W ostatnią sobotę 2012 roku rusza Falenica!

 

W ostatnią sobotę 2012 roku rusza Falenica!


Opublikowane w wt., 20/11/2012 - 11:12

Już 29 grudnia rozpocznie się nowy sezon wyczekiwanego przez biegaczy z Warszawy i okolic kultowego cyklu „Zimowe Biegi Górskie” w Falenicy.

Finał tych zawodów (9.03.2013r.) zaliczany jest do Ligi Festiwalu Biegów oczywiście w kategorii „Najlepszy góral”. Zimowe Biegi Górskie z roku na rok przyciągają coraz większą liczbę startujących. Biegi rozgrywane na terenach wydmowych podwarszawskiej Falenicy i należą .do najtrudniejszych na Mazowszu – 10-kilometrowa trasa posiada 255 m przewyższeń a biegi towarzyszące na dystansie 6,6 km i 3,3 km odpowiednio 170 i 85 metrów.  

REGULAMIN ZAWODÓW
X Zimowe Biegi Górskie Falenica 2013

Cel imprezy: upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 
Organizatorzy: UKS Biegaczek Bemowo, UKS Falenica Wawer, przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 124. 
Patronat medialny: maratończyk.pl, orienteering.waw.pl 
Dystans: 3.3 m (1 pętla - przewyższenie 85m), 
6.6 m (2 pętle - przewyższenie 170m) 
10.000 m (3 pętle - przewyższenie 255m). 

Zawodnik sam wybiera dystans, na którym startuje. 
Miejsce zawodów: Falenica - wydma na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 

Terminy biegów: 
29 – 12 - 2012 
05 – 01 – 2013 
12 - 01 - 2013 
26 – 01– 2013 
02– 02 – 2013 
09 – 03 – 2013 - finał – po biegu wręczenie pucharów i medali 

* Czasy startu poszczególnych biegów: 

- 11.00 – 10km, dla uczestników deklarujących czas pokonania trasy ≤ 48 minut; 
- 11.03 – 10km, dla pozostałych. 
- 11.06 – 6,6km i 3,3km. 

* Nie przewiduje się organizacji zakończenia poszczególnych rund, a tylko całego cyklu. 

Zgłoszenia: 
poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.orienteering.waw.pl/ - preferowana forma zgłoszenia. -  
w dniu imprezy od godziny 9:00 w biurze zawodów: w Szkole Podstawowej nr 124, Falenica, ul. Bartoszycka 45/47

Odbiór nr startowych w biurze zawodów do godz.10.45. 
Warunki uczestnictwa: 
• Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 10000 m mają osoby pełnoletnie oraz osoby w wieku 16-18 lat, jeśli mają pisemną zgodę rodziców. Impreza ma charakter otwarty. • Warunkiem dopuszczenia do biegu głównego jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu /Dz. Ustaw nr 101, poz. 1095/ Oświadczenie należy wypełnić w dniu biegu w biurze zawodów (jedno oświadczenie obowiązuje na cały cykl). 

• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 

• Każdy uczestnik pokonuje trasę z numerem startowym przypiętym z przodu i widocznym dla organizatorów. 

Klasyfikacje: generalna kobiet i mężczyzn, kategorie wiekowe. 
Kategorie wiekowe: kobiety mężczyźni 
K-12 (do 12 lat) M-12 (do 12 lat) 
K-14 (do 14 lat) M-14 (do 14 lat) 
K-16 (15-16 lat) M-16 (15-16 lat) 
K-18 (17-18 lat) M-18 (17-18 lat) 
K-20 (19-20 lat) M-20 (19-20 lat) 
K-21 (21-29 lat) M-21 (21-29 lat) 
K-30 (30-34 lata) M-30 (30-34 lata) 
K-35 (35-39 lat) M-35 (35-39 lat) 
K-40 (40-44 lata) M-40 (40-44 lata) 
i tak dalej co 5 lat

Do klasyfikacji generalnej zalicza się sumę 3 najlepszych czasów z 5 pierwszych biegów na tym samym dystansie. Podczas biegu finałowego będzie można uzupełnić limit startów do 3, aby uzyskać pamiątkowy, imienny medal. 

Nagrody: 
Za miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – tylko na dystansie głównym czyli 10.000m - puchary .  

Wszyscy zawodnicy sklasyfikowani w klasyfikacji generalnej otrzymają -  medale imienne z podanym miejscem, kategorią, dystansem i najlepszym czasem. 

Wpisowe: 6 zł. 
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
Będzie możliwość pobiegania na orientację. 
Kontakt z organizatorami: malgorzata-k@wp.pl

 

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce