Regulamin Biegu Górskiego 11 km

Regulamin Biegu Górskiego 11 km


REGULAMIN

14. FESTIWAL BIEGOWY

 BIEG GÓRSKI 11 km

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 14. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Festiwal Biegów (Fundacja FB), z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, biuro w Warszawie, ul. Solec 85/33 kod pocztowy: 00-382; www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy, e-mail: info@festiwalbiegow.pl.

2. Współorganizatorem 14. Festiwalu Biegowego (Festiwal) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (Fundacja ISW) z siedzibą przy ulicy Solec 85, 00-382 Warszawa

3. Strona internetowa Festiwalu to: www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy

 

II TERMIN, MIEJSCE, TRASA

  1. Termin – 10.09.2023 r. (niedziela ), start  godz. 8:32
  2. Start i meta: Piwniczna -Zdrój, Nakło – miasteczko biegowe.
  3. Dystans: ok. 11 km, Przewyższenie ok.  + /- 550 m
  4. Opis trasy: Trasa  średnio- trudna, wyznaczona w Parku Zdrojowym na zboczu Góry Kicarz w Piwnicznej – Zdroju , górzysta z podbiegami i zbiegami.
  5. Uczestnicy biegu powinni poruszać się po drogach publicznych prawą stroną drogi, po utwardzonym poboczu a w przypadku jego braku po prawej stronie pasa ruchu i zajmować nie więcej niż połowę jego szerokości -. W czasie poruszania się po drogach publicznych uczestnicy biegu powinni ograniczyć korzystanie ze słuchawek i urządzeń odtwarzających np. muzykę.

III LIMITY CZASU

1. Limit trasy: 2 godziny do godz. 10:32

2. Limit na 5 km – 1 godzina do godz. 9:32

3. Na trasie znajdować się będą dodatkowe, nie oznaczone na mapie punkty kontrolne, które musi pokonać każdy zawodnik. Nie przebiegnięcie przez którykolwiek z punktów kontrolnych powoduje automatyczną dyskwalifikację.

4. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do danego punktu pomiaru czasu we wskazanym limicie, zobowiązują się przerwać bieg i zejść z trasy.

5. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w Piwnicznej – Zdroju do godziny 13:15, zobowiązują się przerwać bieg i zejść z trasy.

III UCZESTNICY

Wszyscy zawodnicy, którzy zarejestrują się przez elektroniczny formularz lub w biurze  zawodów, uiszczą opłatę, odbiorą numer startowy, a w dniu 10.09.2023 r. będą mieli ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie startują za zgodą pisemną rodzica/opiekuna prawnego.

IV ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.festiwalbiegowy.pl/festiwal-biegowy. Limit uczestników 500 opłaconych osób. W przypadku wypełnienia limitu zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów.
  2. Każdy zawodnik, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów i na podstawie wydrukowanego i wypełnionego przez siebie oświadczenia zawodnika, otrzyma pakiet startowy, numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej oraz chip. Oświadczenie zawodnika będzie do pobrania na stronie internetowej www.festiwalbiegowy.pl lub z wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy zapisach, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Uwaga! Nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia zawodnika na miejscu w biurze zawodów. 

 

  1. Opłaty startowe zawarte są w Regulaminie 14. Festiwalu Biegowego.

V UWAGI OGÓLNE

1. Uczestnicy biegu - poruszają się tylko po - wyznaczonej, oznakowanej i zabezpieczonej trasie-zwłaszcza na drogach publicznych.

2. Zabrania się udziału w biegu w stanie : po użyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości, bądź pod wpływem środków odurzających i dopingujących.

3. Uczestnik biegu po przekroczeniu regulaminowego limitu, schodzi z trasy biegu - na chodnik/pobocze, zdejmuje numer startowy i zgłasza sędziom/organizatorowi ten fakt na nr telefonu podany na numerze startowym

4. Uczestnicy biegu - podporządkowują się poleceniom : Sędziów Zawodów, Służby Porządkowej Organizatora, Policji, a także Państwowej Straży Pożarnej, Ratownikom Grupy Krynickiej GOPR i Lekarzom/Ratownikom Zabezpieczenia Ratowniczo-Medycznego - podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

VI KLASYFIKACJE

1. W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

                klasyfikacja open kobiet i mężczyzn,

VII NAGRODY

Według tabeli nagród 14. Festiwalu Biegowego, dostępnej na portalu 

Uczestnicy biegu mają szansę na główną nagrodę̨ 14. Festiwalu Biegowego – samochód osobowy. Nagrodę̨ ufundowało Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „Koral”.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest spójny z postanowieniami Regulaminu 13. Festiwalu Biegowego.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

Fundacja Festiwal Biegów

kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce