NAGRODY EDYCJA 2022

NAGRODY EDYCJA 2022


Wykaz nagród 13. Festiwalu Biegowego (9-11.09.2022)

1. Mila (1609 m)

Klasyfikacje wiekowe do 39 lat K/M:

1. miejsce - nagroda rzeczowa
2. miejsce - nagroda rzeczowa
3. miejsce - nagroda rzeczowa

Klasyfikacje wiekowe 40+ lat K/M:

1. miejsce - nagroda rzeczowa
2. miejsce - nagroda rzeczowa
3. miejsce - nagroda rzeczowa

2.  Bieg na 15 km

Open K/M

1. miejsce - 600 zł
2. miejsce - 500 zł
3. miejsce - 400 zł
4. miejsce - 300 zł
5. miejsce - 200 zł
6. miejsce - 100 zł

3. BIEG W KRAWACIE

Open K/M:

1. miejsce - nagroda rzeczowa
2. miejsce - nagroda rzeczowa
3. miejsce - nagroda rzeczowa

4. Bieg Nocny 7 km

Open K/M:

1. miejsce - nagroda rzeczowa
2. miejsce - nagroda rzeczowa
3. miejsce - nagroda rzeczowa
4. miejsce - nagroda rzeczowa
5. miejsce - nagroda rzeczowa
6. miejsce - nagroda rzeczowa

5. Bieg 7 Dolin 100 km - Ultramaraton Wyszehradzki im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Open K/M:

1. miejsce – 7 000 zł
2. miejsce - 5 000 zł  
3. miejsce - 4 000 zł   
4. miejsce – 3 000 zł 
5. miejsce - 2 500 zł  
6. miejsce - 2 000 zł
7. miejsce - 1 500 zł
8. miejsce - 1 200 zł
9. miejsce -  1 100 zł
10. miejsce – 1 000 zł

Kategorie wiekowe K/M  5 kategorii (18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+):

1. miejsce - 700 zł
2. miejsce - 650 zł
3. miejsce - 500 zł
4. miejsce - 450 zł
5. miejsce  - 400 zł
6. miejsce -  350 zł

Nagrody w kategoriach open i wiekowych nie dublują się.
W kategoriach wiekowych dekoracja na scenie dla miejsc I-III

Najlepszy POLAK/POLKA 100 km Nagroda Marszałka Sejmu RP (I-V miejsce kobiety/mężczyźni po 2 000 zł)

1. miejsce - 2 000 zł
2. miejsce - 2 000 zł
3. miejsce - 2 000 zł
4. miejsce - 2 000 zł
5. miejsce  - 2 000 zł

Mistrzostwa Polski Masters w Ultramaratonie Górskim na 100 km*

Kategorie wiekowe K/M (35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+)

1. miejsce - medal MP Masters
2. miejsce - medal MP Masters
3. miejsce - medal MP Masters

* W Mistrzostwach Polski Masters w Ultramaratonie Górskim na 100 km zostaną sklasyfikowani zawodnicy w wieku 35+ lat posiadający obywatelstwo polskie i licencję PZLA. Wymagane jest dodatkowe zgłoszenie uczestnictwa przez klub (zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w artykule dot. MP Masters).

6. Bieg 7 Dolin 61 km

Open K/M:

1. miejsce - 4 000 zł
2. miejsce - 3 000 zł
3. miejsce - 2 000 zł
4. miejsce - 1 500 zł
5. miejsce - 1 000 zł
6. miejsce -   800 zł
7. miejsce -    700 zł
8. miejsce -    600 zł
9. miejsce -    550 zł
10. miejsce -  500 zł

Kategorie wiekowe K/M5 kategorii (18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+)

1. miejsce - 550 zł
2. miejsce - 500 zł
3. miejsce - 400 zł
4. miejsce - 300 zł
5. miejsce - 200 zł
6. miejsce - 100 zł

Nagrody w kategoriach open i wiekowych nie dublują się.
W kategoriach wiekowych dekoracja na scenie dla miejsc I-III

-----------------------------------------------------

7. Górskie Mistrzostwa Polski w Nordic Walking

 Open K/M:

1. miejsce - 500 zł
2. miejsce - 300 zł
3. miejsce - 200 zł

Kategorie wiekowe K/M (13-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+ lat):

1. miejsce - nagroda rzeczowa

Nagrody w kategoriach open i wiekowych nie dublują się.

-----------------------------------------------------

8. Bieg Kobiet

Kategoria 13-39 lat:
1. miejsce - nagroda rzeczowa
2. miejsce - nagroda rzeczowa
3. miejsce - nagroda rzeczowa

Kategoria 40+ lat:

1. miejsce - nagroda rzeczowa
2. miejsce - nagroda rzeczowa
3. miejsce - nagroda rzeczowa

9. Sądecka Dycha Newagu

Open K/M

1. miejsce - 2 000 zł
2. miejsce - 1 500 zł
3. miejsce - 1 000 zł
4. miejsce -  800  zł
5. miejsce -  700 zł
6. miejsce -  600 zł

Kategorie wiekowe K/M 16-18 lat

1. miejsce - nagroda rzeczowa 
2. miejsce - nagroda rzeczowa 
3. miejsce - nagroda rzeczowa 

Kategorie wiekowe K/M: 5 kategorii (19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+) - nagrody finansowe

1. miejsce - 400 zł
2. miejsce - 300 zł
3. miejsce - 250 zł
4. miejsce - 200 zł
5. miejsce - 150 zł
6. miejsce - 100 zł

Nagrody w kategoriach open i wiekowych nie dublują się
W kategoriach wiekowych dekoracja na scenie dla miejsc I-III

Najlepszy Sądeczanin / Sądeczanka – w biegu  Sądecka Dycha Newagu

1. miejsce - 1 500 zł
2. miejsce - 1 000 zł
3. miejsce - 500 zł

Nagrody w kategoriach Najlepszy Sądeczanin / Najlepsza Sądeczanka  dublują się z kategorią open i kategoriami wiekowymi.
Udział w klasyfikacji Najlepszy Sądeczanin/Sądeczanka wymaga zgłoszenia udziału w tej klasyfikacji podczas rejestracji, mailowo - na adres
info@festiwalbiegow.pl (do 31.08.2022  r.) lub w biurze zawodów (najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem konkurencji). Wymagane zameldowanie w powiecie nowosądeckim.

Mistrzostwa Polski Masters w Biegu na 10 km*

Kategorie wiekowe K/M (35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+)

1. miejsce - medal MP Masters
2. miejsce - medal MP Masters
3. miejsce - medal MP Masters

* W Mistrzostwach Polski Masters w Biegu na 10 km zostaną sklasyfikowani zawodnicy w wieku 35+ lat posiadający obywatelstwo polskie i licencję PZLA. Wymagane jest dodatkowe zgłoszenie uczestnictwa przez klub (zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w artykule dot. MP Masters).

10. Bieg 7 Dolin 36 km

Open K/M:

1. miejsce - 2 000 zł
2. miejsce - 1 500 zł
3. miejsce - 1 000 zł
4. miejsce - 800 zł
5. miejsce - 700 zł
6. miejsce - 600 zł

Kategorie wiekowe K/M - 5 kategorii wiekowych (18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+)

1. miejsce - 500 zł 
2. miejsce - 400 zł
3. miejsce - 300 zł
4. miejsce - 200 zł
5. miejsce - 150 zł
6. miejsce - 100 zł

Nagrody w kategoriach open i wiekowych nie dublują się.
W kategoriach wiekowych dekoracja na scenie dla miejsc I-III

-----------------------------------------------------

11. BIEGI DZIECI 600 m i BIEGI DZIECI 300 m

Biegi dzieci: 5 kategorii Klasyfikacje wiekowe chłopców/dziewczynek (do 4 lat, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 lat):

1. miejsce - nagroda rzeczowa 
2. miejsce - nagroda rzeczowa 
3. miejsce - nagroda rzeczowa 

-----------------------------------------------------

12. Bieg Przebierańców:

Klasyfikacja indywidualna (bez podziału na płeć):

1. miejsce - nagroda rzeczowa 
2. miejsce - nagroda rzeczowa 
3. miejsce - nagroda rzeczowa 

Klasyfikacja zespołów (2 osoby i więcej, bez podziału na płeć):

1. miejsce - nagroda rzeczowa 
2. miejsce - nagroda rzeczowa 
3. miejsce - nagroda rzeczowa 

-----------------------------------------------------

13. Bieg na 3 km

Open K/M:

1. miejsce - nagroda rzeczowa 
2. miejsce - nagroda rzeczowa 
3. miejsce - nagroda rzeczowa 

 

14. Nocny Bieg Rodzinny 5 km

Klasyfikacja generalna rodzin:

1. miejsce - 500 zł
2. miejsce - 400 zł
3. miejsce - 300 zł

Open K/M:

1. miejsce - nagroda rzeczowa 
2. miejsce - nagroda rzeczowa 
3. miejsce - nagroda rzeczowa 

 

15Koral Maraton 

Open K/M:

1. miejsce - 2 000 zł
2. miejsce - 1 500 zł
3. miejsce - 1 000 zł

Kategorie wiekowe K/M - 5 kategorii wiekowych (18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+ lat):

1. miejsce - 500 zł 
2. miejsce - 400 zł 
3. miejsce - 300 zł 

Nagrody w kategoriach open i wiekowych nie dublują się.
W kategoriach wiekowych dekoracja na scenie dla  I miejsca.

16. Bieg Górski 23 km

Open K/M:

1. miejsce - 1 000 zł
2. miejsce -  800 zł
3. miejsce -  700 zł
4. miejsce -  600 zł       
5. miejsce -  500 zł
6. miejsce -  400 zł

Kategorie wiekowe K/M - 5 kategorii wiekowych K/M (18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+):

1. miejsce - 300 zł
2. miejsce - 200 zł
3. miejsce - 100 zł

Nagrody w kategoriach open i wiekowych nie dublują się.
 

17. Półmaraton śladami Św. Kingi

Open K/M:

1. miejsce - 1 000 zł
2. miejsce - 800 zł
3. miejsce - 700 zł
4. miejsce - 600 zł       
5. miejsce - 500 zł
6. miejsce - 400 zł

Kategorie wiekowe K/M - 5 kategorii wiekowych K/M (18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+)*:

1. miejsce - 300 zł 
2. miejsce - 200 zł
3. miejsce - 100 zł

Nagrody w kategoriach open i wiekowych nie dublują się.
W kategoriach wiekowych dekoracja na scenie dla  I miejsca.

Mistrzostwa Polski Masters w Półmaratonie*

Kategorie wiekowe K/M (35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+)

1. miejsce - medal MP Masters
2. miejsce - medal MP Masters
3. miejsce - medal MP Masters

* W Mistrzostwach Polski Masters w Półmarato nie zostaną sklasyfikowani zawodnicy w wieku 35+ lat posiadający obywatelstwo polskie i licencję PZLA. Wymagane jest dodatkowe zgłoszenie uczestnictwa przez klub (zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w artykule dot. MP Masters).

18. Bieg na górę Kicarz

Open K/M:

1. miejsce - 300 zł
2. miejsce - 200 zł
3. miejsce - 100 zł

 

19. Mistrzostwa Polski w Hill Nordic Walking:

Open K/M:

1. miejsce - 300 zł
2. miejsce - 200 zł
3. miejsce - 100 zł

6 kategorii wiekowych K/M (18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+ lat):

1. miejsce - nagroda rzeczowa

Nagrody w kategoriach open i wiekowych nie dublują się.

 

20. Bieg 1 km

3 kategorie młodzieżowe K/M (13-14, 15-16, 17 lat):

1. miejsce - nagroda rzeczowa 
2. miejsce - nagroda rzeczowa 
3. miejsce - nagroda rzeczowa 

Open K/M (18+ lat):

1. miejsce - nagroda rzeczowa 
2. miejsce - nagroda rzeczowa 
3. miejsce - nagroda rzeczowa 

 

21. IRON RUN 

Open KOBIETY:

1. miejsce - 3 000 zł
2. miejsce - 2 000 zł
3. miejsce - 1 500 zł
4. miejsce - 1 000 zł
5. miejsce - 900 zł
6. miejsce - 800 zł

MĘŻCZYŹNI: 2 kategorie wiekowe M (do 39 lat i 40+ lat)

1. miejsce - 3 000 zł
2. miejsce - 2 000 zł
3. miejsce - 1 500 zł
4. miejsce - 1 000 zł
5. miejsce - 800 zł
6. miejsce - 700 zł

22. Sztafeta Poprad Aqua Running

Klasyfikacja generalna drużyn:

1. miejsce - 400 zł
2. miejsce - 300 zł
3. miejsce - 200 zł

 

23. Bieg Lachów i Górali

Open K/M:

1. miejsce - 500 zł
2. miejsce - 400 zł
3. miejsce - 300 zł

24. Bieg Górski 11 km

Open K/M:

1. miejsce - 300 zł
2. miejsce - 200 zł
3. miejsce - 100 zł

Kategorie wiekowe K/M - - 5 kategorii wiekowych K/M (18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+)*:

1. miejsce - nagroda rzeczowa

 

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce