Regulamin Biegu Dzieci 9-12 lat

Regulamin Biegu Dzieci 9-12 lat


REGULAMIN

12. FESTIWAL BIEGOWY

BIEGI DZIECI 9-12 LAT

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 12. Festiwalu Biegowego jest Fundacja Festiwal Biegów, 161 Niskowa, 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, 00-382, ul. Solec 85/33; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, tel.: 22 501-45-52, email: info@festiwalbiegow.pl.

2. Strona internetowa zawodów to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy.

II TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1. Ze względu na obowiązujące ograniczenia, wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej w tegorocznym Biegu dla dzieci 9-12 lat w ramach 12. Festiwalu Biegowego może wystartować maksymalnie 250 zawodników, klasyfikacja prowadzona będzie wg czasu brutto (od wystrzału startera do przekroczenia linii mety).

Zawodnicy odbierają numery startowe w wyznaczonym dla konkurencji biurze zawodów. Przed wejściem do biura zawodów obowiązkowa dezynfekcja rąk (organizator zapewni płyn do dezynfekcji) i zasłonięcie ust i nosa maseczką oraz zachowanie dystansu społecznego. 

2. Ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany przy odbiorze numeru startowego podpisać oświadczenie dotyczące COVID-19 (mówiące o tym, że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia. A także, że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).

3. Zawodnicy wykonują polecenia Przedstawicieli Organizatora, Sędziów i Służby Ratowniczo-Medycznej - w kwestiach związanych z zabezpieczeniem przez zarażeniem "SARS-CoV-2" pod rygorem dyskwalifikacji.

4. Termin – 11.09.2021 r. (sobota),

5. Start i meta: Nowy Sącz – Park Strzelecki

6. Dystans: 600 m (trasa bez atestu)

7. Dzieci biegać będą podzielone na cztery kategorie. O zakwalifikowaniu do danej kategorii decyduje rok urodzenia:

               a. Bieg dzieci w wieku 9-10 lat (roczniki 2012, 2011) - dziewczynki i chłopcy osobno

               b. Bieg dzieci w wieku 11-12 lat (roczniki 2010, 2009) - dziewczynki i chłopcy osobno

III UCZESTNICY

  1. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
  2. W zawodach uczestniczyć mogą dzieci pomiędzy 9 a 12 rokiem życia (decyduje rok urodzenia). Przy weryfikacji obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego.
  3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu przez rodzica bądź opiekuna prawnego pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań do udziału biegu, oraz oświadczenie dotyczące COVID 19 (mówiące o tym że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia. A także że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).

IV ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy. Limit uczestników 250 opłaconych osób. W przypadku wypełnienia limitu zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów.
  2. Każdy zawodnik (opiekun), który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów.
  3. Po zakończeniu biegu uczestnik/opiekun winien zwrócić chip organizatorom.
  4. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów.
  5. Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie 12. Festiwalu Biegowego.

V NAGRODY

1. Według tabeli nagród 12. Festiwalu Biegowego, dostępnej na portalu www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy:
NAGRODY EDYCJA 2021

2. Dzieci, które dotrą do mety biegu otrzymają medale pamiątkowe.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu 12. Festiwalu Biegowego.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce