Uzdrowiska i rower? Doskonałe połączenie!

 

Uzdrowiska i rower? Doskonałe połączenie!


Opublikowane w śr., 26/08/2020 - 18:37

Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014–2020 wspiera projekt pod nazwą „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki temu projektowi zacieśniona zostanie współpraca partnerów z Polski i Słowacji na rzecz rozwoju miejscowości uzdrowiskowych Doliny Popradu. W 2017 roku rozpoczął się pierwszy etap realizacji tego przedsięwzięcia. W zamierzeniach ma ono przyczynić się do poprawy rozpoznawalności obszaru uzdrowisk Doliny Popradu w całej Europie. Teren ten jest wyjątkowy pod względem turystycznym oraz medyczno-rehabilitacyjnym. Działania w projekcie łączą polskie i słowackie miejscowości uzdrowiskowe ścieżką rowerową, częściowo wybudowaną, a częściowo poprowadzoną po istniejących odcinkach dróg o małym natężeniu ruchu.

Ścieżka rowerowa łączy następujące uzdrowiska obszarów przygranicznych: Krynica-Zdrój– Muszyna–Piwniczna–Szczawnica–Vyšné Ružbachy–Stara Ľubovňa–Ľubovnianske Kúpele–Bardejov–Bardejov Spa. Prowadzi przez cenne i atrakcyjne turystycznie obszary przyrodnicze i  krajobrazowe w postaci parków krajobrazowych, narodowych oraz rezerwatów przyrody. Obejmuje także zabytki architektury drewnianej i źródła wód mineralnych.

Uzupełnieniem budowy oraz oznakowania ścieżek jest aplikacja mobilna Aquavelo, która pozwala zaplanować korzystanie z trasy rowerowej, a także odkryć naturalne krajobrazowe i architektoniczne atrakcje położone wzdłuż, a także wokół trasy. Możliwe jest zaczerpnięcie informacji o  przebiegu trasy, parametrach, odległości do najbliższej miejscowości, obecnie mijanej atrakcji turystycznej wraz z jej opisem czy sprawdzenie odległości do najbliższej wypożyczalni. Pełna informacja o poszczególnych odcinkach, ich długości oraz stopniach trudności pozwala kompleksowo zaplanować trasę przejazdu. Aplikacja mobilna obejmuje również elementy związane z profilaktyką zdrowotną, a zalety jazdy jednośladem są nie do zakwestionowania.

Godzina spokojnej jazdy na rowerze pozwala spalić około 500 kcal i to bez większego wysiłku! Według kardiologów jazda na rowerze chroni przed miażdżycą. Wystarczy cztery razy w tygodniu pojeździć przed 30–40 minut, by nie stosując tabletek nie tylko obniżyć poziom złego cholesterolu, ale podwyższyć poziom dobrego. Równy, jednostajny wysiłek sprawia, że zwiększa się pojemność płuc, krew jest dotleniona, a nasze serce lepiej pracuje. Dzięki temu poprawia się ogólna wydolność organizmu. Wzrasta wytrzymałość oraz siła mięśni, szczególnie łydek i ud. Dzięki rowerowym wycieczkom człowiek staje się bardziej odporny na zmęczenie, a do tego dużo lepiej znosi sytuacje stresowe. W dodatku jazda na rowerze daje możliwość obcowania z naturą, wyciszenia się i  prawdziwego odprężenia. I  co ważne – jest odpowiednim rodzajem ruchu dla każdego, niemal bez ograniczeń.

Na nasze zdrowie pozytywnie wpływa również leczenie w uzdrowiskach. Lekarze balneolodzy (zajmujący się medycyną opartą na naturalnych czynnikach) podkreślają, że chociaż po leczeniu w sanatoriach efekty nie są natychmiastowe, a do zaobserwowania poprawy stanu zdrowia potrzeba czasu, to rezultaty są trwałe i dotyczącą całego organizmu, a nie tylko pojedynczych układów oraz narządów człowieka.

Innym atutem jest fakt, że w odróżnieniu od farmakologii nie niesie ono ze sobą żadnego zagrożenia związanego z wystąpieniem powikłań czy niepożądanych skutków ubocznych. Terapia w uzdrowisku nie obciąża organizmu. Daje mu optymalne warunki i stymuluje do wydajniejszej walki z chorobą oraz zwiększa odporność.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie www.aquavelo.eu


Partnerem kampanii został Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Interreg PL-SK wspiera przedsięwzięcia koncentrujące się wokół trzech tematów: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, transport oraz edukacja. Budżet Programu wynosi 210 mln euro, w tym środki unijne - 178,6 mln euro.

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce