XXV Bieg Orłów w Czarnej Dąbrówce

 

XXV Bieg Orłów w Czarnej Dąbrówce


Opublikowane w czw., 07/05/2015 - 12:11

Termin imprezy: 3.05.2015 


Liczba uczestników: 178 osób


Nagrody:

 • rzeczowe - sprzęt sportowy o wartości 8300 zł

Organizatorzy i partnerzy:

 • Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce
 • Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
 • Rada Gminy Czarna Dąbrówka
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
 • Starostwo Powiatowe Bytów
 • Gminne Towarzystwo Sportowe Czarna Dąbrówka
 • Zarząd Gminny OSP Czarna Dąbrówka
 • ULKS TALEX Borysław Borzytuchom
 • PUH „Sport i Turystyka” w Słupsku
 • Koło Gminne PZW „LIPIEŃ”
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Czarna Dąbrówka
 • Stowarzyszenie „Nasza Gmina – Nasz Dom” w Czarnej Dąbrówce
 • Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku
 • Zespół Szkół w Czarnej Dąbrówce
 • UKS „Orzeł” Czarna Dąbrówka
 • UKS „Neptun” Rokity
 • Niepubliczny Zakład Usług Medycznych w Czarnej Dąbrówce
 • Stowarzyszenie „Barwy Rokit” w Rokitach
 • Klub Wolontariatu w Czarnej Dąbrówce

Liczba wolontariuszy: 25


Strona internetowa: www.biegorlow.pl.tl 


Ogólnopolski Bieg Orłów organizowany jest cyklicznie już od ćwierć wieku. Biorą w nim udział biegacze z terenu całej Polski. Program imprezy zakłada  przeprowadzenie 8 biegów młodzieżowych, w których łącznie uczestniczy ponad 300 osób na dystansach od 100 do 1000 m oraz bieg główny, którego dystans liczy 10 km. W biegu głównym uczestniczy ok 200 osób. 

W biegach młodzieżowych sześciu najlepszych zawodników i zawodniczek są nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych. Wszyscy zawodnicy startujący w tych biegach otrzymują samoprzylepne plakietki z logo biegu oraz posiłek. W klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych sześć najlepszych szkół otrzymuje puchary i dyplomy, a wśród szkół gimnazjalnych podobne wyróżnienia spotkają trzy najlepsze gimnazja. 

W biegu głównym nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy otrzyma sześciu najlepszych zawodników. Podobne wyróżnienia otrzymują najlepsze zawodniczki biegu głównego. Ponadto pucharami, nagrodami rzeczowymi i dyplomami wyróżnionych zostanie po trzech najlepszych zawodników w siedmiu kategoriach wiekowych oraz kategorii niepełnosprawnych biegających, kategorii gminnej oraz Nordic Walking. 

Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymają dyplomy ukończenia biegu, plakietki z logo biegu, pamiątkowy medal, napój oraz posiłek. Cała impreza od wielu lat jest sędziowana przez sędziów PZLA i licencjonowaną firmę komputerową „DomTel – Sport Słupsk”. Imprezie towarzyszą liczne kiermasze i pokazy a całość zakończona została licznymi występami artystycznymi.

Tadeusz Gralak, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce

Głównym celem naszej imprezy jest popularyzacja biegania jako podstawowej formy rekreacji oraz prostej formy ruchu zapobiegającej chorobom krążenia. Ważnym celem naszej imprezy jest promocja gminy w regionie, kraju i zagranicą.

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce