, jeżeli w rezultacie systematycznych treningów nastąpiła progresja wyników (względem wyników uzyskanych wcześniej na tym samym dystansie), to na tej podstawie można stwierdzić zwiększenie poziomu wydolności...
03/04/2013 - 09:28

Strony