Zmiany biegów, przepisywanie pakietów... [KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY]

 

Zmiany biegów, przepisywanie pakietów... [KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY]


Opublikowane w pt., 07/08/2020 - 13:21

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem 11. TAURON Festiwalu Biegowego zmiana biegów w obrębie dokonanego i opłaconego zgłoszenia na imprezę oraz przepisywanie pakietów startowych na innego uczestnika są możliwe tylko do 14 sierpnia. Po tym terminie ww. zgłoszenia od uczestników imprezy nie będą realizowane.

UWAGA. Dostosowując logistykę imprezy do wytycznych sanitarnych oraz przepisów rządowych dot. przeciwdziałania pandemii COVID-19, w 2020 r. Fundacja "Festiwal Biegów" NIE przewiduje możliwości wprowadzania zmian osobowych na listach startowych 11. TAURON Festiwalu Biegowego w biurze zawodów (11-13 września).

Uczestników 11. TAURON Festiwalu Biegowego zainteresowanych zmianami w zakresie uczestnictwa w imprezie prosimy o kontakt na zapisy@festiwalbiegow.pl do 14 sierpnia do godz. 23:59:59. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględniane.

Fundacja "Festiwal Biegów"


The project is co-financed by the Governments of Czechia,  Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance  ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Projekt współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na trwałą współpracę regionalną w Europie Środkowej.


Partnerem kampanii został Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Interreg PL-SK wspiera przedsięwzięcia koncentrujące się wokół trzech tematów: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, transport oraz edukacja. Budżet Programu wynosi 210 mln euro, w tym środki unijne - 178,6 mln euro.

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce