Bieg Sądeczan

Bieg Muszynianki 2017

Regulamin

 

I  ORGANIZATOR

1. Organizatorzy Biegu:

            a. Fundacja Sądecka z siedzibą w Niskowej 161, 33-395 Chełmiec,

            c. Spółdzielnia Pracy Muszynianka, ul. Tadeusza Kościuszki 58,33-380 Krynica Zdrój

d. Urząd Gminy Muszyna Zdrój, ul. Rynek 31 33-370 Muszyna

2. Współorganizator Biegu: Fundacja „Festiwal Biegów” z siedzibą w Niskowej 161, 33-395 Chełmiec

3. Strona internetowa zawodów to: www.festiwalbiegow.pl oraz www.sadeczanin.info

 

II TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1. Bieg główny:

a. Termin: 22 kwietnia 2017 (sobota), start godz. 11:00 z Centrum Rekreacji i Sportu Zapopradzie, przy basenach rekreacyjnych (Al. Zdrojowa 4, 33-370 Muszyna)

            b. Dystans: 5  km

c. Biuro Zawodów: Centrum Rekreacji i Sportu Zapopradzie (Al. Zdrojowa 4, 33-370 Muszyna), czynne w godz. 8:00 do 10:30

d. Trasa: pętla długości 5 km (trasa bez atestu) poprowadzona na terenie płaskim. Nawierzchnia mieszana – asfalt, trawa.

            e.  Limit trasy – 1 godzina

2. Biegi dzieci i młodzieży:

            a. Termin: 22 kwietnia 2017 (sobota), start godz. 10:00, CRIS Zapopradzie

            b. Dystanse: 400 i 1000m

            c. Biuro Zawodów: CRIS Zapopradzie, czynne w godz. 8:00 do 10:30.

 

III ZASADY RYWALIZACJI W BIEGU GŁÓWNYM

1. Zawodnicy pokonują pełny dystans biegu.

2. Zwycięzcą zostaje osoba, która jako pierwsza przekroczy linię mety. 

3. Klasyfikacje:

            a. open kobiet (wyniki zostaną zaliczone do cyklu Grand Prix Małopolski 2017)

            b. open mężczyzn (wyniki zostaną zaliczone do cyklu Grand Prix Małopolski 2017)

            b. wiekowe kobiet – 18-29 lat, 30-49 lat, 50+ lat

            c. wiekowe mężczyzn: 18-29 lat, 30-49 lat , 50+ lat

 

IV UCZESTNICY

1. Bieg główny: Wszyscy zawodnicy, którzy zarejestrują się przez elektroniczny formularz, odbiorą numer startowy, przedstawią zaświadczenie lekarskie dopuszczające do startu lub podpiszą oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, a w dniu 22 kwietnia 2017 będą mieli ukończone 18 lat (decyduje data urodzenia – weryfikacja dowodu osobistego w biurze zawodów).

2. Biegi dzieci i młodzieży: Wszyscy zawodnicy, którzy zarejestrują się w biurze zawodów, przedstawią zgodę rodzica / opiekuna prawnego na start, a w dniu 22 kwietnia 2017 nie będą mieli ukończone 18 lat.

 

V ZGŁOSZENIA

1. Bieg główny:

a. Drogą elektroniczną na stronie www.festiwalbiegow.pl oraz www.sadeczanin.info w terminie do 22 kwietnia włącznie. Odbiór numerów startowych w dniu startu w Biurze Zawodów w godz. 8:00 - 9:30.

            b. W dniu startu w Biurze Zawodów.

            c. Limit uczestników: brak

            d. Wszyscy uczestnicy biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas       weryfikacji muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służący do kontroli daty urodzenia.

2. Biegi Dzieci:

W dniu startu w Biurze Zawodów

 

VIII  ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE

1. Opłata startowa 10 zł. Opłata startowa w całości zostanie przekazana na Fundusz stypendialny im. Braci Potoczków, wspierający uzdolnioną młodzież z terenu Sądecczyzny.

2. Opłatę startową należy wnosić na konto: Fundacja „Festiwal Biegów”, PKO BP SA - 28 1020 1097 0000 7902 0245 8578, tytułem: Bieg Muszynianki 2017 – imię i nazwisko

3. Osoby, które zarejestrowały się do biegu i opłaciły start w dniach 19-22 kwietnia muszą dostarczyć do biura zawodów potwierdzenie wpłaty.

 

VI NAGRODY

1. Bieg główny:

            a. Wykaz nagród:

            Nagrody będą przyznawane tylko w kategoriach wiekowych: I miejsce – 300 zł,       II miejsce –      200 zł, III miejsce – 100 zł

            b. Nagrody finansowe zostaną wypłacone najpóźniej 30 dni po ogłoszeniu oficjalnych         wyników imprezy. Wyniki zostaną podane w portalu www.festiwalbiegow.pl oraz       www.sadeczanin.info w publikacjach podsumowujących imprezę.

c. Nagrody finansowe zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą wypłacane wyłącznie przelewem na konto bankowe wskazane w oświadczeniu, które można pobrać i złożyć w Biurze Zawodów. W przypadku nie złożenia oświadczenia nagroda finansowa przepada.

            d. Pierwszych 200 uczestników na mecie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Biegi dzieci i młodzieży:

Uczestnicy biegów otrzymają pamiątkowy dyplom uczestnictwa w imprezie.

 

VII PROTESTY

Oficjalne protesty muszą być zgłaszane tylko na specjalnym formularzu dostępnym w Biurze Zawodów w formie pisemnej i za wpłatą kaucji 150 zł (kaucja zwrotna w przypadku racji zawodnika).

 

IX  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

Fundacja Sądecka

Muszyna, 28.03.20217

Copyright © 2017 by ISW.
All Rights Reserved.