Regulamin Biegu Dzieci do lat 8

Regulamin Biegu Dzieci do lat 8


REGULAMIN

12. FESTIWAL BIEGOWY

BIEGI DZIECI DO LAT 8

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 12. Festiwalu Biegowego jest Fundacja Festiwal Biegów, 161 Niskowa, 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, 00-382, ul. Solec 85/33; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, tel.: 22 501-45-52, email: info@festiwalbiegow.pl.

2. Strona internetowa zawodów to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy.

II TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1. Ze względu na obowiązujące ograniczenia, wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej w tegorocznym Biegu dla dzieci do lat 8 w ramach 12. Festiwalu Biegowego może wystartować maksymalnie 250 zawodników, klasyfikacja prowadzona będzie wg czasu brutto (od wystrzału startera do przekroczenia linii mety).

Zawodnicy odbierają numery startowe w wyznaczonym dla konkurencji biurze zawodów. Przed wejściem do biura zawodów obowiązkowa dezynfekcja rąk (organizator zapewni płyn do dezynfekcji) i zasłonięcie ust i nosa maseczką oraz zachowanie dystansu społecznego. 

2. Ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany przy odbiorze numeru startowego podpisać oświadczenie dotyczące COVID-19 (mówiące o tym, że w dniu imprezy uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia. A także, że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).

3. Zawodnicy wykonują polecenia Przedstawicieli Organizatora, Sędziów i Służby Ratowniczo-Medycznej - w kwestiach związanych z zabezpieczeniem przez zarażeniem "SARS-CoV-2" pod rygorem dyskwalifikacji.

4. Termin – 12.09.2021 r. (niedziela),

5. Start i meta: Piwniczna-Zdrój, Nakło – miasteczko biegowe

6. Dystans: 300 m (trasa bez atestu)

7. Dzieci biegać będą podzielone na sześć kategorii. O zakwalifikowaniu do danej kategorii decyduje rok urodzenia. Dzieciom do lat 6 towarzyszyć mogą rodzice lub opiekunowie.

8. Dziewczynki i chłopcy biegną osobno

Kategorie wiekowe:

a. Dzieci w wieku do 4 lat (roczniki  2017, 2018, 2019, 2020) - dziewczynki i chłopcy osobno

b. Dzieci w wieku do 6 lat (roczniki  2015, 2016) - dziewczynki i chłopcy osobno

c. Dzieci w wieku 7-8 lat (roczniki  2013, 2014) - dziewczynki i chłopcy osobno

III UCZESTNICY

  1. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
  2. W zawodach uczestniczyć mogą dzieci do 8 roku życia (decyduje rok urodzenia). Przy weryfikacji obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego.

IV ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy. Limit uczestników 250 opłaconych osób. W przypadku wypełnienia limitu zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów.
  2. Każdy zawodnik (opiekun), który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów.
  3. Po zakończeniu biegu uczestnik/opiekun winien zwrócić chip organizatorom.
  4. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów.
  5. Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie 12. Festiwalu Biegowego.

V NAGRODY

1. Według tabeli nagród 12. Festiwalu Biegowego, dostępnej na portalu www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy:
NAGRODY EDYCJA 2021

2. Dzieci, które dotrą do mety biegu otrzymają medale pamiątkowe.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu 12. Festiwalu Biegowego.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce