Bieg o Święcelnik Wójta Gminy Mszana


Informacje:

Sezon: 2017-2018

Data: 
17-03-2018 (sob.)

Miejsce: 
Mszana

Dystans: 
5 km / 10 km

Opis wydarzenia:

Organizator:

Organizatorem I Biegu o Święcelnik Wójta Gminy Mszana jest Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie z siedzibą w Połomia przy ulicy Szkolnej 17a, 44-323.

Cele

Kultywowanie tradycji regionalnej
Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej, w tym sportu wyczynowego i amatorskiego.

Termin, miejsce

Bieg odbędzie się 17 marca 2018 roku (tj. sobota) w Połomi (Szkolna 17a, 44-323)
Zawodnicy startują spod sceny plenerowej w Połomi o godzinie 10.00.
Zawodnicy powinni zgłosić się na 30 minut przed startem do biura obsługi zawodów, które będzie otwarte od 8.00 do 9.30, a znajdować się będzie na scenie plenerowej w Połomi.

Trasa, dystans

I Bieg o Święcelnik Wójta Gminy Mszana odbędzie się na dystansie 5 km oraz 10 km.
Trasa na dystansie 5 km i 10 km będzie przebiegać ulicami: Centralną, Przyległa oraz drogą technologiczną.
Dla uczestników biegnących na dystansie 10 km będzie zorganizowany punkt z wodą.

Limity i pomiar czasu

Łączna liczba uczestników jest ograniczona do 200 osób.
Obsługą zawodów będzie zajmowała się firma TimeSport

Uczestnictwo

Prawo uczestnictwa mają w biegu:

  • na dystansie 5 km osoby w wieku 12 lat / rocznik 2006/ i starsze
  • na dystansie 10 km osoby w wieku 18 lat / rocznik 2000/ i starsze;

Opłaty

O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata startowa za udział w biegu wynosi 25 zł, płatna osobiście na Krytej Pływalni w Połomi (ul. Szkolna 17a) do dnia 12 marca 2018 r. lub na konto 32 2490 0005 0000 4004 7031 6284 w tytule podća Imię i Nazwisko oraz Bieg o Święcelnik

Kontakt

Kontakt w sprawach organizacyjnych (w godzinach 7.00-15.00) - 32 476 00 12
 

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce