Regulaminy

 

Regulaminy


Opublikowane w wt., 17/06/2014 - 12:44

Regulamin

edycja 2019

I CEL IMPREZY

1. Popularyzacja i upowszechnianie sportu jako sposobu na aktywny wypoczynek i prozdrowotne oddziaływanie na człowieka.

2. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej

3. Wkład w promocję imprez sportowych w województwie małopolskim.

4. Promocja miejscowości w których odbywają się poszczególne biegi.

II ORGANIZATOR

1. Fundacja „Festiwal Biegów”, Niskowa 161, 33-395 Chełmiec

2. Oficjalna strona internetowa cyklu: TUTAJ

III TERMINY I MIEJSCA

 • 28. Gorlicki Bieg Sylwestrowy – 31.12.2018, Gorlice (10 km)
 • 7. Bieg Pamiętaj z Nami – 13.4.2019, Kraków (10 km)
 • 4. Bieg „Muszynianki” – 27.4.2019, Muszyna-Zapopradzie (5 km – klasyfikacja open)
 • 6. Bieg Sądeczan z "Kryniczanką" – 19.5.2019, Stary Sącz (seria 6 km – klasyfikacja open)
 • 3. Chrzanowski Bieg Uliczny – 19.05.2019, Chrzanów (5 km)
 • 11. Międzynarodowy Big Górski „Limanowa Forrest” – BIEG ODWOŁANY, Limanowa (ok. 7 km)
 • 8. Bieg „Piwniczanki” – 21.7.2017, Piwniczna-Zdrój (9 km)
 • Rodzinny Bieg Nocny – 7.9.2019, Krynica-Zdrój (5 km – klasyfikacja open)
 • 13. Bieg o Puchar Szymbarskiego Kasztelu – 22.9.2019, Szymbark (10 km)
 • 13. Bieg Uliczny im. Kazimierza Świerzowskiego – 19.10.209, Lipinki (10 km)
 • 11. Bieg Uliczny Sądecka Dycha o Puchar Newagu – 10.11.2019, Nowy Sącz (10 km)

IV ZGŁOSZENIA

Zawodnicy biorą udział w cyklu startując w poszczególnych biegach. Do każdego z biegów zgłaszają się oddzielnie. Szczegóły w regulaminach i na stronach internetowych poszczególnych biegów oraz na stronie cyklu.

V KLASYFIKACJA

1. W klasyfikacji generalnej cyklu liczonych jest 7 z 10 biegów (aktualizacja).

2. Aby zawodnik mógł być klasyfikowany, musi wziąć udział w co najmniej 1 biegu.

3. Prowadzone będą klasyfikacje open kobiet i open mężczyzn.

4. W celu prowadzenia poszczególnych klasyfikacji ustala się następujące punktacje:

 • W każdym biegu pierwszych 100 mężczyzn otrzymuje od 100 do 1 punktów do klasyfikacji generalnej cyklu, tzn. pierwszy zawodnik - 100 pkt, drugi – 99 pkt, trzeci – 98 pkt, setny - 1 pkt.
 • W każdym biegu pierwszych 100 kobiet otrzymuje od 100 do 1 punktów do klasyfikacji generalnej cyklu, tzn. pierwsza zawodniczka - 100 pkt, druga – 99 pkt, trzecia – 98 pkt, setna - 1 pkt.

5. W przypadku równej liczby zdobytych punktów o kolejności decyduje liczba lepszych wyników w bezpośredniej rywalizacji.

VI UCZESTNICTWO W CYKLU

Ukończenie 16  lat, a dla biegaczy poniżej 18 lat pisemna zgoda rodziców lub opiekuna - jeśli regulaminy poszczególnych biegów cyklu nie stanowią inaczej.

VII NAGRODY

1. Wykaz nagród: klasyfikacja generalna kobiet / klasyfikacja generalna mężczyzn

 1. miejsce - 1500 zł, pakiet startowy VIP na 10. TAURON Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdroju, książka
 2. miejsce - 1000 zł,  pakiet startowy VIP na 10. TAURON Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdroju, książka
 3. miejsce - 500 zł,  pakiet startowy VIP na 10. TAURON Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdroju, książka
 4. miejsce -  pakiet startowy VIP na 10. TAURON Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdroju, książka
 5. miejsce -  pakiet startowy VIP na 10. TAURON Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdroju, książka
 6. miejsce -  pakiet startowy VIP na 10. TAURON Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdroju, książka
 7. miejsce -  pakiet startowy VIP na 10. TAURON Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdroju, książka
 8. miejsce -  pakiet startowy VIP na 10. TAURON Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdroju, książka
 9. miejsce -  pakiet startowy VIP na 10. TAURON Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdroju, książka
 10. miejsce -  pakiet startowy VIP na 10. TAURON Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdroju, książka

2. Termin oraz miejsce dekoracji i wręczenia nagród zostaną ogłoszone do 20.12.2019.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu cyklu

3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym uczestnicy cyklu zostaną powiadomieni.

6. Szczegółowy opis poszczególnych biegów zostanie zamieszczony w portalu www.FestiwalBiegow.pl

Fundacja „Festiwal Biegów”

Fundacja Sądecka

Niskowa, 1.4.2019

aktualizacja 13.09.2019

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce