EPO Recovery & Sport w Bielsku-Białej

 

EPO Recovery & Sport w Bielsku-Białej


Opublikowane w pon., 30/01/2017 - 18:29

Centrum EPO Recovery & Sport w Bielsku-Białej to miejsce nowoczesne i wyspecjalizowane w profilaktyce i leczeniu narządu ruchu, rehabilitacji medycznej i sportowej. Centrum działa z użyciem najwyższych standardów terapeutycznych, by skutecznie pomóc Pacjentom:

 • z ostrymi i przewlekłymi problemami z kręgosłupem,
 • z urazami oraz przeciążeniami stawów,
 • przed zabiegami operacyjnymi w zakresie ortopedii, co przekłada się na lepszy efekt końcowy leczenia operacyjnego,
 • po zabiegach operacyjnych, na różnych etapach zdrowienia,
 • z dysfunkcjami reumatologicznymi,
 • podczas przygotowania motorycznego pod daną dyscyplinę sportu - amatorzy i profesjonalni zawodnicy,
 • podczas treningu zdrowotnego i profilaktycznego,
 • w badaniu i ocenie posturalnej stopy i stawu skokowego pod kątem aplikowania wkładek ortopedycznych.

Ośrodek współpracuje ze sportowcami zawodowymi oraz osobami aktywnymi fizycznie w ramach różnych dyscyplin, jak sporty walki, bieganie, wspinanie, koszykówka i inne. Jest partnerem medycznym licznych klubów i drużyn sportowych, w tym: Veto Team Bielsko-Biała czy Ultra Beskid Sport.

Dla Biegaczy EPO Recovery & Sport oferuje wyspecjalizowane usługi:

Część diagnostyczna:

 • badanie manualne aparatu ruchu dla określenia potencjalnych zagrożeń wynikających z zaburzeń strukturalnych (m.in. zrotowanie miednicy, ograniczenia ruchomości )
 • badanie wzorców ruchowych za pomocą 7-stopniowego stosowanego testu FMS w celu oceny ruchomości stawów, koordynacji mięśniowo-nerwowej, stabilności lokalnej i globalnej (funkcjonalnej), jakości wykonania prawidłowych wzorców ruchowych oraz odnalezienia słabych ogniw łańcucha kinematycznego,
 • badanie na platformie Gamma, w tym: analiza dystrybucji obciążenia osi pionowej, dynamiczny i statyczny pomiar obciążenia, ocena równowagi i balansu pacjentów.

Część korekcyjna:

 • dobór indywidualnych ćwiczeń korekcyjnych pod danego zawodnika na podstawie
 • wyników z części badawczej,
 • instruktaż korekcyjny,
 • instruktaż ćwiczeń domowych

Cel:

 • wsparcie efektów treningowych,
 • wychwycenie słabych ogniw motoryki oraz błędów funkcjonalnych,
 • zmniejszenie ryzyka urazów i kontuzji aktualnie i w przyszłości,
 • poznanie predyspozycji do uprawniania biegania.

Efekty:

 • wyniki testów manualnych i funkcjonalnych, wraz z interpretacją oraz zaleceniami,
 • wskazówki odnośnie ćwiczeń korekcyjnych i uzupełniających, uwzględniających zarówno profilaktykę urazów, jak i cele treningowe.

Zapraszamy na stronę www: eporecovery.com i Facebooka .

Dla posiadaczy Karty Biegacza zniżka 10 proc na całą ofertę. Polecamy!

Adres: Ul. Budowlanych 1, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. 575-113-002
Internet: www.eporecovery.com

 

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce