Maraton wśród Olędrów


Latający Olęder to cykl sześciu imprez biegowych, co roku na innej trasie. Jego ideą jest m.in. promocja osadnictwa olęderskiego. Start: 21 kwietnia.

Maraton wśród Olędrów
Maraton wśród Olędrów
Maraton wśród Olędrów

Od tego roku organizatorzy przyjęli nazwę „Olęderski Festiwal Biegowy”. Jego najważniejszą imprezą jest niewątpliwie „Latający Olęder Maraton Crossowy I Edycja”. Towarzyszyć mu będzie:

 • Latający Olęder Półmaraton Crossowy II Edycja

 • Nowotomyski Rajd Pieszy i Nordic Walking II Edycja

 • Biegi Młodzieżowe Dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów II Edycja

 • Wystawa plastyczna dotycząca osadnictwa olęderskiego przygotowana przez naukowców z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Biegi nawiązują do historii. Ich organizatorzy chcą bowiem promować osadnictwa olęderskie w okolicach Nowego Tomyśla. Trasy zostały tak pomyślane, aby pokazać charakter owego osadnictwa, jak i do dziś zachowane przykłady architektury olęderskiej.

Mianem Olędrów określano pierwotnie osadników z Fryzji i Niderlandów. Zakładali oni, w wieku XVI i XVII wsie w Prusach Królewskich, a także na Kujawach, Mazowszu i Wielkopolsce. Znali się na melioracji. Cechowała ich wysoka kultura rolna. W tamtych czasach, byli też najzamożniejsi wśród chłopów. Co ważne, zachowywali wolność osobistą, mieli też własną religię i przekonania.

W późniejszych czasach, olędrami zwano osadników różnej narodowości, głównie Polaków, Niemców, ale też Węgrów, Czechów, a nawet Szkotów. Ich wspólnym mianownikiem było korzystanie z pewnych przywilejów wynikających z prawa stosowanego przez kolonistów fryzyjskich i niderlandzkich. Najważniejszym wyróżnikiem osadnictwa olęderskiego stały się zatem nie kwestie etniczne, religijne czy gospodarcze, a kwestie prawne.

Warto też zaznaczyć, że termin olęder nie jest tożsamy z osadnictwem olęderskim. Przyjmuje się, że od XVI do XIX wieku powstało co najmniej 1700 osad olęderskich, a przynajmniej w 300 z nich osadnikami byli etniczni Holendrzy. Ślady tamtych czasów możemy obserwować do dzisiaj, i to zarówno w architekturze, przestrzeni, jak i nazewnictwie miejscowości, np. Olędry, Olendry czy Holendry.

Więcej informacji na temat osadnictwa olęderskiego: http://olederskieosadnictwo.nowytomysl.pl/

Informacje podstawowe

 • Data: 21 kwietnia 2013

 • Miejsce: Boruja Kościelna k. Nowego Tomyśla

 • Start: godz. 11.00, ul. Szkolna 14, Boruja Kościelna

 • Meta: ul. Szkolna 14, Boruja Kościelna

 • Dystans: 42,2

 • Trasa: drogi gruntowe z dwoma odcinkami o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości ok. 1 500 m przez wsie: Boruja Kościelna, Szarki, Chojniki, Stare Jastrzębsko, Nowe Jastrzębsko, Grubsko, Kuźnica Zbąska. Trasa tworzy pętlę zamkniętą. Zawodnicy biorący udział w maratonie pokonują 2 pętle (2 okrążenia)

 • Limit czasu: 6 h

 • Limit numerów startowych: 350

 • Organizator: Nowotomyski Klub Biegacza „Chyży”, Gmina Nowy Tomyśl, Gimnazjum w Borui Kościelnej, Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej, Sołtys i Rada Sołecka w Borui Kościelnej, Ludowy Klub Sportowy Borusja, Boruja Kościelna

Maraton wśród Olędrów

Maraton wśród OlędrówMaraton wśród Olędrów

Rejestracja: http://formularz.ultimasport.pl/102/

Kontakt do organizatora: http://nkbchyzy.com/

Artur Negri

Polecamy również:


Podziel się: