Festiwal Biegowy w Europie, Europa na Festiwalu

 

Festiwal Biegowy w Europie, Europa na Festiwalu


Opublikowane w pon., 07/10/2013 - 13:22

Festiwal Biegowy w WilnieNa przełomie września i października delegacja Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego gościła w Wilnie. Okazją było odbywające się w tym mieście Forum Sportu Unii Europejskiej. Gromadząc przedstawicieli najważniejszych i najciekawszych projektów sportowych (imprezy, kluby, organizacje) realizowanych na obszarze Wspólnoty, a także najważniejszych urzędników z krajów UE, wydarzenie było platformą wymiany wiedzy, doświadczeń, ale i propozycji w obszarze promocji sportu na terenie 27 krajów członkowskich.   

Bezcenne know-how

Podczas Forum Festiwal Biegowy, jako partner Komisji Europejskiej w realizacji unijnych programów w obszarze sportu, miał własne stoisko, na którym prezentowana była bogata historia imprezy, ale i obecnie realizowane działania towarzyszące imprezie (Karta Biegacza, Trasy Biegowe etc.). Na specjalnej wystawie zaprezentowaliśmy też szczegóły realizacji projektu „Zawody Biegowe w regionie przygranicznym”, dofinansowanego w 2013 r. przez KE.

Uczestnicy Forum interesowali się nasza aktywnością i wyrażali chęć rozszerzenia współpracy. Dlatego naszą działalność promowaliśmy równocześnie w ramach akcji przygotowawczej: Partnerstwo UE na rzecz sportu (Preparatory Action: EU Partnership on Sports). Od Komisarz UE ds. sportu Androulla Vassiliou otrzymaliśmy zaproszenie do kolejnych działań Komisji Europejskiej. Festiwal Biegowy znalazł się ponadto w zaszczytnym gronie 30 podmiotów, które KE zaprosiła do konsultacji w zakresie polityki rozwoju sportu na obszarze Wspólnoty.

Unijne miliony na sport amatorski

Podczas obrad Forum Sportu UE Komisarz Vassiliou zapowiedziała nową inicjatywę KE w obszarze sportu w postaci programu Erasmus +. Przewiduje się, że program w latach 2014-2020 przeznaczy ponad 33 mln euro na sport amatorski. Będzie wspierać ponadnarodowe projekty mające na celu zwiększenie wymiany wiedzy praktycznej i dobrych praktyk, wspierające rozwój niekomercyjnych europejskich imprez sportowych oraz wzmacniające bazę wiedzy dla tworzenia efektywnej polityki w dziedzinie sportu. Głównymi beneficjentami będą instytucje publiczne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz sportu masowego.

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, jako organizacja pozarządowa, uczestnicząca w realizacji wielu innowacyjnych projektów z dziedziny sportu (takich właśnie jak Festiwal Biegowy), jest zainteresowana udziałem w zapowiedzianym programie Erasmus+. Decyzja o uruchomieniu programu, którą podejmą Rada i Parlament Europejski, spodziewana jest w najbliższych tygodniach.

– Chcemy poszerzyć współpracę z Komisją Europejską, bo chcemy rozwijać Festiwal Biegowy. Także przy współpracy z kolejnymi partnerami. Chcemy też promować imprezę poza granicami kraju. Cieszymy się, że nasze działania są wysoko oceniane przez europejskich urzędników i że wpisują się w dotychczasową i - z tego co zdążyliśmy się zorientować w Wilnie - przyszłą politykę Unii Europejskiej w obszarze rozwoju sportu amatorskiego i masowego – podkreśla Aleksandra Gryciuk z biura organizacyjnego Festiwalu Biegowego, członkini delegacji Festiwalu na Europejskie Forum Sportu.

Debatują i realizują

Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony w grudniu 2009 r., UE przejęła kompetencje w dziedzinie sportu. Artykuł 165 (dawny artykuł 149) TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ stanowi, że UE powinna wspierać, koordynować i uzupełniać działania sportowe realizowane przez państwa członkowskie UE. Ponadto wzywa UE do przyczynienia się do wspierania europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, uwzględniając jego szczególny charakter, jego struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz uwzględniając jego funkcję społeczną i edukacyjną, a także do rozwoju europejskiego wymiaru sportu: „Działanie Unii zmierza do: (…) rozwoju europejskiego wymiaru sportu, przez popieranie uczciwości i dostępności we współzawodnictwie sportowym oraz współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za sport, jak również przez ochronę integralności fizycznej i psychicznej sportowców, w szczególności tych najmłodszych”.

Forum Sportu Unii Europejskiej, które odbywa się co roku, jest okazją dla Komisji Europejskiej do informowania zainteresowanych stron działających w obszarze sportu o swoich inicjatywach politycznych i zebrania opinii. Skupia 250 delegatów, w tym m.in. czołowych przedstawicieli międzynarodowych i europejskich komitetów olimpijskich, federacje europejskie, stowarzyszenia sportu masowego.

GR

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce