Beacony dla partnerów Karty Biegacza [ZAPYTANIE OFERTOWE ANULOWANE]


Fundacja "Festiwal Biegów" poszukuje wykonawcy usługi prac rozwojowych, mających na celu stworzenie nowego systemu komunikacyjnego pomiędzy partnerami Karty Biegacza a odbiorcami usług, wykorzystującego technologię Bluetooth Smart przy użyciu Beaconów.

Termin składania ofert: od dnia 11.08.2017 do dnia 06.10.2017
 
Oferty powinny być składane z zachowaniem formy pisemnej na załączonym formularzu ofertowym na adres e-mail: a.malinska@isw.org.pl (skan podpisanej oferty).

WZÓR OFERTY - POBIERZ

ZAPYTANIE OFERTOWE - POBIERZ
 
Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Fundacja "Festiwal Biegów"


AKTUALIZACJA 25.9.2017

Zapytanie ofertowe zostało anulowane. Szczegóły w dokumencie: POBIERZ

Polecamy również:


Podziel się: