Jak zmniejszyć o 25 tysięcy coroczną liczbę zgonów? Ćwiczyć!

 

Jak zmniejszyć o 25 tysięcy coroczną liczbę zgonów? Ćwiczyć!


Opublikowane w pon., 11/04/2022 - 23:27

Mniejsza liczba nowotworów a także ograniczenie liczby chorób układu krążenia, będących główną przyczyną zgonów w Polsce, miałaby istotne przełożenie na zmniejszenie wskaźnika umieralności o 6%. Takie obniżenie wskaźnika umieralności oznaczałoby, że liczba zgonów byłaby aż 25 tys. niższa - wylicza Ministerstwo Zdrowia i Turystyki w raporcie stworzonym wraz z Instytutem Badań Strukturalnych.

Mniejsza zachorowalność na nowotwory, cukrzycę i choroby układu krążenia to również mniejsze wydatki w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. W sytuacji, gdy udałoby się skutecznie zachęcić do ćwiczeń lub uprawiania sportu połowę osób obecnie nieaktywnych fizycznie, oszczędności służby zdrowia wyniosłyby około 440 mln zł rocznie. To mniej więcej tyle co roczne wydatki budżetu średniej wielkości miasta w Polsce, na przykład Koszalina.

 • Tylko 39 proc. Polaków jest aktywnych w czasie wolnym w stopniu zalecanym przez WHO
 • 41 proc. gospodarstw domowych wydaje na sport, przeciętnie 1017 zł na rok
 • wydatki publiczne na kulturę fizyczną wynoszą 4,6 mld zł, większość z budżetów samorządów.


  ​Zwiększenie aktywności fizycznej przyniosłoby wymierne korzyści społeczne; jeśli co druga, nieaktywna fizycznie osoba, zaczęłaby ćwiczyć to, m.in.:

  • liczba zawałów mogłaby spaść o blisko 11 000,
  • liczba przypadków raka jelita grubego o 2 200, a liczba przypadków raka piersi o 1 500
  • liczba zgonów zmniejszyłaby się o 25 tys.
  • o 440 mln PLN spadłyby koszty systemu opieki zdrowotnej
  • o 6 proc. zmniejszyłaby się liczba absencji pracowniczych, a ich koszt zmalałby o 3 mld zł
  • koszty pieniężne jakie można przypisać nieaktywności to około 7 mld zł rocznie. (opr. red. ) Żródło: MSiT.

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce