Zapraszamy na start dzieci i młodzież


Opublikowane w czw., 25/10/2012 - 16:09

IX Grand Prix Sądeczanina. 

W Muszynie, w najbliższą sobotę 27 października odbędzie się IX bieg o Grand Prix Sądeczanina. Będzie to ostatni wyścig z tego cyklu, po którym podsumujemy tegoroczne zmagania.

Zapraszamy na start dzieci i młodzież, dla nich też mamy przygotowane trasy i nagrody.

Dystans 500 m dla młodszych dzieci (do 13 roku) i 1000 m dla starszych (do 16)
- konieczna zgoda opiekunów - są to osoby niepełnoletnie - i pisemne oświadczenie przed startem
Aktualny regulamin:
1. Organizator: 
Organizatorem biegu o Grand Prix Sądeczanina 2012 jest Fundacja Sądecka ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz.
2. Cel: Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.
3. Termin: Bieg odbędzie się 27 października 2012 roku (sobota). Start o godzinie 11:00.
Bieg towarzyszący na dystansie o godzinie 11:02:
??600 m dla młodszych dzieci (do 13 roku) ? 11:02
??1000 m dla starszych (do 16 roku) -11.10
4. Trasa biegu: Start i meta: Amfiteatr Muszyna
5. Dystans: 8 km
6. Klasyfikacja:
-Prowadzona będzie klasyfikacja ogólna kobiet i mężczyzn.
7. Nagrody
- W klasyfikacji ogólnej kobiet i mężczyzn za miejsca 1÷3nagrody rzeczowe, Dodatkowo odbędzie się losowanie upominków wśród osób które ukończyły bieg na 8 km lub bieg towarzyszący.
8. Uczestnictwo
? Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia za zgodą rodziców. W biegu towarzyszącym mogą startować zawodnicy, których rodzice (lub opiekunowie prawni) podpiszą oświadczenie w dniu biegu.
? Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i potwierdza to podpisem na karcie zgłoszeniowej;
? Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania;
? Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
9. Zgłoszenia
? Aby zgłosić chęć uczestnictwa kliknij w link 
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=604
lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów od godz.9:45 zlokalizowanym przy Amfiteatrze w Muszynie 
10. Postanowienia końcowe
? Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
? Pomiar czasu ? ręczny.
? Organizator zapewnia zawodnikom numery startowe, do pobrania w dniu zawodów.
? Wszyscy zawodnicy zwolnieni są z opłaty startowej.
(JEC)

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce