Sądecka Dycha po rekord

Sądecka Dycha po rekord


Trasa: 

 

 


 


Regulamin biegu: 

Odbiór pakietów: Pakiety do odebrania w biurze zawodów znajdującym się w Miasteczku Biegowym w Piwnicznej-Zdroju, w godzinach funkcjonowania biura. Można także upoważnić osobę trzecią do odbioru pakietu - wzór upoważnienia pod regulaminem ogólnym Festiwalu.

 


 

 
 

 

 

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce