Na bieganie przed czy po siłowni?

 

Na bieganie przed czy po siłowni?


Opublikowane w czw., 27/08/2020 - 09:22

Sprawność fizyczna, skład masy ciała rozumianej jako procentowy udział tłuszczu, kości, wody i mięśni w ogólnej masie ciała oraz stężenie lipidów we krwi, uważane są za wyznaczniki stanu zdrowia, a nawet decydują o długości życia. Zachowanie wszystkich parametrów w normie wymaga aktywności fizycznej w wymiarze od 150-300 minut tygodniowo.

Zdaniem naukowców najlepiej jest, jeśli ten czas zostanie podzielony pomiędzy trening aerobowy i siłowy. Jednoczesna praca nad siłą i wytrzymałością prowadzi do szybkich efektów i pozwala utrzymać odpowiedni poziom wytrenowania.

Pod koniec 2013 roku pojawiły się wyniki badań, z których wynikało, że łączenie dwóch rodzajów treningu dwa razy w tygodniu może przynieść takie same efekty, jak trening aerobowy stosowany z trzykrotnie większą częstotliwością.

Uczeni z Finlandii także zgadzają się, że korzyści z treningu kombinowanego są nie do przecenienia. Postanowili jednak sprawdzić, czy kolejność ćwiczeń podczas jednej sesji treningowej ma znaczenie. W tym celu zaprosili 42 aktywnych fizycznie, wytrenowanych mężczyzn i podzielili ich na dwie grupy. Jedna grupa ćwiczyła najpierw wytrzymałość (sesja na rowerze stacjonarnym), a następnie, po 10 minutach przerwy, realizowała program ćwiczeń siłowych. Druga grupa ćwiczyła w odwrotnej kolejności.

Okazało się, że nie ma znaczenia, czy biegamy przed siłownią, czy po niej. W obydwu grupach znacząco poprawiła się sprawność krążeniowo-oddechowa oraz parametry związane z beztłuszczową masą ciała.

Niestety podczas 24-tygodniowego eksperymentu nie odnotowano redukcji masy ciała, tkanki tłuszczowej ani zmiany stężenia lipidów we krwi. Poprawa w tym obszarze była obserwowana podczas wcześniejszych badań. Brak korzystnych zmian został wytłumaczony doborem próby. Uczestnicy fińskiego eksperymentu mieli prawidłową masę ciała i bardzo dobre parametry początkowe, zaś sam trening charakteryzował się umiarkowaną intensywnością.

fot. Victor Freitas from Pexels


The project is co-financed by the Governments of Czechia,  Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance  ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Projekt współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na trwałą współpracę regionalną w Europie Środkowej.


Partnerem kampanii został Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Interreg PL-SK wspiera przedsięwzięcia koncentrujące się wokół trzech tematów: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, transport oraz edukacja. Budżet Programu wynosi 210 mln euro, w tym środki unijne - 178,6 mln euro.

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce