5. Bieg Wojciechowy


Informacje:

Sezon: 2016-2017

Data: 
07-05-2017 (ndz.)

Miejsce: 
Serock

Dystans: 
10 km (atest PZLA) - bieg zaliczany do Ligi Festiwalu Biegowego

Klasyfikacja: Najlepszy Biegacz 5-10-15

Opis wydarzenia:

Bieg Wojciechowy, organizowany w ramach obchodów święta patrona Serocka - Św. Wojciecha, na stałe wpisał się w kalendarz imprez sportowych gminy Serock. W tym roku przed biegiem obędą się imprezy okolicznościowe, które przyciągną na Rynek Miejski w Serocku rzesze kibiców

5. Bieg Wojciechowy przeprowadzony zostanie na trasie z atestem PZLA, na dystansie 10 km. Dodatkową atrakcją jest nagradzanie najlepszych drużyn biegowych biorących udział w biegu głównym! Zapraszamy do uczestnictwa w biegu !

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.osir.serock.pl


Program imprezy:

1) Historyczny bieg 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi na dystansie 600 metrów, w którym weźmie udział 600 osób,

2) Bieg rodzinny na dystansie 330 metrów,

3) Bieg z książką na dystansie 330 metrów,

4) Bieg główny - 5.V Bieg Wojciechowy na dystansie 10 km dla kobiet i mężczyzn,

5) Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km


Informacje z regulaminu dotyczące biegu głównego:

W biegu prawo startu mają osoby, które ukończą 18 lat najpóźniej w dniu 7 maja 2017 roku.

Zgłoszenia do biegów będą przyjmowane drogą elektroniczną na stronie http://www.czasomierzyk.pl/zapisy2017/vbiegwojciechowy do dnia 1 maja 2017 roku do godz. 24:00. W przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń, zapisy elektroniczne zostaną wstrzymane. W przypadku niewyczerpania limitu 400 miejsc zgłoszenia osobiste będą przyjmowane w biurze zawodów od dnia 05.05.2017 roku.

Weryfikacja i odbiór numerów startowych odbędą się w siedzibie OSiR w Serocku przy ul. Pułtuskiej 47 w piątek (05.05.2017) w godz. 08.00 – 21.00, w sobotę (06.05.2017) w godz. 10.00 – 18.00 oraz w dniu zawodów w godz. 09.00 – 12.35 na Rynku Miejskim w Serocku.

Warunkiem wydania numeru startowego będzie podpisanie „Oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych” (podpisywane przy odbiorze pakietu startowego). Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.


Opłata startowa:

Do dnia 16 kwietnia 2017 r. :

- 10 zł - dla osób zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Serock,

- 20 zł - dla osób niezameldowanych na terenie Miasta i Gminy Serock.

Do dnia 1 maja 2017 r. :

- 20 zł - dla osób zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Serock,

- 30 zł - dla osób niezameldowanych na terenie Miasta i Gminy Serock.

W biurze zawodów

- 50 zł – dla wszystkich (w przypadku wolnych miejsc).


Posiadacze Karty Biegacza Festiwalu Biegowego są uprawnieni do 20% zniżki od ww. opłat startowych. Warunkiem otrzymania zniżki jest okazanie karty biegacza w Biurze Zawodów w momencie odbioru pakietu startowego.

W przypadku nieokazania Karty Biegacza zawodnik będzie zobowiązany do dokonania pełnej opłaty startowej (w przypadku płatności w Biurze Zawodów) lub dopłaty brakującej kwoty w gotówce (w przypadku wcześniejszego dokonania płatności w systemie PayU).


Wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia do biegu poprzez elektroniczny formularz przekierowane zostaną do automatycznej płatności PayU. Dokonanie stosownej do terminu płatności będzie skutkowało pojawieniem się na liście osób zgłoszonych do biegu.

Zawodnik jest zobowiązany postępować ściśle według wytycznych serwisu PayU, gdyż zmodyfikowanie danych np. takich jak tytułu przelewu może doprowadzić do unieważnienia wpłaty i zwrotu na konto wpłacającego.

Zawodnik zostaje dopisany do listy dopiero po potwierdzeniu z systemu PayU o pozytywnie zakończonym procesie płatności.

Zawodnicy dokonujący automatycznej płatności poprzez system PayU nie są obciążani żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji.

Podczas płatności za pomocą serwisu PayU zawodnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres e-mail firmie PayU Spółka Akcyjna, w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przekazaniu na poczet opłaty za innego uczestnika.


Przed startem konieczna jest weryfikacja każdego uczestnika w biurze zawodów na podstawie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i miejsce zameldowania.

Podczas weryfikacji każdy uczestnik biegu otrzyma: numer startowy z chipem, agrafki oraz talon na posiłek regeneracyjny.


Bieg odbędzie się na dziesięciokilometrowej pętli z oznaczeniem każdego kilometra. Trasa posiada atest PZLA, jest w całości utwardzona o nawierzchni asfaltowej, kostki brukowej oraz ok. 300 metrowego odcinka szutrowego.

 Podczas biegu będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu. Oficjalnym czasem decydującym o klasyfikacji w biegu jest czas brutto.

 Zawodnicy skracający trasę (brak wszystkich międzyczasów odnotowanych przez elektroniczny system pomiaru) zostaną zdyskwalifikowani.

Limit czasu na pokonanie 10 km wynosi 90 minut. Po przekroczeniu limitu uczestnicy nie będą klasyfikowani. Na prośbę sędziego zamykającego bieg zawodnik zobowiązany jest do opuszczenia trasy i przejście na ogólnodostępne ciągi piesze znajdujące się przy trasie biegu.


Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.

W dniu zawodów w OSiR w Serocku przy ul. Pułtuskiej 47 (400 m od Rynku Miejskiego) udostępnione zostaną szatnie i prysznice dla uczestników biegu.

 W dniu zawodów na Rynku Miejskim organizator zapewnia szatnię do przebrania w namiocie polowym oraz depozyt na ubrania w Ratuszu Miejskim.

 Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest wykupienie na własny koszt ubezpieczenia NNW. Jednocześnie uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

Każdy zawodnik biegu zobowiązany jest do zwrotu numeru startowego po ukończeniu biegu.

Każdy zawodnik, który w formularzu zgłoszeniowym wpisze nr telefonu komórkowego, otrzyma wiadomość SMS z osiągniętym czasem biegu.

Organizatorzy

 

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce