Konkurs "Najszybsza rodzina w Polsce"

 

Konkurs "Najszybsza rodzina w Polsce"


Opublikowane w śr., 22/12/2010 - 14:21

Atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe dla najlepszych sześciu rodzin!

Rodziny uczestniczące w Festiwalu Biegowym mogą wziąć udział w konkursie "Najszybsza rodzina w Polsce". Konkurs  na celu wyłonienie najbardziej rozbieganej rodziny w Polsce. Rywalizacja rodzin odbywać się będzie w ramach imprez biegowych  Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego.

Reprezentację rodzinną stanowią  minimum trzy osoby wyznaczone przez kapitana rodziny zgłoszone do trzech  różnych biegów. Do drużyny mogą należeć: małżeństwa z dziećmi, wnukami, rodzicami i rodzeństwem lub  osoby spokrewnione w linii prostej (np. dziadek, tata, dziecko, wnuk, babcia, mama, córka, wnuczka, i ich rodzeństwo) Reprezentacja rodzinna będzie klasyfikowana pod warunkiem, że minimum jeden jej członek ukończy Koral Maraton. Reprezentacja rodzin będzie klasyfikowana pod warunkiem, że minimum jeden jej członek ukończy Bieg Krynica-Muszyna.

Do klasyfikacji końcowej liczony będzie maksimum jeden, najlepszy wynik z Biegu Deptaka Krynickiego dla dzieci. Nie ma obowiązku by którykolwiek z członków drużyny uczestniczył w biegach deptaka dla dzieci, ale wówczas kapitan drużyny musi wyznaczyć jednego  (trzeciego członka ) do biegu na Jaworzynę lub do biegu Deptaka Krynickiego dla Kobiet. W każdej konkurencji drużyna może wystawić dowolną ilość zawodników, ale do klasyfikacji końcowej będzie brany jeden najlepszy wynik  z w/w  biegów.

Regulamin

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce