Regulamin TAURON Biegu 7 Dolin 100km

Regulamin TAURON Biegu 7 Dolin 100km


Start biegu na 100 km

 

REGULAMIN

13. FESTIWAL BIEGOWY

TAURON BIEG 7 DOLIN 100KM

ULTRAMARATON WYSZEHRADZKI IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 13. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Festiwal Biegów (Fundacja FB), z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, ul. Solec 85/33 kod pocztowy: 00-382; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, e-mail: info@festiwalbiegow.pl.

2. Współorganizatorem 13. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (Fundacja ISW) z siedzibą przy ulicy Solec 85, 00-382 Warszawa

3. Strona internetowa Festiwalu to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy

II TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1. Termin – 10.09.2022 r. (sobota), start od godz. 2:30

2. Start i meta: Piwniczna -Zdrój, Nakło – miasteczko biegowe.

Dystans: ok. 100 km, Przewyższenie +/- 3 765 m

 1. Opis trasy: Trasa trudna, wyznaczona w Beskidzie Sądeckim, górzysta z licznymi podbiegami i zbiegami. Trasa zweryfikowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Biegów Terenowych ITRA (skala trudności trasy – 4).
 2. Punkty serwisowe (przepaki);  36 km, 62 km, 89 km - 
 1. worki i naklejki na worki w pakiecie startowym.
 2. limit depozytu wynosi 3 kg na osobę.
 3. depozyty zwiezione z punktów kontrolnych, będzie można odbierać w Piwnicznej - Zdrój w miejscu wyznaczonym przez organizatora nie wcześniej niż 3h po limicie czasu danego punktu.
 4. depozyty nie odebrane do końca trwania imprezy będą utylizowane.
 5. depozyty nie będą wysyłane drogą pocztową.
 6. organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie depozytu.
 7. zabrania się umieszczanie w depozytach pojemników szklanych

 

 1. Punkty żywnościowe: 22 km, 36 km, 50 km, 62 km, 77 km, 89 km
 2. Uczestnicy biegu powinni poruszać się po drogach publicznych prawą stroną drogi, po utwardzonym poboczu a w przypadku jego braku po prawej stronie pasa ruchu i zajmować nie więcej niż połowę jego szerokości - szczególnie dotyczy to miejscowości Rytro. W czasie poruszania się po drogach publicznych uczestnicy biegu powinni ograniczyć korzystanie ze słuchawek i urządzeń odtwarzających np. muzykę.
 3. Na trasie znajdować będą się także uczestnicy Biegu 7 Dolin 61 km, Biegu 7 Dolin – VisegRun with Interreg PL-SK 36 km oraz IRON RUN. Poszczególne konkurencje wyróżnia kolor numeru startowego.

III LIMITY CZASU

1. Limit czasu: do godz. 20:00 na mecie w Piwnicznej -Zdroju.

2. Limity na poszczególnych punktach pomiaru czasu.

 • Rytro (36 km) - do godz. 8:30
 • Krynica – wieża widokowa (62 km) do godz. 14:00
 • Wierchomla (89 km) - do godz. 18:00

3. Na trasie znajdować się będą dodatkowe, nie oznaczone na mapie punkty kontrolne, które musi pokonać każdy zawodnik. Nie przebiegnięcie przez którykolwiek z punktów kontrolnych powoduje automatyczną dyskwalifikację.

4. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do danego punktu pomiaru czasu we wskazanym limicie, zobowiązują się przerwać bieg i zejść z trasy.

5. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w Piwnicznej - Zdroju do godziny 20:00, zobowiązują się przerwać bieg, zejść z trasy i powiadomić organizatora o ukończeniu biegu i swojej lokalizacji.

IV WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

 1. kubek na płyny (wielokrotnego użytku)
 2. aktywny, naładowany telefon komórkowy, którego numer jest odnotowany na karcie zgłoszenia,
 3. numer ICE (kontakt do osoby najbliższej) zapisany na odwrocie numeru startowego;
 4. latarkę (czołówkę) po zmroku
 5. elementy odblaskowe - fosforyzujące na odzieży zewnętrznej;
 6. ubezpieczenie zdrowotne (nie wymagane potwierdzenie)

ZALECANE:

 

 1. plecak lub nerka biegowa na sprzęt
 2. pojemnik na wodę o pojemności minimum 1 litr
 3. gwizdek
 4. środek do dezynfekcji dłoni

 

V UWAGI OGÓLNE

1. Uczestnicy biegu mają obowiązek pokonania dystansu indywidualnie nie mogą korzystać ze wsparcia mechanicznego (np. rowery) oraz pomocy innych uczestników biegu (np. linka holownicza, podciąganie za rękę, podpychanie) pod karą dyskwalifikacji.

2. Uczestnicy biegu, którzy nie zmieszczą się w limitach czasowych na poszczególnych punktach pomiaru czasu, bądź z innych względów nie będą mogli kontynuować biegu, znajdą się w oficjalnym komunikacie końcowym biegu (czasy osiągnięte na 22 km, 36 km, 50 km, 62 km, 77 km, 89 km}

3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad prawa leśnego i przeciwpożarowego, wszelkie śmieci (m.in. opakowania po odżywkach, napojach) pozostawiać w rejonie punktów przepakowych / żywieniowych. Udowodnione, ewidentne przypadki śmiecenia zostaną objęte karą dyskwalifikacji.

4. Uczestnicy biegu - poruszają się tylko po - wyznaczonej, oznakowanej i zabezpieczonej trasie-zwłaszcza na drogach publicznych.

Zabrania się udziału w biegu w stanie : po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości, bądź pod wpływem środków odurzających i dopingujących.

 Uczestnik biegu po przekroczeniu regulaminowego limitu, schodzi z trasy biegu - na chodnik/pobocze, zdejmuje numer startowy i zgłasza sędziom/organizatorowi ten fakt na nr telefonu podany na numerze startowym

Uczestnicy biegu - podporządkowują się poleceniom : Sędziów Zawodów, Służby Porządkowej Organizatora, Policji, a także Państwowej Straży Pożarnej, Ratownikom Grupy Krynickiej GOPR i Lekarzom/Ratownikom Zabezpieczenia Ratowniczo-Medycznego - podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

 

5. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w limicie czasowym, otrzymają na mecie w Piwnicznej-Zdroju pamiątkowy medal oraz koszulkę finiszera.

 

 

VI UCZESTNICY

Wszyscy zawodnicy, którzy zarejestrują się przez elektroniczny formularz lub w biurze zawodów uiszczą opłatę, odbiorą numer startowy, a w dniu 09 września 2022 będą mieli ukończone 18 lat.

VII ZGŁOSZENIA.

 1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy. Limit uczestników 1500 opłaconych osób. W przypadku wypełnienia limitu zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów.
 2. Każdy zawodnik który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów.  
 3. Ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany przy odbiorze numeru startowego podpisać oświadczenie dotyczące COVID 19 (mówiące o tym że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia. A także że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).
 4. Zawodnicy wykonują polecenia Przedstawicieli Organizatora, Sędziów i Służby Ratowniczo-Medycznej - w kwestiach związanych z zabezpieczeniem przez zarażeniem "SARS-CoV-2" pod rygorem dyskwalifikacji.
 5.    Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie 13.  Festiwalu Biegowego.

                                                                                                                                                                                  

VIII KLASYFIKACJE

1. W Biegu 7 Dolin 100 km prowadzone będą następujące klasyfikacje:

                a) Klasyfikacja open kobiet i mężczyzn,

                c) klasyfikacje wiekowe mężczyzn i kobiet: 18-29, 30-39, 40-49, 50 59.60  lat i powyżej*

IX MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS W ULTRAMARATONIE GÓRSKIM

1. W mistrzostwach zostaną sklasyfikowani zawodnicy w wieku 35+ lat posiadający obywatelstwo polskie i licencję polskiego Związku Lekkiej Atletyki . Jest  wymagane dodatkowe zgłoszenie na stronie PZLA

2. Klasyfikacje wiekowe: 35-49, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 kat i powyżej. O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje rok urodzenia.

3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują medale Mistrzostw Polski Masters.

X NAGRODY

1. Według tabeli nagród 13. Festiwalu Biegowego, dostępnej na portalu https://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy/nagrody-edycja-2022.

2.   Uczestnicy biegu mają szansę na główną̨ nagrodę̨ 13. Festiwalu Biegowego – samochód osobowy. Nagrodę̨ ufundowało Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „Koral”.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu 13. Festiwalu Biegowego.

2. Regulamin jest spójny z Informatorem Biegu 7 Dolin 2022

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

 

 

 

Fundacja Festiwal Biegów

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce