Buduj wytrzymałość w biegu progowym

 

Buduj wytrzymałość w biegu progowym


Opublikowane w pon., 17/08/2020 - 09:03

Najważniejszym czynnikiem dla biegaczy długodystansowych jest wytrzymałość, czyli zdolność do utrzymania tempa podczas dłuższego wysiłku. Teraz jest bardzo dobra pora, żeby nad nią popracować. Z pomocą przyjdzie nam treshold. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się bieg progowy.

Jest to bieganie z szybkością i intensywnością, w której nasz organizm zbliża się do progu mleczanowego, czyli do granicy gdy stężenie mleczanu we krwi wzrasta ponad poziom spoczynkowy. U amatorów odbywa się to zwykle przy 50-60 procent maksymalnego tętna. U wyczynowych biegaczy nierzadko ta granica sięga nawet powyżej 90 procent VO2max. Przyjmuje się, że u słabszych zawodników ta granica to też prędkość startowa w biegu na 10 kilometrów. Niezbędny jest zatem pulsometr.

Taki trening można odbywać zarówno w przypadku biegów ze stałą szybkością jak i interwałów. Co kto lubi. Te pierwsze są trudne i mało który biegacz potrafi utrzymać tempo przez godzinę, najlepiej więc odbywać trening nie dłuższy niż 20 minut. W przypadku interwałów należy robić sobie minutę przerwy co około 5 minut biegu.

Niezależnie od rodzaju każdy zawodnik będzie mógł odczuć korzyści, czyli wzrost wytrzymałości. Tę poprawimy dzięki temu, że podczas biegu progowego przesuwa się granica naszego progu mleczanowego. Oznacza to, że tak wyćwiczony zawodnik może dłużej biec z wyższą prędkością lub częstotliwością uderzeń serca bez wzrostu stężenia mleczanu.

O treningu progowym przeczytasz także pod TYM adresem.

ŁZ


The project is co-financed by the Governments of Czechia,  Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance  ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Projekt współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na trwałą współpracę regionalną w Europie Środkowej.


Partnerem kampanii został Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Interreg PL-SK wspiera przedsięwzięcia koncentrujące się wokół trzech tematów: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, transport oraz edukacja. Budżet Programu wynosi 210 mln euro, w tym środki unijne - 178,6 mln euro.

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce