SPROSTOWANIE - relacja z 4. Gdynia Półmaratonu


Opublikowane w wt., 19/03/2019 - 10:19

W opublikowanej w niedzielę 17 marca relacji z przebiegu 4. Gdynia Półmaratonu, przygotowanej na podstawie transmisji online z wydarzenia, wskazaliśmy zastrzeżenia co do przeprowadzenia imprezy, w tym w szczególności niewłaściwe zabezpieczenia trasy i skracanie dystansu przez zawodników a także brak precyzyjnie wyznaczonej linii startowej. Nakreślone przez nas uchybienia nie znalazły jednak potwierdzenia w rzeczywistości w pełnym, opisanym przez nas zakresie, co potwierdził nam w późniejszej rozmowie jeden z delegatów PZLA na imprezę. Jednocześnie wskazał on szereg zastrzeżeń niższej wagi, związanych m.in. z wygrodzeniem trasy, które znajdą się w raportach IAAF/PZLA z przebiegu imprezy. Jak podkreślił obserwator PZLA, zastrzeżenia te nie miały realnego wpływu na przebieg rywalizacji w Gdyni.

Natomiast przytoczone przez nas uchybienia w zakresie odbioru medialnego imprezy – m.in. niedociągnięcia w realizacji transmisji online, problemów z pomiarem czasu czy niskiego zainteresowania biegiem wśród kibiców – miały charakter subiektywnej oceny zdarzeń w Gdyni i powinny zostać opublikowane w innej formie redakcyjnej, np. felietonu redakcyjnego.

W związku z powyższym, redakcja www.FestiwalBiegow.pl chce serdecznie PRZEPROSIĆ gospodarza i bezpośredniego wykonawcę biegu w Gdyni: Miasto Gdynia i firmę Sport Evolution. Wskazane przez nas błędy miały o wiele mniejszy jakościowo i ilościowo zakres niż to oceniliśmy na podstawie transmisji online z biegu, a przez to nie miały wpływu na przebieg imprezy. Zastrzeżenia te nie powinny zostać zapisane w naszej publikacji w tak jednoznacznej formie – wskazując bezpośrednio na błąd organizatora i efekt w postaci niewłaściwego przebiegu rywalizacji, a na pewno powinny być skonsultowane i ew. potwierdzone u delegata PZLA/IAAF czy samego organizatora, co nie miało miejsca w chwili publikacji materiału.

Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, przyznajemy się do popełnionego błędu. Liczymy, że nie będzie on miał przełożenia na ocenę 4. Gdynia Półmaratonu, która – jak dowiedzieliśmy się, już po publikacji materiału, od delegata PZLA – będzie pozytywna.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że nasza publikacja nie była wymierzona w organizatora, sponsorów, partnerów czy uczestników imprezy. Miała na celu wyłącznie wskazanie obszarów, w których wystąpiły – naszym zdaniem – niedociągnięcia logistyczne, tak istotne w kontekście nadchodzących Mistrzostwa Świata w Półmaratonie, którego Miasto Gdynia i organizatorzy Gdynia Półmaratonu będą gospodarzami.

W interesie całego polskiego środowiska biegowego leży, by impreza została przeprowadzona na jak najwyższym poziomie organizacyjnym pod każdym względem, w tym także logistycznym i medialnym oraz by stała się wizytówką polskich biegów na świecie. Pozytywny odbiór mistrzostw z pewnością przełoży się na zwiększenie zainteresowania startami w Polsce wśród biegaczy z Europy i świata, czego sobie wszyscy życzymy.

Informujemy, że zaktualizowaliśmy naszą publikację dot. przebiegu 4. Gdynia Półmaratonu. Dołożymy wszelkich starań, by takie błędy nie powtórzyły się w przyszłości, tak w odniesieniu do imprezy w Gdyni jak i innych wydarzeń organizowanych w Polsce i na świecie, które obecne są szeroko na łamach portalu www.FestiwalBiegow.pl.

Ufamy, że popełniony błąd nie wpłynie na zainteresowanie biegaczy i organizatorów publikowanymi przez nas treściami.

Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich polskich biegaczy do Gdyni na 5. Gdynia Półmaraton, który odbędzie się 29 marca 2020 r. w randze Mistrzostw Świata w Półmaratonie. To bez wątpienia unikalne wydarzenie w historii polskich biegów ulicznych, dlatego osobom oraz podmiotom, którym zawdzięczamy sprowadzenie mistrzostw do Polski, należy się głęboki szacunek i podziękowanie za pracę włożoną w przygotowanie imprezy.

Grzegorz Rogowski, redaktor naczelny www.FestiwalBiegow.pl

Polecamy również:


Podziel się: