Regulamin LFB

Regulamin LFB


Regulamin

 Ligi Festiwalu Biegów 2018/2019

Liga Festiwalu Biegów jest projektem Fundacji Festiwal Biegów skierowanym do środowiska biegaczy, mającym na celu jego aktywizację połączoną z rywalizacją sportową.


1. Organizator

Organizatorem Ligi Festiwalu Biegów (Ligi FB) jest Fundacja "Festiwal Biegów".


2. Informacje podstawowe

Liga FB skierowany jest do biegaczy z terenu całego kraju, którzy rywalizują w specjalnie przygotowanych trzech klasyfikacjach, w których podczas finału na Festiwalu Biegowym w Krynicy-Zdroju zostaną wyłonieni zwycięzcy.

Punkty we wszystkich klasyfikacjach zdobywa się startując wyłącznie w imprezach wchodzących w skład Ligi FB. Punkty przyznawane są w zależności od  zasad poszczególnych klasyfikacji.


3. Biegi wchodzące w skład Ligi FB 2017/2018

W skład Ligi FB wchodzą biegi z terenu całej Polski, zakwalifikowane przez organizatora. Ich lista jest opublikowania na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy w zakładce Liga Festiwalu Biegów. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia list biegów.

Organizator biegu wchodzącego w skład Ligi FB zobowiązany jest do publikacji oficjalnych wyników zawodów zawierających dla każdego sklasyfikowanego zawodnika biegu: czas na mecie oraz imię i nazwisko zawodnika. Oficjalne, końcowe wyniki powinny być opublikowane w przeciągu 14 dni od daty zakończenia biegu.

Organizator zawodów odpowiada przed zawodnikami za przeprowadzenie zawodów oraz przekazanie komunikatu końcowego do organizatora Ligi FB w terminie 14 dni od zakończenia imprezy.


4. Uczestnictwo

Uczestnikiem Ligi FB może być osoba pełnoletnia.

 • rejestracja oraz udział w rywalizacji jest całkowicie bezpłatny, zawodnik ponosi jedynie koszty udziału w poszczególnych biegach,
 • uczestnik może przystąpić do Ligi FB także w trakcie trwania rywalizacji,
 • aby brać udział w Lidze FB należy zarejestrować się na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy w zakładce Liga Festiwalu Biegów,
 • uczestnik Ligi FB zobowiązany jest do samodzielnego rejestrowania swoich startów na stronie internetowej organizatora Ligi FB,
 • uczestnik w dowolnym momencie ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Lidze FB.

5. Zasady prowadzenia klasyfikacji i rejestracja wyników

 • wszystkie klasyfikacje prowadzone są automatycznie na podstawie samodzielnie zarejestrowanych przez uczestników startów w zakładce Liga Festiwalu/Rejestracja,
 • uczestnicy Ligi FB zobowiązani są do rejestracji swoich wyników zgodnie z oficjalnym komunikatem końcowym z zawodów opublikowanym przez organizatora,
 • rejestrując start uczestnicy podają zajęte przez siebie miejsce w klasyfikacji swojej płci (kobiet lub mężczyzn), 
 • wpisując uzyskany czas należy podać oficjalny czas w formacie HH:MM:SS, zgodny z komunikatem końcowym zawodów, z dokładnością do 1 sekundy,
 • uczestnicy nie są zobowiązani do rejestracji wszystkich swoich startów, jednak punkty otrzymują TYLKO za starty zarejestrowane,
 • wyniki biegów 9. Festiwalu Biegowego zostaną automatycznie zaliczone do klasyfikacji Ligi FB uczestnikom cyklu.  

6. Kontrole klasyfikacji

Kolejność wszystkich klasyfikacji ustalana jest automatycznie na podstawie wpisów dokonywanych przez uczestników Ligi FB 2018/19 w zakładce Starty. Organizator Ligi FB prowadzi okresowe kontrole prawidłowości dokonanych wpisów. Kontrolowane będą wyniki osób zajmujących miejsca 1-10 we wszystkich klasyfikacjach oraz losowo 10 kolejnych osób z puli pozostałych uczestników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (różnicy pomiędzy wpisanym przez uczestnika wynikiem a wynikiem oficjalnym przedstawionym w komunikacie organizatora) uczestnik otrzymuje prośbę o poprawienie danych, a wpisany przez niego wynik jest blokowany (do czasu naniesienia przez uczestnika poprawki nie jest brany pod uwagę).


7. Klasyfikacje

Zawodnicy zdobywają punkty za zajęte miejsca w biegach Ligi FB, które zarejestrowali na swoim koncie, według wzoru:

1 miejsce – 1 punkt

2 miejsce – 2 punkty

3 miejsce – 3 punkty itd.

Zwycięzcą klasyfikacji zostaje ten, kto zgromadzi łącznie najmniej punktów. Liczą się trzy najlepsze wyniki w biegach zaliczanych do określonej kategorii. Warunkiem sklasyfikowania jest dodatkowo udział w biegu obowiązkowym dla danej klasyfikacji w ramach 10. TAURON Festiwalu Biegowego (wynik obowiązkowego biegu nie musi być liczony do klasyfikacji, ale udział w nim jest niezbędny do zaistnienia w tej klasyfikacji).

W przypadku równej liczby punktów decyduje suma współczynników w biegach liczonych do klasyfikacji (współczynnik = miejsce w kategorii open w biegu / liczba startujących). Zwycięzcą zostaje zawodnik z niższą sumą współczynników.

Klasyfikacja „Najlepszy maratończyk” kobiet i mężczyzn – do klasyfikacji liczą się wyłącznie punkty zdobyte w biegach maratońskich i półmaratońskich. Obowiązkowy bieg podczas FB: Koral Maraton lub Półmaraton – 8.09.2019.

Klasyfikacja „Najlepszy góral” kobiet i mężczyzn – do klasyfikacji liczą się wyłącznie punkty zdobyte w  biegach górskich. Obowiązkowy bieg podczas FB: Bieg na Jaworzynę (8.09.2019) lub Bieg 7 Dolin 100, 64 lub 35 km (7.09.2019) lub Runek Run - 8.09.2019.

Klasyfikacja „Najlepszy biegacz 5-10-15” kobiet i mężczyzn - do klasyfikacji liczą się wyłącznie punkty zdobyte w biegach na dystansach 5,10 lub 15 kilometrów. Obowiązkowy bieg podczas FB: Krynicka Pętla - Bieg na 15 km lub Bieg Nocny na 7 km (6.09.2018) lub Życiowa Dziesiątka (8.09.2018).

WAŻNE:

JAKO LICZBĘ STARTUJĄCYCH PRZYJMUJE SIĘ LICZBĘ OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY BIEG LIGOWY (A NIE NP. WSZYSTKIE BIEGI DANYCH ZAWODÓW) ZGODNIE Z OFICJALNYM KOMUNIKATEM.


8. Nagrody

Trzy najlepsze kobiety i trzech najlepszych mężczyzn w poszczególnych klasyfikacjach otrzymają:

1. miejsce: 1500 pln

2. miejsce: nagroda rzeczowa

3. miejsce: nagroda rzeczowa

Nagrody nie dublują się, tzn. jeden biegacz może zdobyć tylko jedną nagrodę w Lidze Festiwalu Biegowego w sezonie 2017/18 (jedną w trzech kategoriach). Może startować i zdobywać punkty we wszystkich kategoriach. 

Wypłacana / wydawana będzie nagroda za najwyższe miejsce, a w przypadku uplasowania się na koniec sezonu na tych samych miejscach w dwóch lub trzech kategoriach - ta z kategorii, w której biegacz zdobył najmniej punktów.

W przypadku zdobycia tych samych miejsc w dwóch lub trzech klasyfikacjach oraz równej liczby zdobytych punktów w tych klasyfikacjach, wypłacana / wydawana będzie nagroda z tej kategorii, w której biegacz zdobył najwyższe miejsce w biegu / biegach 10. TAURON Festiwalu Biegowego obowiązkowych w danej klasyfikacji. 

W przypadku zdobycia tych samych miejsc w dwóch lub trzech klasyfikacjach, równej liczby zdobytych punktów w tych klasyfikacjach oraz takich samych miejsc w biegu / biegach 10. TAURON Festiwalu Biegowego obowiązkowych w danej klasyfikacji, o kategorii, z której zostanie wypłacona/wydana nagroda zadecyduje Organizator. 

Zwolnione miejsce do wypłaty/wydania nagrody w danej kategorii zajmuje biegacz sklasyfikowany na kolejnej pozycji w tej kategorii. 


9. Zmiany w regulaminie

Ze względu na charakter rywalizacji organizator Ligi FB zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, mających za zadanie rozstrzygnąć wszystkie elementy sporne, które mogą pojawić się w trakcie sezonu ze względu na potrzebę interpretacji zapisów czy nieprzewidzianych zapytań związanych z obsługą poszczególnych klasyfikacji.

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce