Organizatorzy


Organizatorem Festiwalu Biegów od 2010 roku jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, zwana też Instytutem Wschodnim. Od początku swojego istnienia czyli od 1993 prowadzi działalność na rzecz współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. Najważniejszym przedsięwzięciem Instytutu Wschodniego jest Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój, które w ciągu ponad 20 lat  stało się najważniejsza i największa konferencją  w tej części Europy

Drugim równie ważnym przedsięwzięciem Instytutu Wschodniego jest Festiwal Biegów – ogólnopolski cykl imprez biegowych z dorocznym finałem w Krynicy-Zdrój podczas Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego.

W celu usprawnienia organizacji Festiwalu utworzono Fundację „Festiwal Biegów” która na razie jako fundacja partnerska współorganizuje Festiwal Biegów a docelowo w niedługim czasie przejmie wszystkie  obowiązki organizacyjne od Fundacji Instytut Studiów Wschodnich.

Kontakt z obydwoma podmiotami jest możliwy pod tym samym warszawskim adresem:

ul. Solec 85, 00-382 Warszawa
tel.: 022 583 1100, fax: 022 583 1150

Kontakt e-mal: festiwal_biegowy@isw.org.pl

8. PKO Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdrój odbędzie się w dniach 8-10 września 2017 r. 

Wpłaty za udział można dokonywać na konto  Fundacji „Festiwal Biegów”.

Konto Fundacji „Festiwal Biegów”

PKO BP SA, 28 1020 1097 0000 7902 0245 8578

Rejestr Sądowy Fundacji Festiwal Biegów

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia  w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000455795
NIP 734-35-19-260

Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt:
- ogólny:  festiwalbiegowy@isw.org.pl, +48 22 583 11 00
sponsoring, targi, Liga festiwalu biegów, Forum Sport-Zdrowie-Pieniądze, Kamila Laskowska: k.laskowska@festiwalbiegowy.pl,  22 583-11-32 


Fundacja "Festiwal Biegów"

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy

 

Miasto Krynica-Zdój

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"436","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"84","typeof":"foaf:Image","width":"70"}}]]

 

Miasto Muszyna-Zdrój

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"452","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"103","typeof":"foaf:Image","width":"70"}}]]

 

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000010303
NIP 521-10-01-909

ul. Solec 85, III p.
00-382 Warszawa
tel.: 022 583 1100
fax: 022 583 1150