Bieg 7 Dolin - VisegRun with Interreg PL-SK 35 km

Bieg 7 Dolin - VisegRun with Interreg PL-SK 35 km


Bieg górski rozgrywany na końcowym fragmencie Biegu 7 Dolin - VisegRun with Interreg PL-SK 35 km, dedykowany osobom stawiającym pierwsze kroki w biegach górskich i ultramaratońskich. Bieg jest eliminacją Ultra-Trail du Mont-Blanc®. Limit uczestników 1500 osób.

OBOSTRZENIA SANITARNE DLA UCZESTNIKÓW - patrz REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY (poniżej).

Mountain race held on the ultimate stage of the 7 Valleys Run - VisegRun with Interreg PL-SK 35k for mountain and ultra running beginners. Ultra-Trail du Mont-Blanc® qualifying race. Participation limit: 1500 people

Horský beh organizovaný na poslednom úseku Behu 7 dolín, - VisegRun with Interreg PL-SK 35 km určený pre tých, ktorí robia prvé kroky v horských a ultramaratónskych behoch. Beh je elimináciou pre Ultra-Trail du Mont-Blanc® (certifikácia pokračuje). Limit 1500 bezcow.


Trasa: ok. 35 km, przewyższenie +1520/-1380m

Trudna, wyznaczona w Beskidzie Sądeckim, górzysta z licznymi podbiegami i zbiegami, możliwe wiatrołomy. Start z mostu granicznego nad Popradem (AKTUALIZACJA - od 1 października na terenie Słowacji obowiązuje stan wyjątkowy związany z pandemią COVID-19). Trasa jest certyfikowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Biegów Terenowych. 

Challenging course in Beskid Sadecki region, with climbs and downhills. ITRA certifiication.

Náročná, vytýčená v Ľubovnianskej vrchovine, hornatá s množstvom stúpaní a klesaní, možný výskyt polomov. Štart z raničný most cez rieku Poprad (AKTUALIZÁCIA - od 1. októbra je na Slovensku mimoriadny stav súvisiaci s pandémiou COVID-19) Trasa má certifikát Medzinárodnej asociácie terénnych behov.


Mapa trasy: 

Mapa z pakietu startowego do pobrania / Starting kit race course map download / Mapu zo štartovacieho balíka si môžete stiahnuť : 


Ślad GPS: POBIERZ (*.gpx) 

(pobierz poprzez menu prawego przycisku myszy "Zapisz obiekt docelowy", "Zapisz plik")

Trasa GPS: PREVZIAŤ (*.gpx) 

(prevziať prostredníctvom ponuky po kliknutí pravým tlačidlom myši Uložiť cieľový objekt, Uložiť súbor)


Start: 3 października 2020 r., od godz. 11:30, Most graniczny nad Popradem

Start: 12th September 2020, from 11.30 a.m., Mnisek nad Popradom (Slovakia)

Start masowy / mass race

Štart: 3 október 2020, od 11:30 hod., hraničný most cez rieku Poprad

Konkurencja ta będzie składać się z 6 odrębnych biegów do max. 250 zawodników w jednej serii. Zawodnicy startują interwałowo po 2 do 5 zawodników co 5 sekund z wyznaczonych miejsc (korytarzy startowych) wg. kolejności ustalonej przez organizatora. Zawodnicy będą klasyfikowani wg. czasu netto, do wyników liczony jest indywidualny czas przebycia trasy przez zawodnika.

W przypadku możliwości startu wspólnego taki start zostanie zorganizowany i przekazany do wiadomości startujących , wtedy klasyfikacja prowadzona będą wg czasu brutto (od wystrzału startera do przekroczenia linii mety)

 • SERIA 1 -  start  - 11:30
 • SERIA 2 -  start  - 11:45
 • SERIA 3 -  start  - 12:00

Meta: Deptak, Krynica-Zdrój (Brama nr 1), zamknięcie mety o godz. 20:00.

Finish: Krynica's-Zdroj Promenade (Gate 1), gate closing at 8 p.m.

Cieľ: Kolonáda, Krynica-Zdrój (Brána č. 1), cieľa sa zatvára o 20:00 hod.


Limity czasu: 

 • Hotel Wierchomla - do godz. 16:00
 • Bacówka nad Wierchomlą - do godz. 18:00
 • Krynica-Zdrój (meta) - do godz. 20:00

Časové limity: 

 • Hotel Wierchomla – do 16:00
 • Bacówka nad Wierchomlą – do 18:00 hod.
 • Krynica-Zdrój (cieľ) – do 20:00 hod.

Wyposażenie obowiązkowe / Obligatory equipment

 • maseczka / chusta wielofunkcyjna zasłaniająca usta i nos / face mask or buff covering mouth and nose
 • kubek na płyny / reusable cup - there will be no plastic cups on service points
 • aktywny, naładowany telefon komórkowy z numerem ICE / cell phone with ICE numer
 • latarka (czołówka) na pierwszy etap i ostatni etap biegu (Krynica-Rytro, Wierchomla-Krynica) / light or torch for the first and ultimate stage of the race (Krynica-Rytro, Wierchomla-Krynica) 
 • elementy odblaskowe - fosforyzujące na odzieży zewnętrznej / reflective elements on outer clothing
 • ubezpieczenie zdrowotne (nie wymagane potwierdzenie)
 • dowód tożsamości ze zdjęciem / obywatele krajów spoza UE - paszport i potwierdzenie prawa pobytu na terenie Słowacji / Unii Europejskiej

Zalecane wyposażenie:

 • plecak lub nerka biegowa na sprzęt
 • pojemnik na wodę o pojemności minimum 1 litr
 • gwizdek
 • środek do dezynfekcji dłoni
 • mapy Biegu 7 Dolin, dołączonej do pakietu startowego

Povinné vybavenie

 • mobilný telefón s číslom uvedeným v prihláške
 • číslo ICE (kontakt na najbližšiu osobu) uvedené na rube štartového čísla
 • čelovka/svietidlo 
 • dokument oprávňujúci na prekročenie poľsko-slovenskej hranice (u občanov Európskej únie občiansky preukaz alebo cestovný pas)

Odporúčame vziať si so sebou mapu Behu 7 dolín, ktorá je súčasťou štartovacieho balíčka, a pohár (vhodný na viac použití) na nápoje podávané na občerstvovacích staniciach.


Każdy z uczestników biegu musi posiadać podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Nie ma obowiązku posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego to ubezpieczenie. Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia NNW – uczestnicy mogą je wykupić we własnym zakresie.

Participants must have valid health insurance. Organiser do not provide additional insurance.

Každý z účastníkov behu musí mať základné zdravotné poistenie. Nie je potrebné mať so sebou doklad potvrdzujúci toto poistenie. Organizátor nezabezpečuje doplnkové úrazové poistenie – účastníci si ho môžu zakúpiť vo vlastnej réžii.


Zabezpieczenie medyczne / medical care:

Firma wynajęta przez Organizatora, GOPR / Proffessional Mountain Rescue Team

Zdravotnícke zabezpečenie

Firma, ktorú zabezpečil organizátor, GOPR (Horská dobrovoľná záchranná služba)


Punkty żywnościowe / nutrition pionts:

Lokalizacja / location: Wierchomla (12. kilometr), Bacówka nad Wierchomlą (23. km).

Občerstvovacie stanice

Miesto: Wierchomla (12. kilometer), Bacówka nad Wierchomlą (23. km).


Transport / Transportation:

Organizator daje możliwość skorzystania z transportu zorganizowanego z Krynicy-Zdroju na start do Mniszka nad Popradem. Koszt 12 zł / Bus's tickets can be obtained online (within registration form) - cost 12 PLN. Departure: Krynica's Promenade.

W przypadku nie zmieszczenia się w limicie czasu powrót do Krynicy pojazdem podstawionym przez Organizatora / Organiser's buses transport runners, who are outside time limits to Krynica. Buses are waiting in Wierchomla and Bacówka nad Wierchomlą. 

Doprava

Organizátor poskytuje možnosť využiť dopravu organizovanú z Krynice-Zdrój na miesto štartu v Mníšku nad Popradom. Cena 12 PLN

V prípade nesplnenia časového limitu návrat do Krynice vozidlom, ktoré pristaví organizátor


Klasyfikacja / classification:

 • Open kobiet / mężczyzn <> Open women / men
 • Wiekowe kobiet / mężczyzn <> Age categorries women/men: (18-29, 30-39, 40-49, 50+)

Klasifikácia:

 • Open ženy/muži
 • Vekové kategórie ženy/muži (18-29, 30-39, 40-49, 50+)

Bieg kwalifikacyjny do Ultra-Trail du Mont-Blanc® / Ultra-Trail du Mont-Blanc® qualifying race:

- 2 pkt. dla osób kończących rywalizację / 2 pts for race finishers

  

Beh sa započítava do Ultra-Trail du Mont-Blanc®

- 2 body pre osoby, ktoré dokončia preteky


REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY: POBIERZ (aktualizacja 1.09.2020)The project is co-financed by the Governments of Czechia,  Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance  ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Projekt współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na trwałą współpracę regionalną w Europie Środkowej.

VisegRun: Biegnijmy dla zdrowia i integracji V4 / VisegRun: VisegRun: Poďme bežať pre zdravie a integráciu V4

W krajach Grupy Wyszehradzkiej obserwuje się stały wzrost liczby osób otyłych bądź z nadwagą jako skutek niskiej aktywności fizycznej oraz nieprawidłowych zachowań żywieniowych. Potrzebne więc są inicjatywy propagujące zdrowy styl życia i poszerzające świadomość wobec jego roli w utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia. Celem projektu jest zwiększenie aktywności fizycznej oraz prozdrowotnych zachowań mieszkańców krajów Grupy Wyszehradzkiej poprzez wspólną, międzynarodową inicjatywę sportową promującą zdrowy styl życia oraz wspierającą więzi pomiędzy narodami Wyszehradzkiej Czwórki. 12 września 2020 r. zorganizowany zostanie transgraniczny bieg VisegRUN. Projekt realizowany jest przez 2 partnerów: Fundację Festiwal Biegów (PL), Mniszek nad Popradem (SK).

V krajinách Vyšehradskej skupiny môžeme pozorovať stály nárast počtu obéznych ľudí, príp. ľudí s nadváhou v dôsledku malej fyzickej aktivity a nesprávnych stravovacích návykov. Preto sú potrebné iniciatívy propagujúce zdravý životný štýl a zvyšujúce povedomie o jeho význame pre zdravie a dobrú duševnú pohodu. Cieľom projektu je zvýšenie fyzickej aktivity a zdraviu prospešných návykov obyvateľov krajín Vyšehradskej skupiny prostredníctvom spoločnej, medzinárodnej športovej iniciatívy, propagujúcej zdravý životný štýl a podporujúcej väzby medzi národmi Vyšehradskej štvorky. 12. septembra 2020 bude zorganizovaný cezhraničný beh VisegRUN. Projekt realizujú dvaja partneri: Fundacja Festiwal Biegów (PL) a Mníšek nad Popradom (SK).

Partnerzy Projektu / Partneri projektu

VisegRUN: Let's Run for V4 Health & Integration

A number of overweight and obese people in V4 countries is still growing. Considering V4 problems with obesity, overweight and inappropriate nutrition there is a need for initiatives aiming to raise the healthy lifestyle awareness in the V4 countries. The project’s goal is to advance V4 citizens’ physical activity & pro-healthy behaviour through developing joint V4 sports and health promotion initiatives while contributing to regional integration and cooperation. The project idea is to show that the V4 integration takes place not only in the sphere of politics, trade and security but also at the level of communities and individuals. Two partners from the V4 region - Running Festival Foundation (PL) and Mníšek nad Popradom Municipality (SK) have joined their efforts in order to reach these goals. Mountain cross-border VisegRUN will take place on 12th September 2020 to promote a healthy and active lifestyle and contribute to the integration of the V4 nations in order to connect their bonds.

Project Partners:

Running Festival Foundation (PL) 
Mníšek nad Popradom (SK)


Interreg Polska-Słowacja - partner 11. TAURON Festiwalu Biegów oraz biegu VisegRun with Interreg PL-SK

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wspiera przedsięwzięcia koncentrujące się wokół trzech tematów: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, transport oraz edukacja. Budżet Programu wynosi 210 mln euro, w tym środki unijne - 178,6 mln euro. Zmodernizowaliśmy między innymi: 117 km dróg, 2000 km transgranicznych szlaków turystycznych oraz 113 obiektów dziedzictwa kulturowego.

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce