Turystyka

Turystyka


 

Zapraszamy na Sądecczyznę

Jednym z jej głównych atutów jest położenie i ukształtowanie terenu. Większą część powierzchni powiatu zajmują góry, wyżyny oraz doliny rzeczne Dunajca, Popradu i Kamienicy. Rzeki rozdzielają główne pasma górskie Sądecczyzny - Beskidy: Sądecki, Niski oraz Wyspowy. Największym bogactwem Ziemi Sądeckiej są jej mieszkańcy. O ich działalności na przestrzeni dziejów świadczą liczne zabytki, rozsiane malowniczo po wsiach i miastach sądeckich. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują zabytki sakralne np.: Klasztor ss. Klarysek w Starym Sączu, kościoły w Tropiu, Łącku, Muszynie, Nawojowej, Przydonicy i Krużlowej oraz dawne cerkwie będące pozostałościami w większości po ludności łemkowskiej w Dubnem, Leluchowie, Powroźniku, Miliku, Jastrzębiku. Sądeczanie kultywują tradycje i dbają o dziedzictwo kulturowe swego regionu. Liczne zespoły ludowe, twórcy i artyści oraz lokalne koła i towarzystwa miłośników Ziemi Sądeckiej pielęgnują bogactwo kultury ludowej Sądecczyzny.

Ziemia Sądecka oferuje wiele możliwości wypoczynku i form spędzania wolnego czasu. Obok tradycyjnych form aktywnego wypoczynku zimowego w znanych ośrodkach narciarskich w Krynicy-Zdroju, Wierchomli czy okolicach Piwnicznej-Zdroju, Sądecczyzna oferuje także wczasy w siodle (ośrodki jazy konnej w Nawojowej, Wielogłowach, Tyliczu, Gaboniu), piesze wędrówki górskimi szlakami (schroniska PTTK na Hali Łabowskiej, Jaworzynie, Przehybie), trasy rowerowe, skałki wspinaczkowe. Jezioro Rożnowskie oraz rzeki sądeckie dostarczają licznych możliwości aktywnego wypoczynku nad wodą. Serdecznie zapraszamy!