Regulamin Biegu 7 Dolin 61 km

Regulamin Biegu 7 Dolin 61 km


REGULAMIN

15. FESTIWAL BIEGOWY BIEG 7 DOLIN - 61  km

I ORGANIZATOR

 1. Organizatorem 15. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Festiwal Biegów (Fundacja FB), z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, ul. Solec 85/33 kod pocztowy: 00-382; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, e-mail: info@festiwalbiegow.pl
 2. Strona internetowa Festiwalu to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy

II TERMIN, MIEJSCE, TRASA

 1. Termin – 07.09.2024 r. (sobota), start od godz. 8:00.
 2. Start i meta: Piwniczna -Zdrój, Nakło – miasteczko biegowe.
  Dystans: ok. 61 km, Przewyższenie +/- 2 533 m 
 3. Opis trasy: Trasa trudna, wyznaczona w Beskidzie Sądeckim, górzysta z licznymi podbiegami i zbiegami. 
  Punkty serwisowe (przepaki); 36 km
 1. worki i naklejki na worki w pakiecie startowym.
 2. limit depozytu wynosi 3 kg na osobę.
 3. depozyty zwiezione z punktów kontrolnych, będzie można odbierać w Piwnicznej -Zdroju w miejscu wyznaczonym przez organizatora nie wcześniej niż 3h po limicie czasu danego punktu.
 4. depozyty nie odebrane do końca trwania imprezy będą utylizowane.
 5. depozyty nie będą wysyłane drogą pocztową.
 6. organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie depozytu.
 7. zabrania się umieszczanie w depozytach pojemników szklanych.

Punkty żywnościowe: 21 km, 36 km, 50 km

 1. Uczestnicy biegu powinni poruszać się po drogach publicznych prawą stroną drogi, po utwardzonym poboczu a w przypadku jego braku po prawej stronie pasa ruchu i zajmować nie więcej niż połowę jego szerokości - szczególnie dotyczy to miejscowości Rytro. W czasie poruszania się po drogach publicznych uczestnicy biegu powinni ograniczyć korzystanie ze słuchawek i urządzeń odtwarzających np. muzykę.
 2. Na trasie znajdować będą się także uczestnicy Biegu 7 Dolin 100 km, Biegu 7 Dolin Górskiego Koral Maratonu oraz IRON RUN. Poszczególne konkurencje wyróżnia kolor numeru startowego.

III LIMITY CZASU

 1. Limit czasu: od momentu startu do godz. 21:00
 2. Limity czasu na punktach kontrolnych

– start Piwniczna Zdrój: brama nr 1 – 8:00
 

Rytro (35 km) – 7,5 godz.(do godz. 15:30 ) 
Łabowska Hala (50 km) – 11 godz. ( do godziny 19:00)
– meta Piwniczna-Zdrój – 13 godz. (do godz. 21:00)

 1. Na trasie znajdować się będą dodatkowe, nieoznaczone na mapie punkty kontrolne, które musi pokonać każdy zawodnik. Nie przebiegnięcie przez którykolwiek z punktów kontrolnych powoduje automatyczną dyskwalifikację.
 2. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do danego punktu pomiaru czasu we wskazanym limicie, zobowiązują się przerwać bieg i zejść z trasy i powiadomić organizatora o ukończeniu biegu i swojej lokalizacji.
 3. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w Piwnicznej - Zdroju do godziny 20:20, zobowiązują się przerwać bieg , zejść z trasy i powiadomić organizatora o ukończeniu biegu i swojej lokalizacji.

IV WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

 1. kubek na płyny (wielokrotnego użytku)
 2. aktywny, naładowany telefon komórkowy, którego numer jest odnotowany na karcie zgłoszenia,
 3. numer ICE (kontakt do osoby najbliższej) zapisany na odwrocie numeru startowego;
 4. latarkę (czołówkę) po zmroku
 5. elementy odblaskowe - fosforyzujące na odzieży zewnętrznej;
 6. ubezpieczenie zdrowotne (nie wymagane potwierdzenie)

ZALECANE:

 1. plecak lub nerka biegowa na sprzęt
 2. pojemnik na wodę o pojemności minimum 1 litr
 3. gwizdek
 4. środek do dezynfekcji dłoni

V UWAGI OGÓLNE

 1. Uczestnicy biegu mają obowiązek pokonania dystansu indywidualnie nie mogą korzystać ze wsparcia mechanicznego (np. rowery) oraz pomocy innych uczestników biegu (np. linka holownicza, podciąganie za rękę, podpychanie) pod karą dyskwalifikacji.
 2. Uczestnicy biegu, którzy nie zmieszczą się w limitach czasowych na poszczególnych punktach pomiaru czasu, bądź z innych względów nie będą mogli kontynuować biegu, znajdą się w oficjalnym komunikacie końcowym biegu (czas osiągnięty na punktach z pomiarem czasu 21 km/35 km/ 50 km)
 3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad prawa leśnego i przeciwpożarowego, wszelkie śmieci (m.in. opakowania po odżywkach, napojach) pozostawiać w rejonie punktów przepakowych / żywieniowych. Udowodnione, ewidentne przypadki śmiecenia zostaną objęte karą dyskwalifikacji.
 4. Uczestnicy biegu - poruszają się tylko po - wyznaczonej, oznakowanej i zabezpieczonej trasie-zwłaszcza na drogach publicznych.Zabrania się udziału w biegu w stanie : po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości, bądź pod wpływem środków odurzających i dopingujących.
 5. Uczestnik biegu po przekroczeniu regulaminowego limitu, schodzi z trasy biegu - na chodnik/pobocze, zdejmuje numer startowy i zgłasza sędziom/organizatorowi ten fakt na nr telefonu podany na numerze startowym
 6. Uczestnicy biegu - podporządkowują się poleceniom : Sędziów Zawodów, Służby Porządkowej Organizatora, Policji, a także Państwowej Straży Pożarnej, Ratownikom Grupy Krynickiej GOPR i Lekarzom/Ratownikom Zabezpieczenia Ratowniczo-Medycznego - podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

VI UCZESTNICY

Wszyscy zawodnicy, którzy zarejestrują się przez elektroniczny formularz lub w biurze zawodów uiszczą opłatę, odbiorą numer startowy, a w dniu 07 września 2024 będą mieli ukończone 18 lat.

VII ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy.
 2. Każdy zawodnik który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów.  
 3. Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie 15.  Festiwalu Biegowego.

VIII KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Poszczególne klasyfikacje oraz wykaz nagród w ramach konkurencji będą dostępne na stronie internetowej: https://www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy nie później niż 30 dni przed imprezą.
 2. Zawodnicy, którzy ukończą bieg w limicie czasowym, otrzymają na mecie w Piwnicznej-Zdroju pamiątkowy medal.
 3. Dostępność asortymentu pakietu startowego, medali gwarantowana jest dla zgłoszeń opłaconych najpóźniej do dnia 19.08.2024 r.
 4. Uczestnicy biegu mają szansę na główną̨ nagrodę̨ 15. Festiwalu Biegowego – samochód osobowy. Nagrodę̨ ufundowało Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „Koral”.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu Ogólnego 15. Festiwalu Biegowego.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

 

21.02.2024 Fundacja Festiwal Biegów

 

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce