Koral Maraton


Trasa: 42,195 km (zaktualizowany przebieg)

Nawierzchnia asfaltowa: 95%, kostka - 5 %.


Start: 9 września 2018 r., godz. 8:30, Deptak

Meta: Deptak, zamknięcie mety o godz. 14:00


Limit czasowy: 5h30'

Ponadto zawodnicy, którzy do godziny 11:30 nie dobiegną do 25. kilometra trasy, zobowiązani są zakończyć bieg i zejść z trasy. Można wsiąść do pojazdu Organizatora, oznaczonego napisem „koniec biegu” lub samodzielnie wrócić do Krynicy-Zdroju.


Punkty serwisowe od 5. kilometra:

  • Co 2,5 km z woda
  • Co 5 km z napojami izotonicznymi i bananami

Masaże:

Strefa masażu zlokalizowana w miasteczku biegacza.


Klasyfikacje:

  • Generalna kobiet i mężczyzn
  • Wiekowe - 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, powyżej 60 lat*

*warunkiem wypłaty nagród finansowych w kategoriach wiekowych jest start co najmniej 10 zawodników / zawodniczek w danej kategorii (decyduje liczba opłaconych zgłoszeń do biegu).


REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY: NIEBAWEM


Partner konkurencji: