EPO Recovery & Sport

 

EPO Recovery & Sport

Orferta: 

Rabat 10% na:

- usługa rehabilitacyjna kompleksowa - 1 godzina

- motoryczna ocena funkcjonalna + ćwiczenia

- fizykoterapia (ultradźwięki, prądy interferencyjne, TENS, itp.)

- masaż klasyczny całościowy (1 godz.)

- masaż klasyczny częściowy (30 minut)

- masaż sportowy wybranej części ciała (20 min)

- kinesiology taping

- plastrowanie sportowe (taping sportowy)

Dodatkowo:

- możliwość przebadania w warunkach statycznych i dynamicznych na platformie Gamma

- cena techniki biegu

Telefon: 
tel. 575113002
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce