Bieg 7 Dolin 100 km w lachowskim klimacie


Do kultury i tradycji lachowskiej będą się odwoływać pamiątkowe medale krynickiej "setki"

Lachy Sądeckie to grupa etnograficzna, pośrednia między góralami karpackimi a ludnością nizinną centrum Małopolski. Zamieszkiwała środkową i północną część Sądecczyzny (południowe tereny, górskie, zasiedlały dwie grupy góralskie: Górale Sądeccy i Łemkowie – górale ruscy).

Lachy w swojej kulturze łączą (czy bardziej łączyły) elementy góralskie z elementami rolniczej kultury małopolskiej. Ten przejściowy charakter przejawia się w wielu dziedzinach życia. Dawne chałupy lachowskie, drewniane, bielone, ze słomianymi strzechami bardziej przypominają budownictwo środkowej Małopolski, ale np. sposób zdobienia kropami z wapna na zrębie występuje też na góralszczyźnie. 

Ubiór Lachów harmonijnie łączy elementy obu kultur: w oczy rzucają się sercówki na spodniach, nawiązujące do góralskich parzenic, czy szerokie bacowskie pasy, a równocześnie gostwiccy drużbowie paradują w czerwonych krakuskach z pawimi piórami - niemal jak na krakowskim rynku.

Jedną z ważnych cech Lachów Sądeckich było bardzo silne poczucie przynależności geograficznej (choć nie brakowało w historii ruchów ekspansywnych, mających zminimalizować wpływy kultury góralskiej) oraz przynależności grupowej. Kultywowany jest wielopokoleniowy dorobek grupy. Podczas mniej lub bardziej oficjalnych uroczystości obowiązuje tradycyjny strój lachowski, w kuchni rządzą "ziomnioki", "kaopusta" czy "kwośnica", a gwara rozbrzmiewa w wielu sądeckich domach. Podtrzymywany przez takie inicjatywy jak np. konkurs "Lachoskie godonie", którego kolejną edycję rozpisali właśnie Organizatorzy Zjazdu Sądeczan ze Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa "Sądeczanin" (27-28 maja w Starym Sączu).

Jednym z twórców "Sądeczanina" jest Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego i inicjator Festiwalu Biegowego w Krynicy, zapalony maratończyk i ultramaratończyk. Z dumą i przy każdej możliwej okazji prezentuje własny strój lachowski. Jak mówi, medal Biegu 7 Dolin 100 km w 2017 r. jest jednym z jego celów na 8. PKO Festiwal Biegowy. 

Bieg 7 Dolin 100 km wystartuje 9 września o godz. 3:00 z krynickiego deptaka. Zapisy do imprezy są otwarte - nie ma limitu ani losowania uczestników. Pula nagród edycji 2017 to 80 tys. zł, w tym ponad 71 tys. zostanie wypłacone w gotówce! Na uczestników czeka bogaty pakiet startowy z chustą wielofunkcyjną, frotką, izotonikiem czy ręcznikiem, a na mecie - koszulka finiszera oraz wspomniany medal. 

Numer startowy Biegu 7 Dolin 100 km można zdobyć nawet 8 września (na miejscu, w biurze zawodów). Warto zapisać się wcześniej - do 31 maja obowiązują niższe opłaty startowe. 

Szczegóły konkurencji: TUTAJ
Rejestracja: TUTAJ

PS. Ps. W podegrodzkim Domu Kultury (k. Nowego Sącza) mieści się Muzeum Lachów Sądeckich im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich, filia Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Ma tutaj też swoją siedzibę Stowarzyszenie Lachów Sądeckich, którego celem jest m.in. pielęgnacja miejscowej tradycji, szerzenie kultury regionalnej, pomoc twórcom ludowym, promowanie młodych talentów. Warto odwiedzić to miejsce przyjeżdżając do Małopolski na 8. PKO Festiwal Biegowy.

red.

wsp. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego


Polecamy również:


Podziel się: