Bieg 7 Dolin - Ultramaraton - 100 km

Bieg 7 Dolin - Ultramaraton - 100 km

Data Wydarzenia: 
2013-09-07 04:00

Wyniki 2012

                           
Sobota 7 września:                  
Bieg 7 Dolin - Ultramaraton na dystansie 100 km
Start: 
Deptak w Krynicy-Zdrój, godz. 4:00 
Meta: Deptak w Krynicy-Zdrój, zamknięcie mety godz. 20:00 (limit czasu: 16h)
Dystans: 100 km

Bieg na dystansie 66 km
Start: Deptak w Krynicy-Zdrój, godz. 4:10 
Meta: Piwniczna-Zdrój (limit czasu: 10h 30')
Dystans: 66 km

Bieg na dystansie 36 km
Start: Deptak w Krynicy-Zdrój, godz. 4:20 
Meta: Rytro (limit czasu: 6h 30')
Dystans: 36 km

Profil trasy: trasa trudna, wyznaczona w Beskidzie Sądeckim, górzysta z licznymi podbiegami i zbiegami.

 

Wykres Ultramaratonu - kliknij, aby powiększyć

 

Regulamin Biegu 7 Dolin

§1
Organizator

1. Organizatorem Festiwalu Biegowego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie, 00-382, ul. Solec 85, www.forum-ekonomiczne.pl, tel: 022/583-11-00, fax:022/583-11-50.
2. Strona internetowa zawodów to: www.festiwalbiegow.pl

§2
Termin i miejsce

1. Start i meta: Krynica-Zdrój, Deptak przy Starym Domu Zdrojowym.
2. Długość trasy: 100 km.  
3. Godzina i data startu to: 7 września 2013 roku (sobota), godz. 4:00. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w Krynicy do godziny 20:00, zobowiązują się przerwać bieg i zejść z trasy.
4. Opis trasy: trasa trudna, wyznaczona w Beskidzie Sądeckim, górzysta z licznymi podbiegami i zbiegami.
5. Limit czasu: 16h.
6. Na trasie znajdować się będą dodatkowe, nie oznaczone na mapie punkty kontrolne, które musi pokonać każdy zawodnik. Nie przebiegnięcie przez którykolwiek z punktów kontrolnych powoduje automatyczną dyskwalifikację.
7. Limity na poszczególnych punktach pomiaru czasu:

  • Rytro (36 km): 5h 50?

  • Piwniczna (66 km): 9h 50?

  • Wierchomla (77 km): 12h 15?

  • Bacówka nad Wierchomlą (88 km): 14h 10?

8. W ramach Biegu 7 Dolin rozegrane zostaną również biegi górskie na dystansie 36 km z metą w Rytrze (limit czasu: 6h 30?) i 66 km z metą w Piwnicznej (limit czasu: 10h 30'). Godziny startów:

  • 4:10 - Bieg na 66 km. Start: Krynica-Zdrój, meta: Piwniczna Zdrój

  • 4:20 - Bieg na 36 km. Start Krynica-Zdrój, meta: Rytro

9. Uwagi ogólne: zawodnicy uczestniczący w Biegu 7 Dolin na dystansie 100 km, którzy nie zmieszczą się w limitach czasowych:

  • Rytro (36 km): 5h 50?

  • Piwniczna (66 km): 9h 50?

  • Wierchomla (77 km): 12h 15?

  • Bacówka nad Wierchomlą (88 km): 14h 10?

bądź z innych względów nie będą mogli kontynuować biegu otrzymają pamiątkowy medal a ich czasy osiągnięte na 36, 66, 77 i 88 km znajdą się w oficjalnym komunikacie końcowym  Biegu 7 Dolin na dystansie 100 km. Podobnie startujący w biegu na 66 km, którzy zakończą rywalizację Rytrze otrzymają pamiątkowy medal, a ich wynik osiągnięty na 36 km znajdzie się w komunikacie końcowym Biegu na 66 km. 

Wyniki zawodników, którzy wystartowali na 100 i 66 km, a zakończyli rywalizację wcześniej, nie będą brane pod uwagę w ustalaniu klasyfikacji końcowej Biegu na 66 km i Biegu na 36 km. 

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg 7 Dolin na 100 km w limicie czasowym, otrzymają na mecie w Krynicy-Zdrój specjalny, limitowany medal.  

10. Każdy zawodnik musi posiadać przy sobie:
- aktywny, dobrze naładowany, telefon komórkowy (którego numer jest odnotowany na karcie zgłoszenia wraz z  kontaktem do osoby najbliższej)
- latarkę (czołówkę)
- ubezpieczenie zdrowotne
 §3
Uczestnicy

1. Uczestnicy to zawodnicy, którzy zarejestrują się poprzez formularz elektroniczny, odbiorą w biurze zawodów numer startowy i w dniu 7 września 2013 roku będą mieli ukończone 18 lat.

§4
Zgłoszenia

1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegow.pl. Istnieje możliwość zgłoszenia się bezpośrednio w biurze zawodów w dniu 6 września 2013 roku.
2. Organizator ma prawo przedłużyć termin zgłoszeń, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej www.festiwalbiegow.pl
3. Zgłoszenie każdego zawodnika powinno być własnoręcznie podpisane. Podpisu na karcie rejestracji można dokonać w biurze zawodów przed rozpoczęciem biegu, w momencie odbierania numeru startowego i pakietu zawodnika, lub przesyłając kartę rejestracji bezpośrednio do biura organizatora.

§5
Nagrody
klasyfikacja generalna mężczyzn

Dystans 100 km

I

 

15 000 zł

II

 

10 000 zł

III

 

7 500 zł

IV

 

6 000 zł

V

 

5 000 zł

VI

 

4 500 zł

VII

 

4 000 zł

VIII

 

3 500 zł

IX

 

3 000 zł

X

 

2 500 zł

XI

 

2 000 zł

XII

 

1 500 zł

 

 

 

Klasyfikacja wiekowa mężczyzn

do 29 lat

 

 

I

 

1 000 zł

II

 

500 zł

III

 

400 zł

IV

 

300 zł

V

 

200 zł

VI

 

100 zł

 

 

 

do 39 lat

 

I

 

1 000 zł

II

 

500 zł

III

 

400 zł

IV

 

300 zł

V

 

200 zł

VI

 

100 zł

 

 

 

do 49 lat

 

 

I

 

1 000 zł

II

 

500 zł

III

 

400 zł

IV

 

300 zł

V

 

200 zł

VI

 

100 zł

 

 

 

powyżej 50

 

 

I

 

1 000 zł

II

 

500 zł

III

 

400 zł

IV

 

300 zł

V

 

200 zł

VI

 

100 zł

 

 

 

klasyfikacja  generalna kobiet

I

 

6 000 zł

II

 

5 000 zł

III

 

4 000 zł

IV

 

3 000 zł

V

 

2 000 zł

VI

 

1 000 zł

 

 

 

Dystans 66km

 

 

 

 

 

klasyfikacja generalna kobiet

I

 

 4 000 zł

II

 

 3 000 zł

III

 

 2 000 zł

 

 

 

klasyfikacja generalna mężczyzn

I

 

 4 000 zł

II

 

 3 000 zł

III

 

 2 000 zł

 

 

 

Dystans 36 km

klasyfikacja generalna kobiet

I

 

 nagroda rzeczowa

II

 

 nagroda rzeczowa

III

 

 nagroda rzeczowa

 

 

 

klasyfikacja generalna mężczyzn

I

 

 nagroda rzeczowa

II

 

 nagroda rzeczowa

III

 

 nagroda rzeczowa

 

 

 

1. Uwaga: Nagrody finansowe w klasyfikacjach generalnych i wiekowych DUBLUJĄ SIĘ.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

3. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu Festiwalu Biegowego.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

Zobacz także: 
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce