2. Bieg Maryi


Informacje:

Sezon: 2018-2019

Data: 
18-05-2019 (sob.)

Miejsce: 
Poznań

Dystans: 
5 km
NW 5 km

Opis wydarzenia:

Celem naszego „Biegu Maryi” jest wsparcie dzieci z ubogich rodzin. Już od ponad 10 lat  Caritas Archidiecezji Poznańskiej pomaga i wspiera ubogą młodzież, udzielając finansowego wsparcia w postaci stypendiów socjalnych. Często jest to jedyna pomoc, na jaką młodzi ludzie mogą liczyć. Wsparcie przyznawane jest przede wszystkim z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie.

Stypendia otrzymują uczniowie z terenu Archidiecezji Poznańskiej uczący się w szkołach  podstawowych, a także studenci uczelni wyższych. Środki finansowe wydatkowane są na różne cele, m.in. na zakup podręczników, podstawowych pomocy naukowych, na pomoc w dożywianiu i wykupienie posiłków w szkołach, opłacenie dojazdów do szkół i uczelni, pokrycie kosztów akademika, zakup niezbędnej odzieży itp. Ty również możesz pomóc biorąc udział w „Biegu Maryi”.

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce