Koral Maraton


Trasa: 42,195 km (zaktualizowany przebieg)


Start: 10 września, godz. 8:30, Deptak

Meta: Deptak, zamknięcie mety o godz. 14:00


Limit czasowy: 5h30'

Ponadto zawodnicy, którzy do godziny 11:30 nie dobiegną do 25. kilometra trasy, zobowiązani są zakończyć bieg i zejść z trasy. Można wsiąść do pojazdu Organizatora, oznaczonego napisem „koniec biegu” lub samodzielnie wrócić do Krynicy-Zdroju.


Punkty serwisowe od 5. kilometra:

  • Co 2,5 km z woda
  • Co 5 km z napojami izotonicznymi i bananami

Masaże:

Strefa masażu zlokalizowana w miasteczku biegacza.


Klasyfikacje:

  • Generalna kobiet i mężczyzn
  • Wiekowe - 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, powyżej 60 lat

Partner konkurencji: