Życiowa Dziesiątka TAURONA

Życiowa Dziesiątka TAURONA

Data Wydarzenia: 
2013-09-07 12:00

Wyniki 2012

Dystans: 10 km 

Trasa posiada atest PZLA  ZOBACZ ATEST

Start: Ul. Nowotarskiego na wysokości wejścia głównego do Starego Domu Zdrojowego, Deptak w Krynicy-Zdrój, godz. 12.00

Meta: rynek w Muszynie -  zamknięcie mety godz. 13.30 (limit czasu 1,5h)

W ramach biegu rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Masters>>>


Szanowni Państwo

Chcielibyśmy przeprosić za błędną informację jaka znajdowała się na naszej stronie przy opisie biegu na 10 km.  Przez błąd redaktora zamieszczona została informacja o rozgrywaniu Biegu Akademickiego w ramach biegu Życiowa Dziesiątka oraz o otrzymaniu dotacji na ten bieg z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Informujemy, że w tym roku bieg Akademicki nie był rozgrywany. Organizator Festiwalu nie otrzymał tez żadnego wsparcia finansowego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ,z przeznaczeniem na ten cel .Z uwagi na brak partnerów akademickich, którzy wspierali by organizatorów w środowisku akademickim nie byliśmy w stanie zorganizować biegu.

Jeszcze raz przepraszamy za wprowadzenie w błąd.

Z poważaniem
Paweł Piszczek
Dyrektor Biura Prasowego Festiwalu Biegowego


Opis trasy: 
Trasa będzie przebiegała drogą wojewódzką Krynica - Muszyna 99% asfalt, 1 % kostka

Na bieg Życiowa Dziesiątka zarezerwowane zostaną autokary. Przewiozą one depozyty uczestników z Krynicy do Muszyny, gdzie zostaną one wydane po ukończonym biegu. Następnie autokary posłużą, jako środek transportu biegaczy z powrotem do Krynicy-Zdrój.

Mapa trasy:

Zobacz mapę wirtualną 

REGULAMIN

Życiowa Dziesiątka Taurona

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Festiwalu Biegowego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie, 00-382, ul. Solec 85; www.forum-ekonomiczne.pl, tel: 022/583-11-00, fax:022/583-11-50.
 2. Strona internetowa zawodów to: www.festiwalbiegow.pl oraz www.runningfestival.pl.

II. TERMIN I MIEJSCE

a. start: Krynica-Zdrój Deptak, ul. Nowotarskiego na wysokości wejścia głównego do Starego Domu Zdrojowego, 7 września 2013 (sobota), godz. 12.00

b. meta: Muszyna, Rynek,

c. długość trasy: 10 km, atest PZLA

d. przewyższenia: start ? 558 m npm; meta ? 430 m npm

f.  opis trasy: drogą wojewódzką Krynica ? Muszyna 99% asfalt, 1% kostka

g. limit czasu :1,5h; limit czasu na półmetku (w miejscowości Powroźnik) wynosi 45 minut.

III. UCZESTNICY

Wszyscy zawodnicy, którzy zarejestrują się przez elektroniczny formularz i w biurze zawodów odbiorą numer startowy, a w dniu 7 września 2013 będą mieli ukończone 16 lat. Osoby, które są niepełnoletnie mogą wystartować w biegu jedynie za zgodą swoich prawnych opiekunów

IV. NAGRODY

klasyfikacja generalna mężczyzn

I

 

3 000 zł

II

 

2 000 zł

III

 

1 000 zł

klasyfikacja wiekowa mężczyzn

do 29 lat

 

 

I

 

500 zł

II

 

450 zł

III

 

400 zł

IV

 

350 zł

V

 

300 zł

VI

 

250 zł

do 39 lat

 

 

I

 

500 zł

II

 

450 zł

III

 

400 zł

IV

 

350 zł

V

 

300 zł

VI

 

250 zł

do 49 lat

 

 

I

 

500 zł

II

 

450 zł

III

 

400 zł

IV

 

350 zł

V

 

300 zł

VI

 

250 zł

50 i wyżej

 

 

I

 

500 zł

II

 

450 zł

III

 

400 zł

IV

 

350 zł

V

 

300 zł

VI

 

250 zł

klasyfikacja generalna kobiet

I

 

3 000 zł

II

 

2 000 zł

III

 

1 000 zł

klasyfikacja wiekowa kobiet

do 29 lat

 

 

I

 

500 zł

II

 

450 zł

III

 

400 zł

IV

 

350 zł

V

 

300 zł

VI

 

250 zł

do 39 lat

 

 

I

 

500 zł

II

 

450 zł

III

 

400 zł

IV

 

350 zł

V

 

300 zł

VI

 

250 zł

do 49 lat

 

 

I

 

500 zł

II

 

450 zł

III

 

400 zł

IV

 

350 zł

V

 

300 zł

VI

 

250 zł

50 lat  i wyżej

I

 

500 zł

II

 

450 zł

III

 

400 zł

IV

 

350 zł

V

 

300 zł

VI

 

250 zł

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegow.pl. Istnieje możliwość zgłoszenia się do biegów Festiwalu bezpośrednio w biurze zawodów w dniach 6-7 września 2013.
 2. Organizator ma prawo przedłużyć termin zgłoszeń, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej www.festiwalbiegow.pl
 3. Zarejestrowany zawodnik, który poprawnie wypełnił kartę zgłoszenia i uiścił opłatę, otrzymuje numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz który otrzyma w biurze zawodów przed biegiem Festiwalowym.
 4. Zgłoszenie każdego zawodnika powinno być własnoręcznie podpisane. Podpis na karcie rejestracji można dokonać w biurze zawodów przed rozpoczęciem biegu, w momencie odbierania numeru startowego i pakiet startowego zawodnika lub przesyłając kartę rejestracji bezpośrednio do biura organizatora.
 5. Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie Festiwalu Biegowego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest spójny z postanowieniami regulaminu Festiwalu Biegowego.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

 

Regulamin

Mistrzostwa Polski Masters 2013?

CEL IMPREZY

 1. Wyłonienie Mistrzyń i Mistrzów Polski w biegu na 10km w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 2. Popularyzacja biegów długodystansowych

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Festiwalu Biegowego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie, 00-382, ul. Solec 85; www.forum-ekonomiczne.pl, tel: 022/583-11-00, fax:022/583-11-50.
 2. Strona internetowa zawodów to: www.festiwalbiegow.pl oraz www.runningfestival.pl.           

TERMIN I MIEJSCE

a. start: Krynica-Zdrój Deptak, ul. Nowotarskiego na wysokości wejścia głównego do Starego Domu Zdrojowego, 7 września 2013 (sobota), godz. 12.00

b. meta: Muszyna, Rynek,

c. długość trasy: 10 km, atest PZLA

d. przewyższenia: start ? 558 m npm; meta ? 430 m npm

f.  opis trasy: drogą wojewódzką Krynica ? Muszyna 99% asfalt, 1% kostka

g. limit czasu :1,5h; limit czasu na półmetku (w miejscowości Powroźnik) wynosi 45 minut.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Prawo startu w Mistrzostwach  mają tylko zawodnicy kategorii masters tzn. kobiety i mężczyźni, którzy urodzili się w roku 1978 i wcześniej.
 2. Dla potwierdzenia wieku startującego należy przedłożyć dokument tożsamości.
 3. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 4. W Mistrzostwach Polski sklasyfikowani będą zawodnicy tylko z polskim obywatelstwem.

KATEGORIE WIEKOWE

 1. Kobiety: 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; pow. 70 lat.
 2. Mężczyźni: 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69: pow. 70lat.
 3. O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje rok urodzenia.

NAGRODY

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w klasyfikacjach wiekowych w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają medale oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegow.pl do 31  sierpnia 2013. Istnieje możliwość zgłoszenia się do biegów Festiwalu bezpośrednio w biurze zawodów w dniach 6-7 września 2013.
 2. Organizator ma prawo przedłużyć termin zgłoszeń, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej www.festiwalbiegow.pl
 3. Zarejestrowany zawodnik, który poprawnie wypełnił kartę zgłoszenia i uiścił opłatę, otrzymuje numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz który otrzyma w biurze zawodów przed biegiem Festiwalowym.
 4. Zgłoszenie każdego zawodnika powinno być własnoręcznie podpisane. Podpis na karcie rejestracji można dokonać w biurze zawodów przed rozpoczęciem biegu, w momencie odbierania numeru startowego i pakiet startowego zawodnika lub przesyłając kartę rejestracji bezpośrednio do biura organizatora.
 5. Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie Festiwalu Biegowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest spójny z postanowieniami regulaminu Festiwalu Biegowego.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce