VII Festiwal Biegowy

Festiwal Biegowy - pl Festiwal Biegowy - en

Formularz Zgłoszeniowy

Zawodnik

Dane Teleadresowe

Wybierz bieg lub biegi Start Biegu: Pt So Nd

Nazwa Biegu Cena Transport
na start
Wybierz
Transport
Pt 200 zł
So 200 zł
So 160 zł 12 zł
So 120 zł 12 zł
So 60 zł 8 zł
So 25 zł 8 zł
Nd 90 zł
So 60 zł
Nd 60 zł
Pt 30 zł
Pt 40 zł
So 30 zł
38 zł/os
Nd 35 zł 5 zł
So 35 zł
Nd 35 zł 5 zł
20 zł/os
So 20 zł
Pt 20 zł
So 9 zł
Pt 9 zł
Nd 9 zł
So 9 zł
So Nd 9 zł
So 0 zł
Nd 9 zł
* 10 zł

*Każdy uczestnik Festiwalu Biegowego ponosi koszty opłaty rejestracyjnej w wysokości 10 zł

Karnety nie obejmują Biegu 7 Dolin 100 i 64 km oraz Iron Run

Karnet Nordic Walking obejmuje:Runek Nordic Walking (17 km),Mistrzostwa Góry Parkowej w Nordic Walking (4 km), Jaworzyna - HILL Nordic Walking (2,5 km)

Dodatki Premium

Nazwa Cena Wybierz
30 zł
15 zł
10 zł
15 zł
30 zł

Dane Dodatkowe

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Festiwal Biegów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / tekst jednolity Dz. U. Z 2002r Nr 101, poz.926 z póź. zm. /

Copyright © 2017 by ISW.
All Rights Reserved.