Aktywny odpoczynek przyspiesza usuwanie mleczanu po intensywnym biegu

 

Aktywny odpoczynek przyspiesza usuwanie mleczanu po intensywnym biegu


Opublikowane w śr., 17/04/2013 - 13:20
Aktywny odpoczynek
Aktywny odpoczynek

W trakcie i po zakończeniu intensywnego wysiłku fizycznego (np. szybkiego biegu) stężenie mleczanu we krwi utrzymuje się na podniesionym poziomie. Spowodowane jest to udziałem beztlenowych procesów metabolicznych (glikolizy beztlenowej). Intensywnemu wysiłkowi towarzyszy wzrost stężenia jonów wodorowych (H+) i mleczanowych (La-) w komórce mięśniowej. Wzrost stężenia jonów wodorowych jest przyczyną obniżenia mięśniowego pH, powodując upośledzenie aktywności skurczowej mięśni, obniżenie zdolności generowania mocy i rozwijania siły (objawy zmęczenia wysiłkowego).

Podwyższone stężenie mleczanu we krwi utrzymuje się jeszcze przez okres od kilkunastu do kilkudziesięciu minut po zakończeniu wysiłku (w zależności od intensywności zakończonego wysiłku i wydolności zawodnika).

Interesujące jest jednak to, że forma odpoczynku po zakończeniu wysiłku ma istotny wpływ na tempo obniżania stężenia mleczanu. Usuwanie mleczanu z krwi następuje szybciej, jeżeli po zakończeniu intensywnego wysiłku zostanie zastosowana aktywna forma wypoczynku (np. wolny trucht) zamiast odpoczynku biernego.

W jednym z badań naukowych zbadano wpływ różnych form aktywnego wypoczynku (o zróżnicowanej intensywności) na tempo usuwania mleczanu w okresie powysiłkowym, po zakończeniu kilku 5-minutowych intensywnych wysiłków biegowych (z intensywnością na poziomie 90% VO2max).

W badaniu uczestniczyli młodzi mężczyźni, u których spoczynkowe stężenie mleczanu we krwi wynosiło około 1,0 mmol ? l-1, natomiast po zakończeniu wysiłków biegowych wzrosło do wartości około 4,0 mmol ? l-1.

W okresie powysiłkowym badani wykonywali różne formy aktywnego wypoczynku polegające na wykonywaniu biegu z intensywnością niską i umiarkowaną.

Kilkakrotne pomiary stężenia mleczanu we krwi wskazywały na szybsze tempo usuwania mleczanu w trakcie aktywnego wypoczynku w porównaniu z wypoczynkiem biernym.

Ponadto, zaobserwowano, że dobór intensywności ?wypoczynkowej? miał wpływ na tempo usuwania mleczanu. Szybsze tempo zostało odnotowane w trakcie biegu z intensywnością umiarkowaną, a wolniejsze w przypadku biegu z intensywnością niską. Świadczy to o tym, że intensywność aktywnej formy wypoczynku powinna charakteryzować się pewną (w tym przypadku umiarkowaną) intensywnością.

Praktyczne zastosowanie omówionych doniesień naukowych może mieć miejsce w przypadku udziału w wieloetapowych kwalifikacjach biegowych, które oddzielone są krótką przerwą odpoczynkową. Zastosowanie wówczas aktywnej formy odpoczynku po każdym starcie skutecznie przyspieszy regenerację organizmu w okresie powysiłkowym.

Opracowano na podstawie:

Menzies P, Menzies C, McIntyre L, Paterson P, Wilson J, Kemi OJ. 2010. Blood lactate clearance during  active recovery after an intense running bout depends on the intensity of the active recovery. Journal of  Sports Sciences, 28: 975?82.

Autor: Andrzej Sagalara

www.bodyrelax.pl

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce