Regulamin usługi "Newsletter Festiwalu Biegów"

Regulamin usługi "Newsletter Festiwalu Biegów"


Usługa „Newsletter Festiwalu Biegów” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych z wydarzeniami organizowanymi przez Instytut Studiów Wschodnich.

  • Korzystanie z usługi „Newsletter Forum Ekonomicznego” jest dobrowolne i bezterminowe.
  • W celu świadczenia usługi „Newsletter Festiwalu Biegów” Fundacja Instytut Studiów Wschodnich pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
  • Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
  • Administratorem danych jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (FISW), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Solec 85/33. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez FISW wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Forum Ekonomicznego”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter Festiwalu Biegów”.
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce