ULTRAMARATON - BIEG 7 DOLIN

ULTRAMARATON - BIEG 7 DOLIN


Wyniki 2012

Bieg 7 Dolin na dystansie 100 km będzie, podobnie jak w roku ubiegłym, eliminacją do najsłynniejszego na świecie ultramaratonu Ultra-Trail du Mont-Blanc. Osiągając w limicie metę w Krynicy-Zdróju, można jednocześnie uzyskać 3 punkty  kwalifikacyjne do UTMB.                                  

Sobota 8 września:                  
Bieg 7 Dolin - Ultramaraton na dystansie 100 km
Start: 
Deptak w Krynicy-Zdrój, godz. 4:00 
Meta: Deptak w Krynicy-Zdrój, zamknięcie mety godz. 20:00 (limit czasu: 17h)
Dystans: 100 km

Bieg na dystansie 66 km
Start: 
Deptak w Krynicy-Zdrój, godz. 4:10 
Meta: Piwniczna-Zdrój (limit czasu: 10,5h)
Dystans: 66 km

Bieg na dystansie 33 km
Start: 
Deptak w Krynicy-Zdrój, godz. 4:20 
Meta: Rytro (limit czasu: 5,5h)
Dystans: 33 km

UWAGA! Odprawa dla uczestników Biegu 7 Dolin (wszystkie dystanse) odbędzie się w piątek 7 września o godzinie 19.30 w Pijalni Głównej. Obecność obowiązkowa.

Profil trasy: trasa trudna, wyznaczona w Beskidzie Sądeckim, górzysta z licznymi podbiegami i zbiegami.

Wykres Ultramaratonu - kliknij, aby powiększyć 

 

Regulamin Biegu 7 Dolin

§1
Organizator

1. Organizatorem Festiwalu Biegowego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie, 00-382, ul. Solec 85, www.forum-ekonomiczne.pl, tel: 022/583-11-00, fax:022/583-11-50.
2. Strona internetowa zawodów to: www.festiwalbiegowy.pl orazwww.runningfestival.pl

§2
Termin i miejsce

1. Start i meta: Krynica-Zdrój, Deptak przy Starym Domu Zdrojowym.
2. Długość trasy: 100 km.  
3. Godzina i data startu to: 8 września 2012 roku (sobota), godz. 3:00. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w Krynicy do godziny 20:00, zobowiązują się przerwać bieg i zejść z trasy. Możliwe będzie dojechanie do mety pojazdem organizatora z napisem koniec "Maratonu Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego".
4. Opis trasy: trasa trudna, wyznaczona w Beskidzie Sądeckim, górzysta z licznymi podbiegami i zbiegami.
5. Limit czasu: 17h.
6. Na trasie znajdować się będą dodatkowe, nie oznaczone na mapie punkty kontrolne, które musi pokonać każdy zawodnik. Nie przebiegnięcie przez którykolwiek z punktów kontrolnych powoduje automatyczną dyskwalifikację.
7. Limity na poszczególnych punktach pomiaru czasu:

  • Rytro: 5,5h
  • Piwniczna: 10,5h
  • Wierchomla: 13h
  • Bacówka nad Wierchomlą: 15h   

8. W ramach Biegu 7 Dolin rozegrane zostaną również biegi górskie na dystansie 33 km z metą w Rytrze (limit czasu: 5h 30?) i 66 km z metą w Piwnicznej (limit czasu: 10h 30'). Godziny startów:

  • 3:10 - Bieg na 66 km. Start: Krynica-Zdrój, meta: Piwniczna Zdrój
  • 3:20 - Bieg na 33 km. Start Krynica-Zdrój, meta: Rytro

9. Uwagi ogólne: zawodnicy uczestniczący w Biegu 7 Dolin na dystansie 100 km, którzy nie zmieszczą się w limitach czasowych:

  • Rytro (33 km): 5,5h
  • Piwniczna (66 km): 10,5h
  • Wierchomla (80 km): 13h
  • Bacówka nad Wierchomlą (90 km): 15h 

bądź z innych względów nie będą mogli kontynuować biegu otrzymają pamiątkowy medal a ich czasy osiągnięte na 33, 66, 80 i 90 km znajdą się w oficjalnym komunikacie końcowym  Biegu 7 Dolin na dystansie 100 km. Podobnie startujący w biegu na 66 km, którzy zakończą rywalizację Rytrze otrzymają pamiątkowy medal a ich wynik osiągnięty na 33 km znajdzie się w komunikacie końcowym Biegu na 66 km. 

Wyniki zawodników, którzy wystartowali na 100 i 66 km a zakończyli rywalizację wcześniej, nie będą brane pod uwagę w ustalaniu klasyfikacji końcowej Biegu na 66 km i Biegu na 33 km. 

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg 7 Dolin na 100 km w limicie czasowym, otrzymają na mecie w Krynicy-Zdrój specjalny, limitowany medal.  

10. Każdy zawodnik musi posiadać przy sobie:
- aktywny, dobrze naładowany, telefon komórkowy (którego numer jest odnotowany na karcie zgłoszenia wraz z  kontaktem do osoby najbliższej)
- latarkę (czołówkę)
                                                                     §3
                                                             Uczestnicy

1. Uczestnicy to zawodnicy, którzy zarejestrują się poprzez formularz elektroniczny, odbiorą w biurze zawodów numer startowy i w dniu 8 września 2012 roku będą mieli ukończone 18 lat.

§4
Zgłoszenia

1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl do 31 sierpnia 2012 roku. Istnieje możliwość zgłoszenia się bezpośrednio w biurze zawodów w dniu 7 września 2012 roku.
2. Organizator ma prawo przedłużyć termin zgłoszeń, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl
3. Zgłoszenie każdego zawodnika powinno być własnoręcznie podpisane. Podpisu na karcie rejestracji można dokonać w biurze zawodów przed rozpoczęciem biegu, w momencie odbierania numeru startowego i pakietu zawodnika, lub przesyłając kartę rejestracji bezpośrednio do biura organizatora.

§5
Nagrody

Bieg 7 Dolin- 100 km ultramaraton
klasyfikacja generalna mężczyzn
I 15 000 zł
II 10 000 zł
III 7 500 zł
IV 6 000 zł
V 5 000 zł
VI 4 500 zł
VII 4 000 zł
VIII 3 500 zł
IX 3 000 zł
X 2 500 zł
XI 2 000 zł
XII 1 500 zł
klasyfikacja wiekowa mężczyzn
do 29 lat
I 1 000 zł
II 500 zł
III 400 zł
IV 300 zł
V 200 zł
VI 100 zł
od 39 lat
I 1 000 zł
II 500 zł
III 400 zł
IV 300 zł
V 200 zl
VI 100 zł
do 49 lat
I 1 000 zł
II 500 zł
III 400 zł
IV 300 zł
V 200 zł
VI 100 zł
50 lat i powyżej
I 1 000 zł
II 500 zł
III 400 zł
IV 300 zł
V 200 zł
VI 100 zł
klasyfikacja generalna kobiet
I 6 000 zł
II 5 000 zł
III 4 000 zł
IV 3 000 zł
V 2 000 zł
VI 1 000 zł
   
Dystans 33 km - meta w Rytrze
klasyfikacja generalna kobiet
I Nagroda rzeczowa
II Nagroda rzeczowa
III Nagroda rzeczowa
klasyfikacja generalna mężczyzn
I Nagroda rzeczowa
II Nagroda rzeczowa
III Nagroda rzeczowa
Dystans 66 km - meta w Piwnicznej
klasyfikacja generalna kobiet
I Nagroda rzeczowa
II Nagroda rzeczowa
III Nagroda rzeczowa
klasyfikacja generalna mężczyzn
I Nagroda rzeczowa
II Nagroda rzeczowa
III Nagroda rzeczowa


1. Uwaga: Nagrody finansowe w klasyfikacjach generalnych i wiekowych nie dublują się.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

3. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu Festiwalu Biegowego.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce