Bieg 7 Dolin 35 km


Bieg górski rozgrywany na końcowym fragmencie Biegu 7 Dolin, dedykowany osobom stawiającym pierwsze kroki w biegach górskich i ultramaratońskich. Bieg jest eliminacją Ultra-Trail du Mont-Blanc® (na etapie potwierdzania statusu biegu).

Mountain race held on the ultimate stage of the 7 Valleys Run for mountain and ultra running beginners. Ultra-Trail du Mont-Blanc® qualifying race (certification pending).

Horský beh organizovaný na poslednom úseku Behu 7 dolín, určený pre tých, ktorí robia prvé kroky v horských a ultramaratónskych behoch. Beh je elimináciou pre Ultra-Trail du Mont-Blanc® (certifikácia pokračuje).


Trasa: ok. 35 km, przewyższenie +1520/-1380m

Trudna, wyznaczona w Beskidzie Sądeckim, górzysta z licznymi podbiegami i zbiegami, możliwe wiatrołomy. Start w Mniszku na Słowacji. Trasa jest certyfikowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Biegów Terenowych. 

Challenging course in Beskid Sadecki region, with climbs and downhills. ITRA certifiication.

Náročná, vytýčená v Ľubovnianskej vrchovine, hornatá s množstvom stúpaní a klesaní, možný výskyt polomov. Štart v Mníšku na Slovensku. Trasa má certifikát Medzinárodnej asociácie terénnych behov.


Mapa trasy: 

Mapa z pakietu startowego do pobrania / Mapu zo štartovacieho balíka si môžete stiahnuť : AWERS / REWERS


Ślad GPS: POBIERZ (*.gpx) 

(pobierz poprzez menu prawego przycisku myszy "Zapisz obiekt docelowy", "Zapisz plik")

Trasa GPS: PREVZIAŤ (*.gpx) 

(prevziať prostredníctvom ponuky po kliknutí pravým tlačidlom myši Uložiť cieľový objekt, Uložiť súbor)


Odprawa: 11 września 2020 r., godz. 19:00. Zalecany udział.

Technical meeting 6th September. Participation suggested.

Prezentácia: 11. septembra 2020, 19:00 hod. Odporúčame zúčastniť sa na prezentácii.


Start: 12 września 2020 r., godz. 11:30, Mniszek nad Popradem, Słowacja

Start: 12th September 2020, 11.30 a.m., Mnisek nad Popradom (Slovakia)

Start masowy / mass race

Štart: 12. septembra 2020, 11:30 hod., Mníšek nad Popradom, Slovensko

Hromadný štart


Meta: Deptak, Krynica-Zdrój (Brama nr 1), zamknięcie mety o godz. 20:00.

Finish: Krynica's-Zdroj Promenade (Gate 1), gate closing at 8 p.m.

Cieľ: Kolonáda, Krynica-Zdrój (Brána č. 1), cieľa sa zatvára o 20:00 hod.


Limity czasu: 

 • Hotel Wierchomla - do godz. 16:00
 • Bacówka nad Wierchomlą - do godz. 18:00
 • Krynica-Zdrój (meta) - do godz. 20:00

Časové limity: 

 • Hotel Wierchomla – do 16:00
 • Bacówka nad Wierchomlą – do 18:00 hod.
 • Krynica-Zdrój (cieľ) – do 20:00 hod.

Wyposażenie obowiązkowe / mandatory equipment

 • telefon komórkowy z numerem podanym w zgłoszeniu / cell phone with ICE numer
 • numer ICE (kontakt do najbliższej osoby) wpisany na odwrocie numeru startowego / ICE number placed in phone;s adreesbox 
 • czołówka / latarka / light or torch 
 • elementy odblaskowe - fosforyzujące na odzieży zewnętrznej / reflective elements on outer clothing
 • dokument uprawniający do przekroczenia granicy polsko-słowackiej (dla obywateli Unii Europejskiej jest to dowód osobisty lub paszport) / polish-slovakian border pass (ID card / passport for EU citizens)

​​Zalecamy zabranie na trasę mapy Biegu 7 Dolin dołączonej do pakietu startowego oraz kubka wielokrotnego użytku do korzystania z napojów na punktach serwisowych / We advise to use race course map in case of getting lost and reusable cup - there will be no plastic cups on service points

Povinné vybavenie

 • mobilný telefón s číslom uvedeným v prihláške
 • číslo ICE (kontakt na najbližšiu osobu) uvedené na rube štartového čísla
 • čelovka/svietidlo 
 • dokument oprávňujúci na prekročenie poľsko-slovenskej hranice (u občanov Európskej únie občiansky preukaz alebo cestovný pas)

Odporúčame vziať si so sebou mapu Behu 7 dolín, ktorá je súčasťou štartovacieho balíčka, a pohár (vhodný na viac použití) na nápoje podávané na občerstvovacích staniciach.


Każdy z uczestników biegu musi posiadać podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Nie ma obowiązku posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego to ubezpieczenie. Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia NNW – uczestnicy mogą je wykupić we własnym zakresie.

Participants must have valid health insurance. Organiser do not provide additional insurance.

Každý z účastníkov behu musí mať základné zdravotné poistenie. Nie je potrebné mať so sebou doklad potvrdzujúci toto poistenie. Organizátor nezabezpečuje doplnkové úrazové poistenie – účastníci si ho môžu zakúpiť vo vlastnej réžii.


Zabezpieczenie medyczne / medical care:

Firma wynajęta przez Organizatora, GOPR / Proffessional Mountain Rescue Team

Zdravotnícke zabezpečenie

Firma, ktorú zabezpečil organizátor, GOPR (Horská dobrovoľná záchranná služba)


Punkty żywnościowe / nutrition pionts:

Lokalizacja / location: Wierchomla (12. kilometr), Bacówka nad Wierchomlą (23. km).

Občerstvovacie stanice

Miesto: Wierchomla (12. kilometer), Bacówka nad Wierchomlą (23. km).


Transport / Transportation:

Organizator daje możliwość skorzystania z transportu zorganizowanego z Krynicy-Zdroju na start do Mniszka nad Popradem. Koszt 12 zł / Bus's tickets can be obtained online (within registration form) - cost 12 PLN. Departure: Krynica's Promenade.

W przypadku nie zmieszczenia się w limicie czasu powrót do Krynicy pojazdem podstawionym przez Organizatora / Organiser's buses transport runners, who are outside time limits to Krynica. Buses are waiting in Wierchomla and Bacówka nad Wierchomlą. 

Doprava

Organizátor poskytuje možnosť využiť dopravu organizovanú z Krynice-Zdrój na miesto štartu v Mníšku nad Popradom. Cena 12 PLN

V prípade nesplnenia časového limitu návrat do Krynice vozidlom, ktoré pristaví organizátor


Klasyfikacja / classification:

 • Open kobiet / mężczyzn <> Open women / men
 • Wiekowe kobiet / mężczyzn <> Age categorries women/men: (18-29, 30-39, 40-49, 50+)

Klasifikácia:

 • Open ženy/muži
 • Vekové kategórie ženy/muži (18-29, 30-39, 40-49, 50+)

Bieg kwalifikacyjny do Ultra-Trail du Mont-Blanc® / Ultra-Trail du Mont-Blanc® qualifying race (na etapie potwierdzania statusu biegu / certification pending):

- 2 pkt. dla osób kończących rywalizację / 2 pts for finishers

 

Beh sa započítava do Ultra-Trail du Mont-Blanc®

- 2 body pre osoby, ktoré dokončia preteky


REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY: NIEABWEM

SZCZEGÓŁOWY INFORMATOR KONKURENCJI (EDYCJA 2019): ZOBACZ


kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce