Oświadczenie PZLA w sprawie licencji biegowych. Co wiemy dziś o projekcie?

 

Oświadczenie PZLA w sprawie licencji biegowych. Co wiemy dziś o projekcie?


Opublikowane w ndz., 23/11/2014 - 23:12

Lekkoatletyczna centrala odniosła się dziś do informacji dotyczących planowanego przez siebie projektu dla biegaczy amatorów. 

W związku z nieprawdziwymi informacjami, jakie są publikowane w internecie nt. projektu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla biegaczy amatorów, uprzejmie informujemy, że wszystkie szczegóły ogłosimy w pierwszym kwartale 2015 i wówczas przyjdzie czas na ocenę naszej propozycji. Jednocześnie podkreślamy, że licencje funkcjonują w wielu europejskich krajach. Są one dobrowolne i dają ich posiadaczom konkretne profity. Nie ma i nie będzie żadnego obowiązku posiadania licencji biegacza amatora. Jako związek sportowy czujemy się odpowiedzialni za rozwój lekkoatletyki w Polsce, w tym biegania, dlatego powstanie równolegle ocena i certyfikacja biegów masowych, wzorowana na przepisach i wytycznych IAAF oraz EA. 

źródło: pzla.pl 


Licencje PZLA dla biegaczy i imprez – co wiemy dziś o projekcie?

Na bazie prezentacji projektu na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Biegów oraz następujących po nim wyjaśnieniach przedstawiciela PZLA Janusza Szydlowskiego, postanowiliśmy zebrać najważniejsze informacje o planowanym projekcie.

Projekt PZLA dla biegaczy i organizatorów imprez biegowych w Polsce (robocza nazwa Klub Biegacza PZLA) opiera się na 3 filarach:

  • Karta Biegacza i Licencja Biegacza Amatora PZLA
  • certyfikacja biegów ulicznych w Polsce
  • cykl biegów ulicznych dla amatorów

Karta Biegacza oraz Licencja Biegacza Amatora to zaproszenie związku dla biegaczy amatorów do lekkoatletycznej rodziny. Przystąpienie do Klubu będzie miało charakter dobrowolny, a jego uczestnikom będzie przysługiwać szereg korzyści, m.in. zniżki na produkty i usługi. Posiadacze Licencji zostaną ujęci w oficjalnych rankingach PZLA dla biegaczy amatorów.

Sama Karta Biegacza będzie wydawana bezpłatnie. Licencja Biegacza (wersja premium Karty Biegacza, wydawana w postaci aplikacji mobilnej) będzie płatna, koszt licencji związek szacuje na kwotę 2-3 cyfrową.

Elementem składowym Licencji Biegacza Amatora będzie badanie lekarskie oraz ubezpieczenie NNW (posiadanie takowego ubezpieczenia będzie warunkiem koniecznym do uzyskania licencji).

Zarówno Karta jak i Licencja nie będą wymagane do udziału w zawodach biegowych w Polsce.


Certyfikat PZLA dla imprezy biegowej to dobrowolne poddanie się przez organizatora procedurze sprawdzającej w zakresie bezpieczeństwa i jakości imprezy, a jednocześnie rodzaj przewodnika po polskiej scenie biegowej (biegom nadawane będą kategorie na wzór gwiazdek Michelin, stosowanych w ocenie restauracji).

Celem wprowadzenia certyfikatu PZLA jest systematyzacja polskich biegów ulicznych pod kątem przepisów lekkoatletycznych, określenie standardów w organizacji imprezy biegowej (administracja, finanse, trasa, ale główny nacisk na bezpieczeństwo uczestników), oraz dostosowanie polskich biegów do wytycznych IAAF i Europejskiego Stowarzyszenia Związków Lekkoatletycznych (EA).

Każdy uczestnik certyfikowanej imprezy biegowej będzie musiał posiadać ubezpieczenie NNW (kwestia sposobu nabycia takiego ubezpieczenia poddana przez PZLA do dyskusji, Licencja Biegacza uwzględniająca takie ubezpieczenie ma być jedną z opcji). Organizator będzie weryfikował przy rejestracji posiadanie ubezpieczenia przez biegacza.

Certyfikat ma być wydawany bezpłatnie. Delegat PZLA będzie obecny na imprezie objętej certyfikatem (na koszt organizatora) i będzie sprawdzał czy impreza odbywa się zgodnie z wytycznymi. Imprezy zainteresowane udziałem w programie, które z rożnych względów nie będą mogły spełnić wytycznych PZLA, uzyskają inny status, poza certyfikatem.

Korzyści dla uczesztników z uzyskania certyfikatu przez organizatora: 

- wysoki standard organizacji imprezy; 
- gwarancja bezpieczeństwa uczestników;
- atrakcyjny program;
- wyniki ratyfikowane przez PZLA.

Korzyści dla organizatora z uzyskania certyfikatu: 

- oficjalna impreza PZLA;
- prawo do ubiegania się imprezy o rangę MP;
- wysoki prestiż w oczach uczestników i partnerów.


Cykl biegów ulicznych dla amatorów miałby obejmować imprezy objęte certyfikatem PZLA (tzw. Polish Road Races Tour). Organizowane miały by być też Mistrzostwa Polski Amatorów oraz Puchar Polski Amatorów. Powstać miałaby baza uczestników oraz wyników (jednolity standard) wszystkich imprez rozgrywanych pod auspicjami PZLA.

Prezentację szczegółowych założeń projektu zaplanowano na I kwartał 2015 roku. Wcześniej mają się odbyć konsultacje ze środowiskiem biegaczy (jednym z etapów była konferencja w Zielonej Górze)

Tagi:

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce