PWSZ w Nowym Sączu – uczelnia praktycznie najlepsza!


Opublikowane w wt., 13/08/2019 - 08:47

Niepowtarzalny klimat i atmosfera Nowego Sącza i Sądecczyzny, bliskość górskich szlaków, atrakcje turystyczne regionu, doskonałe warunki do uprawiania sportów letnich i zimowych to wyjątkowe zalety sądeckiej PWSZ. Większość absolwentów deklaruje, że gdyby ponownie miała wybrać miejsce kształcenia wybrałaby naszą Uczelnię.

Nasze atuty to:

 • bezpłatne studia stacjonarne,
 • różnorodna oferta edukacyjna, studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie,
 • wszystkie kierunki studiów o profilu praktycznym,
 • doskonale wyposażona baza dydaktyczna i sportowa Uczelni,
 • nowoczesne laboratoria pozwalające kształcić się praktycznie i rozwijać pasje naukowe,
 • bogata oferta aktywności dodatkowych, m.in. koła naukowe, zajęcia artystyczne i sportowe,
 • profesjonalna kadra dydaktyczna,
 • miła i życzliwa atmosfera wspierająca rozwój intelektualny i osobowościowy studentów,
 • liczne przedsięwzięcia popularnonaukowe, np. Festiwal Nauki, Małopolska Noc Naukowców, Sądeckie Konwersatoria Naukowe,
 • kształcenie skoncentrowane na kształtowaniu kompetencji i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy,
 • wyjazdy na 1 lub 2 semestry oraz na praktyki zagraniczne w ramach Programu ERASMUS+,
 • udział w projektach z dofinansowaniem z funduszy UE (np. dodatkowe płatne praktyki zawodowe, certyfikowane szkolenia i kursy oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach),
 • wsparcie finansowe w formie wielu programów stypendialnych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oferuje BEZPŁATNE studia stacjonarne, a ponadto studia niestacjonarne, podyplomowe, atrakcyjne kursy i szkolenia w 6 Instytutach:

 • EKONOMICZNYM (ul. Jagiellońska 61),
 • JĘZYKÓW OBCYCH (ul. Kochanowskiego 44),
 • KULTURY FIZYCZNEJ (ul. Kościuszki 2),
 • PEDAGOGICZNYM (ul. Chruślicka 6),
 • TECHNICZNYM (ul. Zamenhofa 1a),
 • ZDROWIA (ul. Kościuszki 2).

Najlepsi studenci mogą skorzystać ze stypendium rektora, a za wybitne osiągnięcia nawet ze stypendium ministra. Ponadto ci, którzy zdobyli pierwszy dorobek naukowy mogą wnioskować o stypendium z własnego funduszu stypendialnego Uczelni. Istnieje także specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium socjalne dla osób wymagających pomocy materialnej.

Zapraszając Was, Drodzy Kandydaci, do studiowania w naszej Uczelni gwarantujemy wysoką jakość zajęć dydaktycznych, bardzo dobre przygotowanie praktyczne do zawodu, możliwość studiowania w prestiżowych uczelniach zagranicznych w ramach podpisanych umów bilateralnych lub w ramach programu Erasmus+. Poziom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów jest wysoko oceniany przez Polską Komisję Akredytacyjną, a studia na wszystkich kierunkach w nowym roku akademickim będą wyłącznie na profilu praktycznym.

Gwarantujemy także dobre warunki do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu poprzez korzystanie ze wszystkich zasobów Uczelni, w tym z nowoczesnej i świetnie wyposażonej bazy sportowej, a także do uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu studenckim. W PWSZ istnieje możliwość rozwijania własnych zainteresowań i twórczych pasji w kołach naukowych, AZS-ie, organizacjach studenckich, wolontariacie studenckim, itp. Nie bez znaczenia jest także przyjazna atmosfera studiowania i właściwe relacje między nauczycielami akademickimi a studentami. Warto zauważyć, że wszystkie budynki zostały dostosowane do potrzeb studentów niepełnosprawnych ruchowo.

Ideą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu jest przygotowanie praktyczne do konkretnego zawodu, dlatego stawiamy nie tylko na teorię, ale przede wszystkim na praktykę i ciągle dostosowujemy się do bieżących wymagań rynku pracy.

STUDIA I i II STOPNIA

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (3-letnie studia licencjackie)
 • e-ADMINISTRACJA (3-letnie studia licencjackie)
 • EKONOMIA (3-letnie studia licencjackie)
 • ZARZĄDZANIE (3-letnie studia licencjackie)
 • EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW (2-letnie studia magisterskie)
 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH (3-letnie studia licencjackie)
 • PEDAGOGIKA (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letni studia magisterskie)
 • FILOLOGIA (3-letnie studia licencjackie - język angielski, język niemiecki, język rosyjski)
 • LINGWISTYKA DLA BIZNESU (3-letnie studia licencjackie)
 • DIETETYKA (3-letnie studia licencjackie)
 • PIELĘGNIARSTWO (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE (3-letnie studia licencjackie)
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE (3-letnie studia licencjackie)
 • INFORMATYKA (3,5-letnie studia inżynierskie oraz 1,5- roczne studia magisterskie)
 • MECHATRONIKA (3,5-letnie studia inżynierskie oraz 1,5- roczne studia magisterskie)
 • TRANSPORT I LOGISTYKA (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (3,5-letnie studia inżynierskie oraz 1,5- roczne studia magisterskie)

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 • FIZJOTERAPIA (5-letnie studia magisterskie)
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (5-letnie studia magisterskie)

Polecamy!

Artykuł sponsorowany

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce