Regulamin Biegu 7 Dolin - VisegRun 36 km with Interreg PL-SK

Regulamin Biegu 7 Dolin - VisegRun 36 km with Interreg PL-SK


REGULAMIN

14. FESTIWAL BIEGOWY

BIEG 7 DOLIN - 36 km

ULTRAMARATON WYSZEHRADZKI IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 14. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Festiwal Biegów (Fundacja FB), z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, ul. Solec 85/33 kod pocztowy: 00-382; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, e-mail: info@festiwalbiegow.pl.

2. Współorganizatorem 14. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (Fundacja ISW) z siedzibą przy ulicy Solec 85, 00-382 Warszawa

3. Strona internetowa Festiwalu to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy

II TERMIN, MIEJSCE, TRASA

 1. Termin – 09.09.2023 r. (sobota), start  godz. 8:40
 2. Start :Piwniczna-Zdrój, Nakło - miasteczko biegowe.
 3. Meta : Piwniczna-Zdrój, Nakło - miasteczko biegowe.
 4. Dystans: ok. 36 km, Przewyższenie + 1 579 /- 1 563 m
 5. Opis trasy: Trasa trudna, wyznaczona w Beskidzie Sądeckim, górzysta z licznymi podbiegami i zbiegami. 
 6. Punkty żywnościowe: 13 km, 21 km, 25 km
 7. Uczestnicy biegu powinni poruszać się po drogach publicznych prawą stroną drogi, po utwardzonym poboczu a w przypadku jego braku po prawej stronie pasa ruchu i zajmować nie więcej niż połowę jego szerokości -. W czasie poruszania się po drogach publicznych uczestnicy biegu powinni ograniczyć korzystanie ze słuchawek i urządzeń odtwarzających np. muzykę.
 8. Na trasie znajdować bedą się także uczestnicy Biegu 7 Dolin 100 km, Biegu 7 Dolin – 61 km , oraz IRON RUN. Poszczególne konkurencje wyróżnia kolor numeru startowego.

III LIMITY CZASU

1. Limit trasy: od momentu startu do godz. 21:00
start 8:40 –  Bieg 7 Dolin 36 km
2. Limity czasu w punktach kontrolnych:

 • Wierchomla (24 km) – 10 h 20 minut  (do godz. 19:00)

start/meta : brama nr 1

3. Na trasie znajdować się będą dodatkowe, nie oznaczone na mapie punkty kontrolne, które musi pokonać każdy zawodnik. Nie przebiegnięcie przez którykolwiek z punktów kontrolnych powoduje automatyczną dyskwalifikację.

4. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do punktu pomiaru czasu we wskazanym limicie, zobowiązują się przerwać bieg i zejść z trasy i powiadomić organizatora o ukończeniu biegu i swojej lokalizacji.

5. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w Piwnicznej - Zdroju do godziny 21:00, zobowiązują się przerwać bieg , zejść z trasy i powiadomić organizatora o ukończeniu biegu i swojej lokalizacji.

 

IV WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

 1. kubek na płyny (wielokrotnego użytku)
 2. aktywny, naładowany telefon komórkowy, którego numer jest odnotowany na karcie zgłoszenia,
 3. numer ICE (kontakt do osoby najbliższej) zapisany na odwrocie numeru startowego;
 4. latarkę (czołówkę) po zmroku
 5. elementy odblaskowe - fosforyzujące na odzieży zewnętrznej;
 6. ubezpieczenie zdrowotne (nie wymagane potwierdzenie)

ZALECANE:

 

 1. plecak lub nerka biegowa na sprzęt
 2. pojemnik na wodę o pojemności minimum 1 litr
 3. gwizdek
 4. środek do dezynfekcji dłoni

 

V UWAGI OGÓLNE

1. Uczestnicy biegu mają obowiązek pokonania dystansu indywidualnie nie mogą korzystać ze wsparcia mechanicznego (np. rowery) oraz pomocy innych uczestników biegu (np. linka holownicza, podciąganie za rękę, podpychanie) pod karą dyskwalifikacji.

2. Uczestnicy biegu, którzy nie zmieszczą się w limitach czasowych na poszczególnych punktach pomiaru czasu, bądź z innych względów nie będą mogli kontynuować biegu, znajdą się w oficjalnym komunikacie końcowym biegu (czas osiągnięty na 13., 21. i 25. km)

3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad prawa leśnego i przeciwpożarowego, wszelkie śmieci (m.in. opakowania po odżywkach, napojach) pozostawiać w rejonie punktów przepakowych / żywieniowych. Udowodnione, ewidentne przypadki śmiecenia zostaną objęte karą dyskwalifikacji.

4. Uczestnicy biegu - poruszają się tylko po - wyznaczonej, oznakowanej i zabezpieczonej trasie-zwłaszcza na drogach publicznych.

5. Zabrania się udziału w biegu w stanie : po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości, bądź pod wpływem środków odurzających i dopingujących.

6. Uczestnik biegu po przekroczeniu regulaminowego limitu, schodzi z trasy biegu - na chodnik/pobocze, zdejmuje numer startowy i zgłasza sędziom/organizatorowi ten fakt na nr telefonu podany na numerze startowym

7. Uczestnicy biegu - podporządkowują się poleceniom : Sędziów Zawodów, Służby Porządkowej Organizatora, Policji, a także Państwowej Straży Pożarnej, Ratownikom Grupy Krynickiej GOPR i Lekarzom/Ratownikom Zabezpieczenia Ratowniczo-Medycznego - podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

8. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w limicie czasowym, otrzymają na mecie w Piwnicznej-Zdroju pamiątkowy medal oraz koszulkę finiszera.

VI UCZESTNICY

Wszyscy zawodnicy, którzy zarejestrują się przez elektroniczny formularz lub w biurze zawodów uiszczą opłatę, odbiorą numer startowy, a w dniu 09 września 2023 będą mieli ukończone 18 lat.

VII ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy. Limit uczestników 1500 opłaconych osób. W przypadku wypełnienia limitu zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów.
 2. Każdy zawodnik który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów.  
 3. Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie 14.  Festiwalu Biegowego.

VIII KLASYFIKACJE

1. W biegu 7 Dolin 61 km prowadzone będą następujące klasyfikacje:

                a. klasyfikacja open kobiet i mężczyzn,

                b. klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn : 18-29, 30-39, 40-49, 50 59.60  lat i powyżej*

IX NAGRODY

1. Według tabeli nagród 14. Festiwalu Biegowego, dostępnej na portalu 

2.   Uczestnicy biegu mają szansę na główną̨ nagrodę̨ 14. Festiwalu Biegowego – samochód osobowy. Nagrodę̨ ufundowało Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „Koral”.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu 14. Festiwalu Biegowego.

2. Regulamin jest spójny z Informatorem Biegu 7 Dolin 2023

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

 

 

 

Fundacja Festiwal Biegów

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce