Bieg 7 Dolin - VisegRun


Bieg górski rozgrywany na końcowym fragmencie Biegu 7 Dolin, dedykowany osobom stawiającym pierwsze kroki w biegach górskich i ultramaratońskich. Bieg jest eliminacją Ultra-Trail du Mont-Blanc®. Projekt jest dofinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. 

Mountain race held on the ultimate stage of the 7 Valleys Run for mountain and ultra running beginners. Ultra-Trail du Mont-Blanc® qualifying race The project is funded by International Visegrad Fund:


Trasa: ok. 35 km, przewyższenie +1520/-1380m

Trudna, wyznaczona w Beskidzie Sądeckim, górzysta z licznymi podbiegami i zbiegami, możliwe wiatrołomy. Start w Mniszku na Słowacji. Trasa jest certyfikowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Biegów Terenowych. 

Challenging course in Beskid Sadecki region, with climbs and downhills. ITRA certifiication.


Mapa trasy: 


Ślad GPS: POBIERZ (*.gpx) 

(pobierz poprzez menu prawego przycisku myszy "Zapisz obiekt docelowy", "Zapisz plik")


Odprawa: 6 września 2019 r., godz. 19:00. Zalecany udział.

Technical meeting 6th September. Participation suggested.


Start: 7 września 2019 r., godz. 11:30, Mniszek nad Popradem, Słowacja

Start: 7th September 2019, 11.30 a.m., Mnisek nad Popradom (Slovakia)

Start masowy / mass race


Meta: Deptak, Krynica-Zdrój (Brama nr 1), zamknięcie mety o godz. 20:00.

Finish: Krynica's-Zdroj Promenade (Gate 1), gate closing at 8 p.m.


Limity czasu: 

  • Hotel Wierchomla - do godz. 14:30
  • Bacówka nad Wierchomlą - do godz. 18:00
  • Krynica-Zdrój (meta) - do godz. 20:00

Wyposażenie obowiązkowe / mandatory equipment

  • telefon komórkowy z numerem podanym w zgłoszeniu / cell phone with ICE numer
  • numer ICE (kontakt do najbliższej osoby) wpisany na odwrocie numeru startowego / ICE number placed in phone;s adreesbox 
  • czołówka / latarka na ostatni etap (Wierchomla - Krynica) / light or torch for the first and ultimate stage of the race (Krynica-Rytro, Wierchomla-Krynica)
  • dokument uprawniający do przekroczenia granicy polsko-słowackiej (dla obywateli Unii Europejskiej jest to dowód osobisty lub paszport) / polish-slovakian border pass (ID card / passport for EU citizens)

​​Zalecamy zabranie na trasę mapy Biegu 7 Dolin dołączonej do pakietu startowego oraz kubka wielokrotnego użytku do korzystania z napojów na punktach serwisowych / We advise to use race course map in case of getting lost and reusable cup - there will be no plastic cups on service points


Każdy z uczestników biegu musi posiadać podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Nie ma obowiązku posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego to ubezpieczenie. Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia NNW – uczestnicy mogą je wykupić we własnym zakresie.

Participants must have valid health insurance. Organiser do not provide additional insurance.


Zabezpieczenie medyczne / medical care:

Firma wynajęta przez Organizatora, GOPR / Proffessional Mountain Rescue Team


Punkt serwisowy / service points:

Ze zdeponowanym wcześniej sprzętem / with the equipment storaged by the runners

Lokalizacja / location: Wierchomla (12. kilometr). W pakiecie startowym będzie się znajdował worek umożliwiające zdeponowanie rzeczy / Storage bags delivered


Punkty żywnościowe / nutrition pionts:

Lokalizacja / location: Wierchomla (12. kilometr), Bacówka nad Wierchomlą (23. km).


Transport / Transportation:

Organizator daje możliwość skorzystania z transportu zorganizowanego z Krynicy-Zdroju na start do Mniszka nad Popradem. Koszt 12 zł / Bus's tickets can be obtained online (within registration form) - cost 12 PLN. Departure: Krynica's Promenade.

W przypadku nie zmieszczenia się w limicie czasu powrót do Krynicy pojazdem podstawionym przez Organizatora / Organiser's buses transport runners, who are outside time limits to Krynica. Buses are waiting in Wierchomla and Bacówka nad Wierchomlą. 


Klasyfikacja / classification:

  • Open kobiet / mężczyzn <> Open women / men
  • Wiekowe kobiet / mężczyzn <> Age categorries women/men: (18-29, 30-39, 40-49, 50+)

Bieg kwalifikacyjny do Ultra-Trail du Mont-Blanc® / Ultra-Trail du Mont-Blanc® qualifying race:

- 2 pkt. dla osób kończących rywalizację / 2 pts for finishers

 


Projekt jest dofinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki / The project is funded by International Visegrad Fund:

VisegRun: Budujemy mosty przez sport

W krajach Grupy Wyszehradzkiej obserwuje się stały wzrost liczby osób otyłych bądź z nadwagą jako skutek niskiej aktywności fizycznej oraz nieprawidłowych zachowań żywieniowych. Potrzebne więc są inicjatywy propagujące zdrowy styl życia i poszerzające świadomość wobec jego roli w utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia. Celem projektu jest zwiększenie aktywności fizycznej oraz prozdrowotnych zachowań mieszkańców krajów Grupy Wyszehradzkiej poprzez wspólną, międzynarodową inicjatywę sportową promującą zdrowy styl życia oraz wspierającą więzi pomiędzy narodami Wyszehradzkiej Czwórki. 7 września 2019 r. zorganizowany zostanie transgraniczny bieg VisegRUN. Projekt realizowany jest przez 3 partnerów: Fundację Festiwal Biegów (PL), Mniszek nad Popradem (SK) oraz Klenci pod Czerchowem (CZ).

Partnerzy Projektu

VisegRUN: Building Bridges through Sport

A number of overweight and obese people in V4 countries is still growing. Considering V4 problems with obesity, overweight and inappropriate nutrition there is a need for initiatives aiming to raise the healthy lifestyle awareness in the V4 countries. The project’s goal is to advance V4 citizens’ physical activity & pro-healthy behaviour through developing joint V4 sports and health promotion initiatives while contributing to regional integration and cooperation. The project idea is to show that the V4 integration takes place not only in the sphere of politics, trade and security but also at the level of communities and individuals. Three partners from the V4 region - Running Festival Foundation (PL), Mníšek nad Popradom Municipality (SK) and Klenčí pod Čerchovem Municipality (CZ) have joined their efforts in order to reach these goals. Mointain cross-border VisegRUN will take place on 7th September 2019 to promote a healthy and active lifestyle and contribute to the integration of the V4 nations in order to connect their bonds.

Project Partners: