Zapisz się na Półmaraton w Rzeszowie

 

Zapisz się na Półmaraton w Rzeszowie


Opublikowane w czw., 14/02/2013 - 16:01

W pierwszy weekend kwietnia w stolicy Podkarpacia odbędzie się Festiwal Biegów Forum Ekonomicznego Rzeszów 2013. Bieg główny, czyli półmaraton zostanie rozegrany zmienionej  w stosunku do ubiegłego roku trasie – zależy nam bowiem by była to jedna z najszybszych tras w Polsce. Start w tym biegu będzie doskonałą próbą przed kwietniowymi maratonami w Warszawie czy Krakowie.

 

Regulamin

1. CEL:

• Promocja Miasta Rzeszowa
• Popularyzacja biegania

2. ORGANIZATORZY:
• Urząd Miasta Rzeszowa
• Instytut Studiów Wschodnich

3. TERMIN I MIEJSCE:
6-7 kwietnia 2013 r. 

4. PROGRAM:

Program:

Sobota 6.04.2013
11.00–20.00 Godziny otwarcia biura zawodów
11.00–20.00 Targi Festiwalu Biegowego Rzeszów 2013
15.00 – Bieg Ucznia na dystansie 1000 m
16.30 – Biegaj z Nowym Światem – bieg na dystansie 3,5 km; w ramach Biegaj z Nowym Światem odbędzie się również Bieg Akademicki
17.15 – Sztafety 4x 1000 m
18.00– Ceremonia wręczenia nagród

Niedziela 7.04.2013
8.00–12.00 Godziny otwarcia biura zawodów
8.00–14.00 Targi
11.00 – Bieg Główny – Półmaraton (2 pętle): limit czasu - 3 h; trasa posiada atest PZLA
11.05– Bieg Rodzinny oraz Bieg Przebierańców
14.00 – Ceremonia wręczenia nagród

START i META wszystkich biegów z wyjątkiem Biegu na dystansie 3,5km: Rynek obok Ratusza

START Biegu na dystansie 3,5 km, : CH „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20; META: Rynek obok Ratusza

5. TRASA:
Przebieg trasy: ulicami miasta, nawierzchnia asfaltowa.
6. BIURO ZAWODÓW:
6.04.2013 (sobota) - od 11.00 do 20.00
7.04.2013 (niedziela) - od 8.00 do 12.00

7. KLASYFIKACJA:
W Półmaratonie prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
1. Generalna mężczyzn.
2. Generalna kobiet.
3. W kategoriach wiekowych:
• do 29 lat
• do 39 lat
• do 49 lat
• do 59 lat
• 60 lat i powyżej

7. NAGRODY:
• W klasyfikacji generalnej mężczyzn Półmaratonu za miejsca 1-3 puchary, nagrody finansowe (I miejsce - 2000 zł, II - 1 500 zł, III - 1000 zł) oraz nagrody rzeczowe.
• W klasyfikacji generalnej kobiet Półmaratonu za miejsca 1-3 puchary, nagrody finansowe (I miejsce - 2000 zł, II - 1 500 zł, III - 1000 zł) oraz nagrody rzeczowe.
• W klasyfikacji wiekowej mężczyzn i kobiet Półmaratonu za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe.
• W klasyfikacji generalnej Biegaj z Nowym Światem na  dystansie 3,5 km mężczyzn za miejsca 1-3 puchary oraz nagrody rzeczowe.
• W klasyfikacji generalnej Biegaj z Nowym Światem na dystansie 3,5 km kobiet za miejsca 1-3 puchary oraz nagrody rzeczowe.
• W Biegu Akademickim dla pierwszych trzech studentów i pierwszych trzech studentek nagrody rzeczowe.
• Wśród wszystkich rodzin (małżeństwa z dziećmi, wnukami, rodzicami i rodzeństwem lub osoby spokrewnione w linii prostej np. dziadek, tata, dziecko, wnuk, babcia, mama, córka, wnuczka, i ich rodzeństwo), które ukończą Bieg Rodzinny wylosowane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe. Do odebrania nagrody wymagana jest obecność podczas losowania.
• Wśród wszystkich rzeszowian, którzy ukończą Bieg na Dystansie 3,5 km rozlosowanych zostanie 10 voucherów na sprzęt sportowy. Do odebrania nagrody wymagana jest obecność podczas losowania.

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas festiwalu nie będą wysyłane do zwycięzców.

8. UCZESTNICTWO:
• W Półmaratonie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które dokonają zgłoszenia w biurze zawodów, dokonają opłaty startowej oraz złożą oświadczenie o stanie zdrowia.
• W biegu na dystansie 3,5 km mogę uczestniczyć osoby od 13 roku życia, które dokonają zgłoszenia w biurze zawodów, dokonają opłaty startowej oraz złożą oświadczenie o stanie zdrowia.
• Za osobę pełnoletnią uważa się osobę, która ukończy 18 lat do dnia startu.
• Warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie przypiętego numeru startowego.

9. ZGŁOSZENIA
a. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegow.pl do 3.04.2013. Istnieje możliwość zgłoszenia się do biegów Festiwalu bezpośrednio przed biegiem w biurze zawodów. Organizator ma prawo przedłużyć termin zgłoszeń, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej www.festiwalbiegow.pl
b. Zarejestrowany zawodnik, który poprawnie wypełnił kartę zgłoszenia i uiścił opłatę otrzymuje numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz który otrzyma w biurze zawodów przed biegiem Festiwalowym.
c. Zgłoszenie każdego zawodnika powinno być własnoręcznie podpisane. Podpis na karcie rejestracji można dokonać w biurze zawodów przed rozpoczęciem biegu, w momencie odbierania numeru startowego i pakiet startowego zawodnika lub przesyłając kartę rejestracji bezpośrednio do biura organizatora.

10. OPŁATY
a. Każdy uczestnik Festiwal Biegów ponosi koszty opłaty startowej, która w całości wykorzystana jest przez organizatora do pokrycie kosztów pakietu startowego, sędziowania, pomiaru czasu i innych kosztów organizacyjnych.
Opłaty startowe :
A. Półmaraton - 40 zł
B. 3,5 km - 20 zł
C. Bieg Akademicki- 0 zł
D. Bieg Rodzinny- 0 zł

b. Opłatę należy wnosić przelewem na konto bankowe: PKO BP SA: 70 1020 1042 0000 8502 0210 5724

c. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

d. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Regulamin jest spójny z postanowieniami regulaminu Festiwalu Biegów.
b. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

Uwaga - osobom, które dokonają opłaty startowej po 3.04.2013 oraz zgłaszającym się bezpośrednio przed biegiem w biurze zawodów nie gwarantujemy pełnego pakietu startowego. Osoby te otrzymają jedynie numer startowy i chip.

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce