Regulamin Biegu 7 Dolin 61 km

Regulamin Biegu 7 Dolin 61 km


REGULAMIN

12. FESTIWAL BIEGOWY

BIEG 7 DOLIN 61 km

ULTRAMARATON WYSZEHRADZKI IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 12. Festiwalu Biegowego jest Fundacja Festiwal Biegów, 161 Niskowa, 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, 00-382, ul. Solec 85/33; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, tel.: 22 501-45-52, email: info@festiwalbiegow.pl.

2. Strona internetowa zawodów to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy.

II TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1. Ze względu na obowiązujące ograniczenia, wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej w tegorocznym BIEGU 7 DOLIN 61 km - ULTRAMARATON WYSZEHRADZKI IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO w ramach 12. Festiwalu Biegowego może wystartować max. 1 000 zawodników Możliwy start w dwóch seriach po 500 osób. W przypadku startu seriami zawodnicy będą klasyfikowani wg czasu netto, do wyników liczony jest indywidualny czas przebycia trasy przez zawodnika. W przypadku możliwości startu wspólnego taki start zostanie zorganizowany i przekazany do wiadomości startujących, wtedy klasyfikacja prowadzona będzie wg czasu brutto (od wystrzału startera do przekroczenia linii mety). Do wszystkich biegów prowadzona będzie klasyfikacja generalna/wiekowa danego dystansu, gdzie czasy z poszczególnych serii tego samego dystansu będą wliczone do tej klasyfikacji. Zawodnicy odbierają numery startowe w wyznaczonym dla konkurencji biurze zawodów. Przed wejściem do biura zawodów obowiązkowa dezynfekcja rąk (organizator zapewni płyn do dezynfekcji) i zasłonięcie ust i nosa maseczką oraz zachowanie dystansu społecznego.

2. Ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany przy odbiorze numeru startowego podpisać oświadczenie dotyczące COVID 19 (mówiące o tym że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia. A także, że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).

3. Zawodnicy wykonują polecenia Przedstawicieli Organizatora, Sędziów i Służby Ratowniczo-Medycznej - w kwestiach związanych z zabezpieczeniem przez zarażeniem "SARS-CoV-2" pod rygorem dyskwalifikacji.

4. Termin – 11.09.2021 r. (sobota), start od godz. 6:00

SERIA 1 -  start - 6:00
MOŻLIWA SERIA 2 -  start - 6:15

5. Start i meta: Piwniczna-Zdrój, Nakło – miasteczko biegowe.

6. Dystans: ok. 61 km, Przewyższenie +/- 2 533 m

7. Opis trasy: Trasa trudna, wyznaczona w Beskidzie Sądeckim, górzysta z licznymi podbiegami i zbiegami. Trasa zweryfikowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Biegów Terenowych ITRA (skala trudności trasy – 3).

8. Punkty serwisowe (przepaki):  36 km

 1. worki i naklejki na worki w pakiecie startowym.
 2. limit depozytu wynosi 3 kg na osobę.
 3. depozyty zwiezione z punktów kontrolnych, będzie można odbierać w Piwnicznej-Zdrój w miejscu wyznaczonym przez organizatora nie wcześniej niż 3h po limicie czasu danego punktu.
 4. depozyty nie odebrane do końca trwania imprezy będą utylizowane.
 5. depozyty nie będą wysyłane drogą pocztową.
 6. organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie depozytu.
 7. zabrania się umieszczanie w depozytach pojemników szklanych

9. Punkty żywnościowe: 22 km, 36 km, 50 km

10. Uczestnicy biegu powinni poruszać się po drogach publicznych prawą stroną drogi, po utwardzonym poboczu a w przypadku jego braku po prawej stronie pasa ruchu i zajmować nie więcej niż połowę jego szerokości - szczególnie dotyczy to miejscowości Rytro. W czasie poruszania się po drogach publicznych uczestnicy biegu powinni ograniczyć korzystanie ze słuchawek i urządzeń odtwarzających np. muzykę.

11. Na trasie znajdować będą się także uczestnicy Biegu 7 Dolin 100 km, Biegu 7 Dolin – VisegRun 36 km with Interreg PL-SK oraz IRON RUN.

III LIMITY CZASU

1. Limit czasu: do godz. 20:00 na mecie w Piwnicznej-Zdroju.

2. Limity na poszczególnych punktach pomiaru czasu.

 • Rytro (36 km) - do godz. 13:30
 • Łabowska Hala (50 km) - do godz. 18:00

3. Na trasie znajdować się będą dodatkowe, nie oznaczone na mapie punkty kontrolne, które musi pokonać każdy zawodnik. Nie przebiegnięcie przez którykolwiek z punktów kontrolnych powoduje automatyczną dyskwalifikację.

4. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do danego punktu pomiaru czasu we wskazanym limicie, zobowiązują się przerwać bieg i zejść z trasy.

5. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w Piwnicznej-Zdroju do godziny 20:00, zobowiązują się przerwać bieg, zejść z trasy i powiadomić organizatora o ukończeniu biegu i swojej lokalizacji.

IV WYPOSAŻENIE

OBOWIĄZKOWE:

 1. kubek na płyny (wielokrotnego użytku)
 2. aktywny, naładowany telefon komórkowy, którego numer jest odnotowany na karcie zgłoszenia,
 3. numer ICE (kontakt do osoby najbliższej) zapisany na odwrocie numeru startowego;
 4. latarkę (czołówkę) po zmroku
 5. elementy odblaskowe - fosforyzujące na odzieży zewnętrznej;
 6. ubezpieczenie zdrowotne (nie wymagane potwierdzenie)

ZALECANE:

 1. plecak lub nerka biegowa na sprzęt
 2. pojemnik na wodę o pojemności minimum 1 litr
 3. gwizdek
 4. środek do dezynfekcji dłoni
 5. mapy Biegu 7 Dolin, dołączonej do pakietu startowego.

V UWAGI OGÓLNE

1. Uczestnicy biegu mają obowiązek pokonania dystansu indywidualnie, nie mogą korzystać ze wsparcia mechanicznego (np. roweru) oraz pomocy innych uczestników biegu (np. linka holownicza, podciąganie za rękę, podpychanie) pod karą dyskwalifikacji.

2. Uczestnicy biegu, którzy nie zmieszczą się w limitach czasowych na poszczególnych punktach pomiaru czasu, bądź z innych względów nie będą mogli kontynuować biegu, znajdą się w oficjalnym komunikacie końcowym biegu (czasy osiągnięte na 22 km, 36 km i 50 km)

3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad prawa leśnego i przeciwpożarowego, wszelkie śmieci (m.in. opakowania po odżywkach, napojach) pozostawiać w rejonie punktów przepakowych / żywieniowych. Udowodnione, ewidentne przypadki śmiecenia zostaną objęte karą dyskwalifikacji.

4. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w limicie czasowym, otrzymają na mecie w Piwnicznej-Zdroju pamiątkowy medal oraz koszulkę finiszera.

VI UCZESTNICY

Wszyscy zawodnicy, którzy zarejestrują się przez elektroniczny formularz lub w biurze zawodów, uiszczą opłatę, odbiorą numer startowy, a w dniu 11 września 2021 będą mieli ukończone 18 lat.

VII ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy. Limit uczestników 1 000 opłaconych osób. W przypadku wypełnienia limitu zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów.
 2. Każdy zawodnik, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów.  

3.    Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie 12. Festiwalu Biegowego.

 

VIII KLASYFIKACJE

1. W Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

               a) klasyfikacja open kobiet i mężczyzn,

               c) klasyfikacje wiekowe mężczyzn i kobiet: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 lat i powyżej*

IX NAGRODY

1. Według tabeli nagród 12. Festiwalu Biegowego, dostępnej na portalu www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy:
NAGRODY EDYCJA 2021

2.   Uczestnicy biegu mają szansę na główną̨ nagrodę̨ 12. Festiwalu Biegowego – samochód osobowy. Nagrodę ufundowało Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „Koral”.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu 12. Festiwalu Biegowego.

2. Regulamin jest spójny z Informatorem Biegu 7 Dolin 2021

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce