IX Festiwal Biegowy

Festiwal Biegowy - pl Festiwal Biegowy - en

Formularz Zgłoszeniowy

Zawodnik

Dane Teleadresowe

Wybierz bieg lub biegi Start Biegu: Pt So Nd

Nazwa Biegu Cena Transport
na start
Wybierz
Transport
Pt 200 zł
So 200 zł
So 200 zł/os
So 160 zł 12 zł
So 120 zł 12 zł
Nd 60 zł
Nd 25 zł
Nd 90 zł
So 60 zł
Nd 60 zł
Pt 30 zł
Pt 40 zł
So 30 zł
Nd 38 zł/os
Nd 35 zł 5 zł
So 35 zł
Nd 35 zł 5 zł
So 20 zł/os
So 20 zł
Pt 20 zł
So 9 zł
Pt 9 zł
Nd 9 zł
So 9 zł
So Nd 9 zł
So 0 zł
Nd 9 zł
* 10 zł

*Każdy uczestnik Festiwalu Biegowego ponosi koszty opłaty rejestracyjnej w wysokości 10 zł

Dane Dodatkowe

Dodatki Premium

Nazwa Cena Wybierz
30 zł
20 zł
10 zł
15 zł
30 zł

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Festiwal Biegów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / tekst jednolity Dz. U. Z 2002r Nr 101, poz.926 z póź. zm. /

Copyright © 2018 by ISW.
All Rights Reserved.