Do biura zawodów tylko w pełni zdrowia, w maseczce i z podpisanym oświadczeniem


Opublikowane w czw., 24/09/2020 - 11:37

Pandemia COVID-19 i wprowadzone restrykcje sanitarno-epidemiologiczne mają bezpośredni wpływ na logistykę 11. TAURON Festiwalu Biegowego. Celem wprowadzonych działań jest zminimalizowanie ryzyka zakażeń koronawirusem podczas imprezy.

Do udziału w biegach festiwalowych zapraszamy WYŁĄCZNIE osoby, u których nie występuje gorączka, kaszel czy problemy z oddychaniem. Osoby dotknięte tymi problemami, powinny zostać w domach i poinformować odpowiednie służby o swoich dolegliwościach.

W przypadku wystąpienia takich objawów w czasie trwania Festiwalu, Uczestnik jest zobowiązany jest udać się niezwłocznie do punktu medycznego i poinformować personel o zaobserwowanych dolegliwościach.

Przed wejściem do miasteczka biegowego Festiwalu Uczestnik musi dokonać dezynfekcji rąk. Podczas przebywania w miasteczku, z wyłączeniem trasy w trakcie rywalizacji sportowej, należy zakrywać usta i nos. Zaleca się także stosowanie rękawiczek.

Należy także zachować dystans społeczny 1,5 m oraz unikać dotykania twarzy i oczu.

Zawodnicy będą startować w grupach do 250 osób, zgodnie z procedurą wskazaną w regulaminach szczegółowych konkurencji. Do momentu przekroczenia linii startu a także po przekroczeniu linii mety Uczestnik jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa.

Medale będą wręczane na mecie „do ręki”. W biegach, w których przewidziane są punkty odżywcze i wodopoje, artykuły i woda będą podawane w hermetycznych opakowaniach.

W miasteczku festiwalowym nie będzie szatni i pryszniców. Toalety będą poddawane regularnej dezynfekcji.

Szczegółowe zasady zachowania uczestników 11. TAURON Festiwalu Biegowego zostały spisane TUTAJ. Aby wystartować w imprezie, należy zapoznać się z wytycznymi i potwierdzić ten fakt podpisując stosowne oświadczenie – TUTAJ (wersja dla pełnoletnich uczestników) oraz TUTAJ (wersja wypełniania przez opiekunów niepełnoletnich uczestników).

Podpisane oświadczenie należy przynieść do Biura Zawodów w celu odebrania pakietu startowego. Brak podpisanego oświadczenie – a co za tym idzie zaakceptowanie zasad uczestnictwa w imprezie - spowoduje niemożność wydania pakietu.

Fundacja „Festiwal Biegów"


Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce