Masz pomysł na aktywizację małopolskich seniorów? Zgłoś się i zdobądź grant na jego realizację!

 

Masz pomysł na aktywizację małopolskich seniorów? Zgłoś się i zdobądź grant na jego realizację!


Opublikowane w sob., 19/09/2020 - 10:24

Trwa nabór w ramach czwartej edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla seniorów.

- 500 tysięcy zł to łączna pula środków w kolejnej edycji konkursu dotacyjnego pod nazwą „Zdrowy i aktywny senior na realizację projektów wspierających małopolskich seniorów”.  O dotacje powalczyć mogą organizacje pozarządowe, które mają pomysł na zaktywizowanie seniorów  i zachęcenie ich do zdrowego i aktywnego stylu życia - mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczy na ich wsparcie w 2021 r. kwotę 250 tys. zł oraz taką samą pulę dotacyjną czyli kolejne 250 tys. zł w 2022 r.

Głównym celem wszystkich działań podejmowanych w ramach dotychczas przeprowadzonych edycji konkursu „Zdrowy i aktywny senior”  była skuteczna edukacja seniorów na rzecz ich pomyślnego starzenia się, zapobieganie typowym dla wieku starszego chorobom somatycznym i psychicznym, a także  zwiększenie dostępności i  różnorodności oferty edukacyjnej skierowanej do tej grupy wiekowej.  Warunkiem koniecznym projektów było przygotowanie i przeprowadzenie zajęć we współpracy z lekarzami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację zadań.

We wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu wpłynęło blisko 100 ofert, spośród których Zarząd Województwa wybrał do realizacji 28 ofert, których koncepcje w kompleksowy i nieszablonowy sposób odpowiadały na założenia konkursu. Łączna wartość wszystkich zrealizowanych zadań w ramach konkursów wyniosła ponad milion sto tysięcy złotych, w tym kwota wsparcia finansowego ze strony  budżetu Małopolski   w wysokości  ponad 900 tys zł. W ramach trzech edycji konkursu  wzięło udział ponad 3 tysiące seniorów z terenu województwa małopolskiego. Ogółem przeprowadzono około 330 różnych rodzajów zajęć dla seniorów, w tym ponad 1200 godzin wykładów, ponad 800 godzin warsztatów oraz blisko 2000 godzin zajęć ruchowych i rehabilitacyjnych.

W obecnej edycji konkursu szczególny akcent położono na profilaktykę zdrowia psychicznego i wspieranie  umiejętności poznawczych osób starszych. Zajęcia powinny być więc dostosowane pod względem formy, treści i metod prezentacji do możliwości poznawczych osób starszych, przeprowadzone w sposób interaktywny, praktyczny, tak by osoba starsza zdobytą wiedzę, umiejętności mogła wykorzystać w przyszłości, Oferent, w złożonej ofercie musi uwzględnić obligatoryjne rezultaty wskazane w  Regulaminie konkursu: zobacz TUTAJ.

Jeśli więc myślisz pozytywnie i masz ciekawy pomysł na działania w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów, to przygotuj ofertę i dostarcz ją na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Zrównoważonego Rozwoju
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 Termin składania ofert w konkursie upływa dnia 30 października 2020 o godz. 15.00.

Złożenie oferty w terminie oznacza również złożenie jej w wersji elektronicznej, którą należy składać na poniższe adresy: malgorzata.grenda(małpa)umwm.malopolska.pl oraz  dorota.lesniak(małpa)umwm.malopolska.pl

Więcej szczegółów na temat otwartego konkursu ofert: bip.malopolska.pl

źródło: malopolska.pl


Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce